AktualityModernizacePilotiTechnika

Státní podnik LOM PRAHA dokončil generální opravy českých Hindů

Začátkem května letošního roku převzala armáda po dokončené generální opravě bitevní vrtulník Mi-35 ev. č. 3365, který se stal vůbec posledním Hindem Vzdušných sil Armády České republiky, jenž prošel ve státním podniku LOM PRAHA tímto vyšším stupněm údržby. Při této příležitosti mu byl zároveň aplikován speciální polep, odkazující na tuto vpravdě „historickou“ událost. Ukončení generálních oprav českých Hindů zároveň předznamenává brzký konec této legendy československého a později českého vrtulníkového letectva ve výzbroji Vzdušných sil AČR.

Armáda České republiky získala v letech 2003-2005 v rámci deblokace dluhu Ruské federace vůči ČR celkem 17 vrtulníků Mi-24V/Mi-35. Uvedení do provozu „deblokovaných“ strojů provázely hlavně na začátku různé těžkosti, nakonec však byla celá flotila nejnovějších Hindů úspěšně zařazena do výzbroje AČR, což umožnilo postupně vyřazovat původní stroje Mi-24V, dodané ještě před rokem 1989. Už v roce 2011 byl ovšem Ministerstvem obrany přijat strategický dokument, známý obecně jako „Bílá kniha o obraně“, který  ve svém důsledku počítal s postupným útlumem provozu všech vrtulníků Mi-24V/Mi-35 v AČR a jejich definitivním vyřazením v rozmezí let 2015-2016, kdy měla bitevní Hindy nahradit úplně nová kategorie hmotnostně a rozměrově podstatně menších víceúčelových vrtulníků LUH.

V době, kdy bylo přijato krátkozraké rozhodnutí o postupném útlumu provozu všech téměř nových Hindů, začaly stroje z první deblokační dodávky dolétávat svůj meziopravní technický resurs do první GO, kterou výrobce nařizuje po nalétání 1000 hodin, nebo při dosažení 8 let provozu. Z důvodu již zmiňovaného plánovaného zavedení lehkých víceúčelových vrtulníků v horizontu let 2015-16 se nakonec armáda rozhodla, že původně plánovaná první generální oprava bude z ekonomických důvodů nahrazena o něco jednodušším a především levnějším stupněm údržby, tzv. revizí R1. Revize byly zahájeny už v roce 2010 přímo u útvaru v Náměšti nad Oslavou a umožnily prodloužení meziopravního resursu Hindů alespoň o 500 letových hodin, nebo 3,5 let provozu.

Celý nekonečný příběh s výběrem původně lehkých víceúčelových vrtulníků, později změněný na střední víceúčelové stroje, však nabíral velké zpoždění a i když nakonec vyústil v akvizici amerických vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, armáda musela opětovně řešit osud všech Hindů. Vzhledem k předpokladu, že nové vrtulníky nebudou zavedeny dříve než v období let 2022-23 padlo rozhodnutí „protáhnout“ některé vybrané stroje Mi-24V/Mi-35 plnohodnotnou generální opravou ve státním podniku LOM PRAHA. Už v prosinci 2014 byla se státním podnikem uzavřena rámcová smlouva na provedení generálních oprav v celkové hodnotě přes 768 milionů korun, která umožnila některým českým Hindům prodloužit meziopravní technický resurs o dalších 1000 hodin, či 7 let provozu. Státní podnik LOM PRAHA tyto generální opravy prováděl na základě certifikace Moskevského vrtulníkového závodu Mil, o kterou však nedávno jednostranným aktem ruské strany přišel.

Jako první byly v listopadu 2015 nasunuty do opraven LOM PRAHA k provedení GO dva stroje Mi-24V ev. č. 7353 a 0981, které sem musely být dopraveny pozemní cestou z důvodu úplného vyčerpání resursu. V listopadu 2016 byly do opraven nasunuty další dva Hindy ev. č. 3367 a 7360 (jako celkově 3. a 4. generálkovaný stroj), u nichž byla následně zahájena 1. etapa generální opravy. V říjnu 2017 pak došlo k nasunutí dalších dvou vrtulníků Mi-35 ev. č. 3368 a 3371 (jednalo se o 5. a 6. generálkovaný Hind). Mezitím už byla dokončována GO u prvních dvou strojů a tak se v prosinci 2017 vrátil jako první do Náměšti bývalý „Night Tiger“ ev. č. 7353 v již v nové NATO standard kamufláži a hned v lednu 2018 jej následoval i vrtulník ev. č. 0981. Další dva dokončené stroje byly dodány o několik měsíců později, konkrétně Mi-35 ev. č. 3367 v červenci 2018, zatímco Hind ev. č. 7360 se do „Námu“ vrátil v září 2018.

Jako celkově sedmý generálkovaný vrtulník Mi-24V/Mi-35 přelétl v únoru 2018 do Kbel známý „Kosťa“ ev. č. 3370 a jeho dokončení nastalo až v prosinci 2020. V srpnu 2018 si LOM PRAHA převzal osmý vrtulník Mi-35 ev. č. 3369 vyčleněný pro GO, jenž později získal úplně nové a mimořádně efektivní výroční zbarvení. V únoru 2019 do státního podniku přelétl k provedení generální opravy devátý stroj Mi-35 ev. č. 3366, neboli známý „Alien Tiger“, kterému byl tento unikátní nátěr obnoven s nepatrnými změnami a vznikl tak Alien Tiger II. Jako předposlední desátý stroj byl v květnu 2019 do státního podniku nasunut vrtulník Mi-35 ev. č.  3362 a tím úplně posledním jedenáctým Hindem podstupujícím GO se nakonec stal v červnu 2019 vrtulník Mi-35 ev. č. 3365.

V souvislosti s plánovaným přezbrojením náměšťské 221. vrtulníkové letky na americkou platformu H-1 a zahájením přeškolení vybraného personálu v USA bylo již dopředu rozhodnuto o postupném utlumení provozu českých Mi-24V/Mi-35 s tím, že poslední stroje dolétají do konce roku 2022. S plánovaným vyřazením všech Hindů zároveň armáda hledala případné zájemce o jejich odkoupení a podle informací redakce czechairforce.com o české stroje projevovaly největší zájem Polsko a Severní Makedonie. Vše ale změnil 24. únor letošního roku a většinu českých Hindů nakonec čeká úplně jiný osud. O tom však ale až někdy v budoucnu.

Obrovské poděkování za nádherné fotky Hinda 3365 si opět zaslouží Jirka Kolínský, který už je v podstatě jedním z dvorních fotografů czechairforce.com :o)

Hind evidenčního čísla 3365 se stal posledním vrtulníkem Mi24V/35 Vzdušných sil Armády České republiky, který prošel ve státním podniku LOM PRAHA generální opravou (GO) a při této příležitosti mu byl aplikován speciální polep, odkazující na tuto skutečnost. Polep se nachází pod prosklenou horní kabinou pilota v české a anglické verzi. Po dobu záletů ve Kbelích byl navíc tento stroj opatřen polepy jmen pilotů, kteří prováděli testovací zálety (viditelné na pravé straně trupu nad znakem 22. zVrL). Tyto polepy byly následně po přeletu na domovskou základnu v Náměšti and Oslavou odstraněny. Společně s vrtulníkem Mi-2 z pardubického CLV se tak dvě legendy československého a později českého vrtulníkového letectví pomalu, ale jistě loučí s českým nebem. (3x foto: Jiří Kolínský, www.planes.cz)


 

 

(úvodní foto: Jiří Kolínský, www.planes.cz)

(zdroj: výroční zprávy státního podniku LOM PRAHA, www.lompraha.cz; archív redakce czechairforce.com)