AktualityCvičeníReportáže

Letouny CASA C-295M opět na letišti Hradčany

Krátkým příspěvkem se vracíme ke cvičení rotního úkolového uskupení 43. výsadkového praporu z Chrudimi, které proběhlove dnech 18. až 20. září pod již tradičním názvem Sky Soldier II v okolí bývalého vojenského letiště Hradčany u Mimoně, tentokrát však bez zahraniční účasti výsadkářů z USA. Hlavní výsadková jednotka byla postavena na základech 2. výsadkové roty, doplněná ostatními jednotkami praporu. Cílem cvičení Sky Soldier II (2017) bylo provést obsazení letiště po padákovém výsadku. Den před vysazením hlavních sil byla zasazena průzkumná skupina, která podávala aktuální informace o nepříteli. Po vysazení hlavních sil z letounu CASA C-295M nad plochou letiště byly postupně obsazovány jednotlivé zájmové objekty a v pozdních odpoledních hodinách již výsadkáři drželi letiště pevně ve svých rukách a potlačili veškerý odpor nepřítele.

Casa „0454“ přistává na dráhu 09 letiště Hradčany v rámci cvičení Saber Junction 2017. V letech 1985-86 prošlo letiště kompletní rekonstrukcí v souvislosti s přesunem 236. apib s letouny MiG-27K do Československa a je neuvěřitelné, že i po více než 30-ti letech je hlavní VPD stále v přijatelném stavu. (foto Aleš Hottmar)

Další den byla v ranních hodinách do cvičení poprvé zapojena i záložní rota 43. výsadkového praporu, konkrétně 4. výsadková rota (AZ). Její příslušníci provedli po přistávacím výsadku z letounu CASA C-295M „0453“, který s nimi startoval z Pardubic, likvidaci stráže mostu přes řeku Ploučnici s jeho následným zničením trhavinami. Celého cvičení se zúčastnilo ke dvěma stovkám výsadkářů a záložníků, záchrannou službu zde zajišťoval vrtulník W-3A Sokol „0714“.

Velitel 2. výsadkového praporu 173. výsadkové brigády pplk. Michael Kloepper (foto Radim Špalek)

Letos se jednalo již o druhé cvičení výsadkových vojsk na bývalém vojenském letišti Hradčany u Mimoně. Na jaře se uskutečnilo rozsahem větší cvičení Saber Junction  2017, které bylo zahájeno ve středu 19. dubna 2017 plánovací fází v rámci 43. výsadkového praporu a pro české vojáky vyvrcholilo ve dnech 27. a 28. dubna 2017 vlastní manévrovou částí cvičení v okolí letiště Hradčany. Zúčastnilo se jej řádově 100 českých výsadkářů ze 43. výsadkového praporu z Chrudimi spolu se zhruba 200 americkými výsadkáři z 2. výsadkového praporu, 503. pěšího pluku, 173. výsadkové brigády (2d Battalion, 503D Infantry, 173rd Airborne Brigade) dislokované v italské Vicenze, a četou obrněných osmikolových vozidel Stryker z 2. jízdního pluku (2d Cavalry Regiment), dislokovaného v německém Vilsecku.

V rámci cvičení bylo provedeno simulované ovládnutí letiště Hradčany kombinovaným padákovým výsadkem českých a amerických výsadkářů z letounu CASA C-295M od 242. transportní a speciální letky, který netradičně startoval s výsadkáři přímo ze Kbel, a dvou C-130H Hercules (90-1793 a 90-1795) ze 180th Airlift Squadron / 139th Airlift Wing (Rosecrans memorial airport, St. Joseph, Missouri ANG), které startovaly z italského Aviana.

Druhý den byly plánovány přistávací výsadky kolové techniky z vojenských dopravních letounů na plochu letiště Hradčany, ovšem prudká změna počasí tento plán do jisté míry zhatila. Americký C-17A Globemaster III, který měl na Hradčany transportovat obrněná vozidla Stryker nakonec kvůli zcela nevyhovujícímu počasí v Německu ani nevzlétl a jediným letounem, který na Hradčanech v dopoledních hodinách přistál, byla transportní CASA C-295M evidenčního čísla „0454“, která sem dopravila pro podporu výsadkářů dvě šestikolky Polaris.

Šestikolka Polaris 43. výsadkového praporu (foto Aleš Hottmar)

Vzdušnou podporu (Close Air Support) výsadkářům po celou dobu cvičení poskytovala dvojice L-159A ev. č. „6062“ a „6070“ od 212. taktické letky v Čáslavi, létající v konfiguraci se čtyřmi PPN 350 litrů a dvěma adaptéry LAU-7. V poslední fázi cvičení bylo provedeno taktické stažení výsadkových jednotek a určené techniky vzdušnou cestou, které opět poznamenalo špatné počasí. Zatímco zkušená osádka Casy „0454“ relativně bez problémů odvážela výsadkáře 43. vpr zpět do Kbel v nízké letové hladině a pod vrstvou oblačnosti, dvojice amerických transportních letounů C-130H se při letu z Itálie nacházela v obtížnější situaci. Oba letouny začaly sklesávat podle pokynů operátora JTAC (Joint Terminal Attack Controller) až v prostoru letiště Hradčany bez jakéhokoliv radiotechnického zabezpečení, do předem stanovené výšky. Vzhledem k tomu, že se v této výšce Herculesy stále nacházely v hluboké vrstvě oblačnosti, osádky C-130H z bezpečnostních důvodů přistání vzdaly a oba letouny se vrátily zpět do Aviana. Prudká změna počasí zřejmě zaskočila osádky Herculesů natolik, že neměly připravený žádný záložní postup, například řízený sestup na LKKB a odtud pokračovat pod vrstvou oblačnosti až nad Hradčany, tak jako osádka Casy. Přístrojové vybavení speciálně upravených Herculesů 139. Wingu, který se specializuje na výsadky, by to určitě umožnilo. Každopádně rozhodnutí přerušit sestup v prostoru Hradčan bylo jednoznačně správné. Přeci jenom letiště Hradčany je známé složitostí přistání za ztížených povětrnostních podmínek, a to především ve směru dráhy 27. Počet katastrof letounů MiG-21od 192. iap při sestupu na dráhu 27 nebo poškození MiGu 23UB od 236. apib, který zde zavadil o stromy, jsou toho výmluvným důkazem.

Osádka Casy „0454“ s volacím znakem „SMUGGLER“ doslova prokličkovala mezi kopci a přistává na dráhu 09 hradčanského letiště, ve směru od hradčanských stěn a meandrů řeky Ploučnice. Právě v tomto místě se v březnu 1979 musel katapultovat z letounu MiG-21bis zástupce velitele 192. iap mjr. Dmitrij Tenditnikov. (foto Aleš Hottmar)

Američtí výsadkáři si tak byli nuceni neplánovaně prodloužit pobyt na Hradčanech o jeden den. V sobotu 29. dubna, která byla vyčleněna jako záložní den cvičení, se počasí umoudřilo natolik, že se uskutečnila přeprava obrněných vozidel Stryker letounem C-17A Globemaster III a stažení amerických výsadkářů na svou domovskou základnu v Itálii.

Výsadkáři z 2. praporu 173. výsadkové brigády (foto Aleš Hottmar)

Smyslem cvičení Saber Junction 2017 bylo nadále prohloubit schopnost společného nasazení českých a amerických výsadkářů při aliančních výsadkových operacích. Cvičení bylo unikátní co do rozsahu provedené společné výsadkové operace kombinované i s přistávacími výsadky na nepoužívaném letišti bez jakéhokoliv radiotechnického zabezpečení, v rámci kterého byla prověřena také schopnost zřízení utajeného rádiového a datového spojení mezi americkými a českými výsadkáři dle aliančního standardu.

Jinak v případě transportních letounů CASA se nejednalo o jejich první působení na tomto opuštěném letišti. Vůbec první přistání na Hradčanech se uskutečnilo pravděpodobně 8. září 2016 v rámci zkušebních výsadků a příprav na cvičení výsadkových vojsk pod názvem Sky Soldier II (2016). Letounem, který se jako první dotkl hradčanské VPD, byl stroj evidenčního čísla „0455“ a zároveň se jednalo o první přistání vojenského letounu na hradčanském letišti po dlouhých 26-ti letech. Naposledy odtud totiž 21. července 1990 vzlétla dvojice letadel MiG-23UB od 236. apib sovětského letectva v rámci odsunu Střední skupiny vojsk z Československa, ve vedoucím stroji seděl poslední velitel hradčanského pluku, plk. Leonid Piller.

Už o tři týdny později, konkrétně ve dnech 26. – 30. září 2016, se na Hradčanech uskutečnilo zmiňované cvičení Sky Soldier, během kterého dvojice letounů CASA opět přistála na hradčanské VPD a dopravila sem techniku v podobě šestikolek Polaris a automobilu Land Rover 110ST. Hlavní část výsadkové operace byla následně uskutečněna z amerického letounu C-17A Globemaster III.

„0454“ vzlétá ve směru dráhy 27 a odváží chrudimské výsadkáře zpět na letiště Praha-Kbely, cvičení Saber Junction 2017. V popředí jsou američtí výsadkáři 2. výsadkového praporu 173. výsadkové brigády, kteří čekají na přistání letounů Hercules. (foto Aleš Hottmar)

 

(s přispěním Radima Špalka)

(zdroj: vlastní archív, informační servis www.army.cz)