AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Rozsáhlá modernizace vládních Airbusů se zatím odkládá

V červnu 2023 vyhlásilo Ministerstvo obrany veřejnou zakázku na modernizaci obou vládních Airbusů A319CJ kbelské základny dopravního letectva, která měla být zaměřena primárně na úpravy a retrofit kabiny cestujících, včetně modernizace avioniky. Těsně před skončením lhůty pro podání žádostí o účast na zakázce však zadavatel obdržel námitku, která směřovala proti zadávacím podmínkám. Na konci ledna 2024 tak obrana celé výběrové řízení zrušila a potřebný upgrade kbelských Airbusů se bohužel opět odkládá.

O nutnosti výrazné modernizace interiérů a dalšího vybavení obou vládních Airbusů ev. č. 2801 a 3085, které jsou již téměř 18 let ve službě u 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích, se hovoří již několik let. Prapůvodně se tato modernizace, zaměřená především na obnovu vybavení interiéru kabiny cestujících, včetně náhrady stávajícího audiovizuálního systému, měla dělat již během velké revize po 12 letech provozu v roce 2019. K tomu však nakonec z finančních a především časových důvodů nedošlo. Ministerstvo obrany tak výběrové řízení na modernizační zakázku s nově specifikovanými požadavky vyhlásilo až v loňském roce.

Předmětem zakázky v předpokládané hodnotě okolo 710 mil. Kč (bez DPH) byl nejen potřebný upgrade avioniky, ale i již zmiňovaná obnova interiéru, včetně náhrady audiovizuálního vybavení kabiny cestujících, které stále odpovídá roku výroby. Dalším bodem modernizace měla být taktéž výrazná rekonfigurace kabiny cestujících u prezidentského stroje ev. č. 2801, vedoucí ke zvýšení počtu pasažérů ze současných 44 na 78. Důvod takového kroku je nasnadě. V případě jakékoliv závady či plánovaného servisu by prezidentský stroj mohl efektivněji zastoupit druhý Airbus ev. č. 3085 s kapacitou až 96 osob.

Veškeré modernizační práce měly být realizovány v průběhu roku 2026 a protože armáda chtěla mít jistotu, že zakázku uskuteční odborně způsobilý zhotovitel, dalo MO do výběrového řízení tzv. kvalifikační požadavek. Ten upřesňoval, že o zakázku se může ucházet pouze společnost, která v posledních pěti letech realizovala nejméně 6 významných služeb spočívajících v modernizaci interiéru letounů kategorie Airbus Corporate Jet či Boeing Business Jet v celkovém finančním objemu minimálně 2 mld. Kč bez DPH.

Největšími úpravami měl projít „prezidentský“ Airbus ev. č. 2801, u kterého je v rámci modernizace interiéru plánováno zvýšení celkové přepravní kapacity ze 44 až na celkově 78 osob. Toho bude docíleno rekonfigurací přepravní kapacity v oddělení Economy a jejího navýšení z 32 až na 66 pasažérů díky instalaci pasažérských trojsedadel. Zároveň bude zachována dvojice salónků v přední části stroje pro 4+8 pasažérů, které rovněž projdou celkovým retrofitem. (foto: 24. zDL Praha-Kbely)

 

Účastníkem zadávacího řízení nakonec bylo celkově pět subjektů:

  • Glomex MS, s.r.o. – Česká republika
  • Jet Aviation AG – Švýcarsko;
  • AERO-IDAG Kft. – Maďarsko;
  • J&C AERO, PLLC, – Litva
  • Comlux America, LLC., – USA

Jenže 6. srpna 2023, pouhých 18 hodin před skončením lhůty pro podání žádostí o účast, zadavatel obdržel prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) námitku, která směřovala proti zadávacím podmínkám a v níž stěžovatel zpochybnil zejména zákonnost, respektive nediskriminační charakter požadavku na technickou kvalifikaci. Ministerstvo obrany vzápětí uznalo, že přísně nastavená kritéria fakticky splňuje pouze jeden až dva soutěžitelé na trhu v podobě nadnárodních společností, které jsou jako jediné schopny postihnout všechny modernizační činnosti, včetně potřebné certifikace a proto následně celou zakázku z obav před soudními tahanicemi raději zrušilo. Bohužel potřebná modernizace a především rekonfigurace kabiny cestujících tak nabírá další zpoždění. V této věci je určitě škoda, že minulé vedení MO nereflektovalo záměr na pořízení třetího dopravního Airbusu kategorie A319/320 s vyšší přepravní kapacitou, o taktéž nerealizovaném záměru vybavit vládní Airbusy systémem vlastní ochrany v podobě aktivního rušiče DIRCM ani nemluvě.

Flotila českých Airbusů je v posledních dvou letech intenzivně využívána a po období „zaprděné“ české zahraniční politiky, Covidu či druhého funkčního období Miloše Zemana, který ze zdravotních  důvodů prakticky téměř nikam nelétal, brázdí letouny vládní letky opět vzdušné prostory šesti světadílů při cestách prezidenta Petra Pavla, premiéra Petra Fialy, ministra zahraničí Jana Lipavského, předsedy Senátu Miloše Vystrčila a dalších vládních či ústavních delegací. To ve výsledku umožňuje hrát ČR mnohem vyšší zahraničně-politickou ligu, než by ji vzhledem k velikosti a počtu obyvatel reálně náleželo.

Ačkoliv jsou Airbusy obecně velmi spolehlivé stroje, je nasnadě, že se u nich občas objeví nějaká závada. V poslední době šlo především o dva medializované případy, kdy v průběhu loňské evakuace českých občanů z Izraele došlo na letounu A319CJ ev. č. 3085 k závadě na ventilu chlazení levého motoru, přičemž oprava včetně dodání nového dílu zabrala dva dny a letoun se tak nemohl zapojit do repatriačních letů. Ve druhém případě z letošního března měl závadu druhý Airbus ev. č. 2801, se kterým se ministr zahraničí Jan Lipavský vracel z turné po Indopacifiku a neplánovaně uvázl v indické Bombaji. Pro ministra okamžitě letěl záložní stroj, se kterým se celá delegace vrátila do Prahy, porouchaný Airbus dorazil na kbelskou základnu až po šesti dnech.

Ve skutečnosti však tyto události nevybočují z dlouhodobého průměru a navíc nejde o stejné a opakující se závady. Problém spíše je, že k nim v případě urgentních evakuačních letů z Izraele došlo bohužel v nejméně vhodnou dobu. S narůstajícím věkem obou Airbusů je zároveň predikce, ze tento počet závad bude mít logicky spíše stoupající trend, než klesající. I proto jsou modernizace a kvalitní servis důležitými kroky k zabezpečení bezproblémového provozu obou vládních Airbusů. Situace by se měla zlepšit v letech 2025-26, kdy se očekává dodání dvou středních taktických transportních strojů Embraer C-390, které mohou vzhledem k letovým výkonům, přepravní kapacitě a rekonfigurovatelné kabině v případě nouze vládní Airbusy efektivně zastoupit.

Flotila kbelských Airbusů je v posledních dvou letech intenzivně využívána při častých zahraničních cestách prezidenta, premiéra či ministra zahraničí do různých světových destinací. Ačkoliv jsou Airbusy velmi spolehlivé stroje a v AČR s nimi bezesporu panuje spokojenost, tak jako každý letoun je občas potká nějaká závada. Jejich počet však nijak nevybočuje z dlouhodobého průměru a jen pro představu, za rok 2023 bylo realizováno 139 případů plánované i neplánované údržby a služeb spojených s provozem vládních Airbusů. V této souvislosti byly oba letouny A319CJ dohromady vedeny v neschopnosti v délce 110 dní. (foto: https://vlada.gov.cz/)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto:  Miroslav KostelníkOstrava Airport – Aviation Photography)

(zdroj: archív redakce czechairforce.com)

(aktualizace: 3. 5. 2024)