AktualityVelitelé

22. základna vrtulníkového letectva „Biskajská“ v Náměšti nad Oslavou má nového velitele

Poslední říjnový den se na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu a předání funkce velitele útvaru. Dosavadního velitele plukovníka gšt. Petra Čepelku ve funkci od 1. listopadu 2018 vystřídal plukovník gšt. Miroslav Svoboda, který doposud zastával funkci zástupce velitele útvaru. Mezi pozvanými hosty nechyběl velitel Vzdušných sil Armády České republiky generálmajor Petr Hromek, jeho zástupce brigádní generál Petr Lanči, rektor Univerzity obrany Brno brigádní generál Bohuslav Přikryl či velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov brigádní generál Radek Hasala. Za Kraj Vysočina se slavnostního nástupu zúčastnili náměstci hejtmana Pavel Franěk a Vladimír Novotný. Region zastupoval starosta města Náměšť nad Oslavou Vladimír Měrka a starostka města Hrotovice Hana Škodová. Pozvání rovněž přijali zástupci Integrovaného záchranného systému České republiky.

Nový velitel 22. zVrL plukovník gšt. Miroslav Svoboda přebírá od velitele Vzdušných sil AČR generálmajora Petra Hromka bojový prapor útvaru. Zcela vlevo je dosavadní velitel plukovník gšt. Petr Čepelka. (foto: 22. zVrL Náměšť nad Oslavou, www.lznamest.army.cz)

Slavnostní dopoledne na vrtulníkové základně bylo zahájeno průletem trojice vrtulníků Mi-171 a Mi-24. Na úvod slavnostního nástupu byl vyhlášen Rozkaz ministra obrany ke Dni vzniku samostatného československého státu, poté následoval samotný ceremoniál předání funkce velitele útvaru, během kterého byl předán bojový prapor 22. základny vrtulníkového letectva do rukou nového velitele plukovníka Miroslava Svobody. Velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Hromek ve svém projevu poděkoval plukovníku Petru Čepelkovi za vše, co během svého působení v Náměšti nad Oslavou dokázal zrealizovat. Rovněž poděkoval příslušníkům základny za profesionální plnění úkolů. Novému veliteli popřál mnoho sil ve své nové funkci. Odcházející velitel plukovník Petr Čepelka poděkoval všem příslušníkům vrtulníkové základny za práci a podporu.

„Když jsem před necelými třemi lety přebíral funkci velitele, poukázal jsem na to, že být profesionálním vojákem je poslání. Dnes to mohu jen zopakovat, věnujte se mu s plným nasazením, ale nikdy nezapomínejte na rodinu a své blízké. Ti byli u toho, když jste do armády vstupovali a budou i u toho, až se vrátíte zpět do svého civilního života. Děkuji Vám za práci a za Vaši podporu. Nikdy na Vás nezapomenu“, řekl plk. Čepelka.

Nový velitel plukovník Miroslav Svoboda připomněl své dlouholeté působení na letecké základně v Náměšti, jejímž velením byl pověřen již v minulosti.

„Velmi pozorně jsem poslouchal rozkaz pana ministra ke stému výročí založení naší republiky a připojuji se k jeho slovům. Byla to právě armáda, která nový stát formovala. Pod velením plukovníka Čepelky jsem zažil jedno z nejhezčích období své vojenské kariéry, povedla se řada významných projektů, na které by chtěl navázat. Velice si vážím podpory a nadstandardní spolupráce s Krajem Vysočina a s regionem Náměšťsko“, sdělil plk. Svoboda.

Ve druhé části byla předána řada ocenění. Pamětní medaili hejtmana Kraje Vysočina za spolupráci a šíření dobrého jména Kraje si za 22. základnu vrtulníkového letectva z rukou zástupců Kraje Vysočina převzali plukovník gšt. Petr Čepelka, plukovník gšt. Miroslav Svoboda a plukovník gšt. Alois Matýzka. Slavnostní nástup byl poté zakončen slavnostním pochodem nastoupených jednotek.


 

(foto: 22. zVrL Náměšť nad Oslavou, www.lznamest.army.cz)

(zdroj: článek „22. základna vrtulníkového letectva Biskajská má nového velitele“ – redakčně zkráceno, autor Štěpánka Tříletá, oficiální web 22. zVrL, www.lznamest.army.cz)