AktualityCvičeníOstré střelbyZahraniční mise

Strakoničtí protiletadlovci budou střílet rakety v Polsku i Lotyšsku

V pondělí 30. května vypuklo největší alianční cvičení pozemní protivzdušné obrany Ramstein Legacy 2022. Přes čtyři tisíce vojáků bude v Polsku a pobaltských státech cvičit společnou ochranu vzdušného prostoru v rámci NATO. Armádu ČR budou na cvičení reprezentovat hned dvě jednotky, vyzbrojené dvěma různými systémy, obě z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic.

V Polsku bude cvičit jednotka, vyzbrojená protiletadlovým raketovým systémem 2K12 KUB. Na území Lotyšska se zase do cvičení zapojí jednotka s protiletadlovými systémy RBS-70, která je již čtyři měsíce na misi v Pobaltí. „Jedná se již o druhou jednotku, kterou jsme vyčlenili ve prospěch alianční mise předsunuté přítomnosti a jejímž úkolem je zabezpečovat pozemní protivzdušnou obranu mezinárodnímu bojovému uskupení, jež působí na území Litvy. Naši vojáci tak získávají důležité zkušenosti, které uplatní mimo jiné i při rozvoji a modernizaci vojska pozemní protivzdušné obrany,“ uvedl velitel 25. protiletadlového raketového pluku plukovník Luděk Teger.

 

Spolupráce s aliančním centrem

Kromě vojáků ze Strakonic se cvičení budou účastnit i příslušníci velitelství Vzdušných sil a 26. pluku velení, řízení a průzkumu, kteří budou působit v mezinárodním řídícím štábu. Do cvičení se zapojí i zástupce, kterého má Armáda ČR v aliančním specializovaném Centre of Excellence pro protivzdušnou a protiraketovou obranu na Krétě.

„Obrovský benefit v zapojení tohoto centra vidím v tom, že strakonický pluk čerpá informace potřebné pro přípravu a výcvik vojáků nejen proti současným hrozbám, ale i těm budoucím. Za důležité považuji také to, že společného výcviku s našimi aliančními partnery se účastní i mladí důstojníci, kteří tak získávají cenné zkušenosti,“ vyzdvihl podplukovník Jaroslav Sekanina, který bude velet české jednotce v Polsku.

 

Poslední prověrka před střelbami

Součástí mezinárodního cvičení budou bojové střelby, na které se vojáci připravovali několik měsíců. Poslední prověrkou pro ty, kteří budou střílet ze systému 2K12 KUB, byly zápočtové střelby na letišti v Bechyni. Vojáci museli při nich prokázat, že mají svou techniku takzvaně v malíčku – že jsou schopní ji nejen obsluhovat, ale zvládnou odstranit i drobné závady nebo reagovat na neobvyklé situace, jež mohou nastat. Hlavní pozornost byla samozřejmě věnována tomu, jak vojáci umí zachytit, identifikovat a vést palbu na vzdušné cíle. Protivníka jim simulovaly bojové letouny a vrtulníky z 21. základny taktického letectva a 22. základny vrtulníkového letectva.

Protiletadlová jednotka, vyzbrojená systémem 2K12 KUB, absolvovala zápočtové střelby na vojenském letišti v Bechyni a její příslušníci museli prokázat, že jsou schopní ovládat bojovou techniku. Vojáci byli například přezkušováni z toho, za jak dlouho jsou schopní rozvinout radiolokátor SURN CZ. (2x foto: kapitánka Jana Samcová)

 

Tradiční disciplínou pak byla rychlost nabití odpalovacího zařízení z nabíjecího přepravníku na podvozku automobilu Zil-131. Znovunabití protiletadlových řízených střel z přepravního na odpalovací zařízení trvá vycvičené osádce cca 10 minut. Na cvičení v Polsku budou osádky Kubů ničit vzdušné cíle pomocí raket 3M9M3E. (2x foto: kapitánka Jana Samcová)

 

Hlavní pozornost během zápočtových střeleb na vojenském letišti v Bechyni byla věnována tomu, jak vojáci umí zachytit, identifikovat a vést palbu na vzdušné cíle. (foto: podplukovník Jaroslav Sekanina)

 

Na bojové střelby se intenzivně připravovali i vojáci v Litvě, v podstatě po celou dobu jejich působení v misi. „Dle výsledků z průběhu dosavadního působení v Litvě a závěrečného přezkoušení byli vybráni střelci-operátoři pro jednotlivé úlohy při bojových střelbách cvičení Ramstein Legacy 2022,“ objasnil kritéria výběru velitel úkolového uskupení major Rostislav Růžička. „Praktická část se skládala ze zachytávání cílů na simulátoru a splnění časových norem pro složení, rozložení a přebití protiletadlového raketového kompletu RBS-70,“ doplnil velitel uskupení, jak probíhalo závěrečné přezkoušení.

 

Střelby v Lotyšsku

Střelby z kompletů RBS-70 se nebudou konat v Litvě, kde vojáci působí, ale na území Lotyšska. Proběhnou v souladu s úkolem, který česká jednotka plní ve prospěch předsunuté přítomnosti NATO v Pobaltí. „Během čtyř měsíců prošli naši vojáci zde v Litvě náročným výcvikem a prokázali své vysoké kvality. Pevně věřím, že úkol zvládnou,“ je přesvědčený zástupce velitele palebné baterie nadporučík P. Z.

Přezkoušení před mezinárodním cvičením absolvovali také vojáci, kteří obsluhují systémy velení a řízení palby. Příprava na bojové střelby zahrnuje v neposlední řadě i kontrolu zbraňových systémů, spojovacích prostředků a veškeré techniky.

Autoři textu: kapitánka Jana Samcová – tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku a kapitánka Tereza Kabourková – 25. plrp Strakonice, redakčně upraveno

Zachytávání reálných cílů procvičovali operátoři RBS-70 i při nedávném certifikačním cvičení Iron Wolf. (2x foto: kapitánka Tereza Kabourková)

 

Řídící palby vyhodnocuje informace a přiděluje cíle jednotlivým střelcům-operátorům systému RBS-70. To je praktická část přezkoušení pro specialisty řízení palby. (foto: kapitánka Tereza Kabourková)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Saab Dynamics ABwww.saab.com)

(zdroj: https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/strakonicti-vojaci-budou-strilet-rakety-v-polsku-i-lotyssku-235866/)