AktualityAkviziceModernizace

Armáda přebírá nové cisternové automobily pro letecké základny

Hlavní letecké základny Vzdušných sil AČR letos postupně získávají úplně nové cisternové automobily a cisternové návěsové soupravy, určené pro plnění vojenské letecké techniky VzS AČR, nebo aliančních spojenců. Současná dodávka letištních cisteren se uskutečňuje na základě kontraktu v hodnotě 252 milionů Kč (včetně DPH) z března loňského roku, díky kterému armáda získá celkově 7 kusů cisternových automobilů CAPL-16M1 na podvozku automobilu TATRA 815-7 8×8 a s nádrží o objemu minimálně 16 000 litrů paliva plus 2 kusy cisternových návěsových souprav CNS s tahačem na podvozku automobilu TATRA 815-7 6×6 a s nádrží o objemu minimálně 34 000 litrů paliva. Smluvním dodavatelem cisteren je státní podnik VOP CZ s. p., specializované nástavby pak vyrábí společnost KOBIT s.r.o.

Vůbec první cisternový automobil CAPL-16M1 na podvozku TATRA 815-7 8×8 si převzala 24. základna dopravního letectva v Praze-Kbelích a veřejnost jej mohla poprvé shlédnout 8. července na polním letišti v České Třebové během výcviku 243. vrtulníkové letky, a plnění paliva do vrtulníku W-3A Sokol. Kbelská základna už aktuálně získala i první cisternovou návěsovou soupravu CNS s tahačem na podvozku TATRA 815-7 6×6. Další dvě cisterny CAPL-16M1 pak zhruba před měsícem získala 21. základna taktického letectva v Čáslavi a nedávno obdržela první dvě cisterny CAPL-16M1 rovněž 22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

Zatímco obě návěsové soupravy CNS budou sloužit pouze na kbelské základně, cisternové automobily CAPL-16M1 najdou uplatnění na všech třech hlavních základnách Vzdušných sil AČR. Již zmiňovaná kbelská 24. zDL bude disponovat dvojicí Caplů-16M1, vrtulníková základna v Náměšti převezme celkově tři automobilní cisterny a nakonec základna taktického letectva v Čáslavi si ponechá dvojici nových Caplů.

Ačkoliv se v případě CAPLu jedná z hlediska užitného objemu PHM o zcela novou typovou řadu cisternových automobilů, armáda z akvizičních důvodů zvolila označení 16M1. Tento cisternový automobil využívá konkrétně podvozek T815-7T3R41 8×8.1R, na kterém je instalována nástavba s jednokomorovou nádrží z hliníkové slitiny o objemu 16 000 – 20 000 litrů v závislosti na maximálním přípustném zatížení náprav. CAPL-16M1 je navržen jako speciální plnička letecké techniky a to jak tlakovou metodou přes standardizovanou spojku NATO o rozměru 3 palce, tak klasickou pistolovou metodou pro gravitační plnění. Moderní výdejní systém umožňuje plnit jeden letoun s průtokem až 800 litrů za minutu a maximální hmotnost celé cisterny dosahuje 35 tun.

Mohutná návěsová souprava CNS s maximální hmotností až 55 tun naopak využívá podvozek TATRA T815-7T3N31 6×6.1R s návěsem, na kterém je instalována nástavba s jednokomorovou nádrží z hliníkové slitiny o objemu v rozmezí 34 000 litrů až 45 000 litrů. Oproti CAPLu může návěsová souprava CNS plnit najednou dvě letadla a to opět jak tlakovou metodou, tak klasickou pistolovou. Oba typy cisternových automobilů jsou vybaveny nízkou kabinou řidiče s možností dodatečného pancéřování dle norem STANAG a dále umožňují instalaci multispektrální mobilní maskovací soupravy.

Armáda by měla převzít všechny objednané cisterny nejpozději do listopadu letošního roku a pokud by v budoucnu projevila zájem o více cisternových vozidel, je součástí smlouvy i opce na pořízení dalších 18 automobilů v letech 2022-2024. Konkrétně by šlo o 15 ks cisteren CAPL-16M1 a 3 ks návěsových souprav CNS.

Oba typy cisteren pak díky modernímu výdejnímu systému zlepší a zefektivní celý proces doplňování pohonných hmot u letecké techniky AČR. V případě vozidel CAPL-16M1 je pak jednoznačným benefitem nový podvozek 8 x 8, díky kterému bude možné například plnění vrtulníkové techniky i v méně přístupném terénu (FARPy, polní letiště, louky), kde by doposud používané cisterny na podvozku T815 6 x 6 nemusely obstát. Důležitá je rovněž možnost instalace dodatečného pancéřování dle norem STANAG v případě nasazení v mezinárodních operacích.

Velké poděkování patří Radimu Špalkovi a Martinu Smíškovi za pomoc s přípravou aktuality.

První cisternový automobil CAPL-16M1 na podvozku TATRA 815-7 8×8 si převzala 24. základna dopravního letectva v Praze-Kbelích. Na tomto vozidle se rovněž testovala  instalace multispektrální mobilní maskovací soupravy od společnosti B.O.l.S. – FILTRY s.r.o. Tyto multispektrální soupravy jsou určené k maskování techniky ve viditelné, infračervené (blízké, střední, vzdálené) a mikrovlnné oblasti.  (foto: VOP CZ s. p., http://www.vop.cz)

 

Dvě cisterny CAPL-16M1 nedávno obdržela i 22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Právě pro vrtulníkáře budou mít nové cisterny obrovský přínos díky podvozku 8 x 8, který zvládne překonat těžký terén a umožní plnit vrtulníky i ve složitém, a pro klasické „silniční“ cisterny mnohdy neprůchodném terénu.  (foto: 22. zVrL Náměšť nad Oslavou, https://www.lznamest.army.cz/)


 

 

(úvodní ilustrační foto:  TATRA TRUCKS a.s., https://www.tatra.cz/)

(zdroj: Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 195410189 „Cisternový automobil – plnič letecké techniky“; KUPNÍ SMLOUVA č. 195410189 „Cisternový automobil – plnič letecké techniky“; VOP CZ, s.p. – Nákup nástaveb CAPL.16M1 a CNS; http://www.bois-filtry.cz/multispektralni-mobilni-maskovani.php; https://www.facebook.com/lznamest/; archiv redakce czechairforce.com)

(aktualizace: 26. 8. 2021)