AktualityPilotiVeliteléZahraniční mise

ČR pomůže při ochraně vzdušného prostoru Slovenska

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď při své nedávné návštěvě Prahy v rámci oslav 80. výročí operace Anthropoid oficiálně požádal Českou republiku o pomoc při dočasné ochraně slovenského vzdušného prostoru. Po jednání s českou ministryní obrany Janou Černochovou dále upřesnil, že půjde o společný trilaterální projekt Slovenska, Polska a Česka. „Jsem velmi vděčný, že se Češi a Poláci rozhodli pomoci převzít zodpovědnost za náš vzdušný prostor,“ dodal Jaroslav Naď během návštěvy Prahy. Česká republika nyní bude jednat o konkrétních technických podmínkách této pomoci.

Slovensko si již před čtyřmi lety objednalo v USA celkem 14 kusů moderních víceúčelových letounů F-16C/D Block 70, se kterými se počítá jako náhradou za doposud provozované stíhačky MiG-29. Původní plány předpokládaly dodání prvních Viperů už v letošním roce a převzetím ochrany vzdušného prostoru Slovenska v rámci systému QRA od 1. ledna 2024. Jenže americký výrobce Lockheed Martin se na své nově postavené výrobní lince v Greenville potýká při výrobě úvodních letounů F-16 s poměrně závažnými problémy. Kvůli zdržení důležitých dodávek od externích dodavatelů v souvislosti s Covid-19 a nedostatkem čipových sad nabral celý výrobní program obrovské zpoždění v řádu minimálně 12-14 měsíců. Už nyní je tak zřejmé, že první letouny se na Slovensku objeví až v průběhu roku 2024.

Dalším faktorem, který ovlivnil současnou problematickou situaci s ochranou vzdušného prostoru Slovenska, je pochopitelně aktuální konflikt na Ukrajině. Ještě před zahájením bojů v únoru 2022 byl na Slovensku hotovostní systém QRA držen ve značně omezeném rozsahu pouze jedním pilotem a letounem MiG-29, který zároveň létal bez jakékoliv raketové výzbroje. Po vypuknutí bojů se na hotovost údajně vrátily alespoň střely R-60M, i tak je situace s ochranou vzdušného prostoru Slovenska nadále složitá. Slovenské letectvo má totiž aktuálně pro svých šest posledních provozovaných Fulcrumů (5x MiG-29AS + 1x MiG-29UBS) podle vyjádření samotného ministerstva obrany k dispozici už pouze 6 pilotů a tato „šestice statečných“ v podstatě zabezpečuje ochranu celého Slovenska, což je z dlouhodobého hlediska samozřejmě neudržitelný stav.

S chystaným předčasným ukončením provozu slovenských Migů 29 a vynuceným odchodem ruských specialistů společnosti RSK MiG, kteří na základě uzavřené abonentní smlouvy zajišťují na základně Sliač údržbu slovenských letounů, proto vyvstal před slovenským ministerstvem obrany požadavek na zabezpečení ochrany vzdušného prostoru aliančními spojenci. Už v dubnu 2022 polský ministr obrany Mariusz Blaszczak při návštěvě Slovenska potvrdil, že polské letouny F-16 pomohou  při zabezpečení ochrany slovenského vzdušného prostoru ze svých domovských základen v Polsku, a pokud to bude nezbytně nutné, tak  i přímo ze slovenského území.

Slovenské ministerstvo obrany následně začátkem června uvedlo, že s Polskem ve zmíněné záležitosti již jednají experti a že podobná jednání úřad plánuje také s Českou republikou. Celý proces ochrany vzdušného prostoru Slovenska totiž bude patrně časově dlouhodobější a bude potřeba do něj zapojit více subjektů. Ve prospěch ČR hovoří geografická a historická blízkost, navíc Česko a Slovensko již mají uzavřeny patřičné dohody o vzájemné ochraně vzdušného prostoru obou zemí, neboť už v lednu 2018 tehdejší ministryně obrany Karla Šlechtová při své první zahraniční pracovní cestě Slovensko podepsala s ministrem obrany Slovenské republiky Peterem Gajdošem mimo jiné i prováděcí dohodu ke smlouvě o vzájemné spolupráci při ochraně vzdušného prostoru. Tato smlouva, schválená parlamenty obou zemí a ratifikovaná prezidenty, umožňuje hotovostním pilotům zasáhnout na území druhého státu proti narušiteli vzdušného prostoru. Smlouva zároveň řeší i vzájemnou výpomoc v případě, že by jedna ze zemí nebyla s to zajistit vlastními silami ochranu svého vzdušného prostoru.

V letošním roce zároveň nejde o jedinou spolupráci vzdušných sil obou států. V únoru 2022 byla během pracovní návštěvy velitele Vzdušných sil AČR generálmajora Petra Mikulenky na Slovensku projednávána i možnost podpory udržení podmínek a částečného výcviku slovenských radarových řídících bojového použití (Control And Reporting Centre – SVK CRC)  ve spolupráci s jednotkami vzdušných sil AČR, a to ve vzdušném prostoru Slovenska. Tento požadavek zřejmě souvisí s aktuální situací u 2. taktické letky na Sliači, která v podstatě veškerý svůj mladý a perspektivní létající personál vyslala do USA k přeškolení na letouny F-16 a u letky tak prakticky nikdo nezůstal, což se odrazilo na celkovém náletu za rok 2020, který činil pouhých 78 hodin a 40 minut.

Nyní se letka plně soustředí alespoň na docvičení několika dalších mladých pilotů, určených pro výcvik v USA, a tím pádem již nezbývá prostor na plnění jakýchkoliv dalších aktivit, které letka ještě v minulosti plnila. Každopádně tuto bilaterální a regionální spolupráci při podpoře výcviku personálu slovenského CRC již schválila česká vláda na svém zasedání dne 9. března 2022 v rámci 1. doplňku k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky v roce 2022. Vzdušné síly AČR tak mohou pro tuto činnost vyčlenit dvojici letounů L-159 ALCA, přičemž schválený časový rozsah je max. 2x měsíčně. Podobná regionální spolupráce je možná především díky dlouholeté a stabilní spolupráci vzdušných sil OSSR a AČR, či spíše osobním kontaktům a dlouholetým vazbám na velení vzdušných sil obou států, kdy většina velitelských kádrů vzdušných sil obou států je absolventy či dokonce spolužáky ze slavné Vysoké vojenské letecké školy Slovenského národního povstání (VVLŠ SNP) v Košicích.

Expertní komise obou států nyní budou vyjednávat konkrétní podobu ochrany vzdušného prostoru Slovenska českými Gripeny. V potaz je potřeba brát jak vzdálenost čáslavské základny a potřebný reakční čas k zásahu nad Slovenskem, tak i vytíženost 211. taktické letky při plnění dalších úkolů v rámci Aliance. Je navíc docela možné, že slovenská strana vznese požadavek na dislokaci hotovostních stíhačů blíže k hranici SR, či přímo jejich umístění na Slovensku v rámci časově omezených detašmánů. (foto: mjr. Ivo Kardoš, 211. taktická letka)

 

Jednou ze současných aktivit na bázi regionální spolupráce mezi oběma letectvy je podpora při výcviku slovenských radarových řídících bojového použití (CRC). Ten bude zajišťovat dvojice letounů L-159 od 212. taktické či 213. výcvikové letky během plánovaných letů do slovenského vzdušného prostoru. (foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Jan Kalinawww.czechairspotters.com)

(zdroj: článek „Slovenský ministr obrany v Praze požádal o pomoc při ochraně vzdušného prostoru“, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/slovensky-ministr-obrany-v-praze-pozadal-o-pomoc-pri-ochrane-vzdusneho-prostoru/2221283; článek „První zahraniční cesta ministryně obrany Karly Šlechtové vedla na Slovensko“, autor Jan Pejšek, ředitel odboru komunikace MO, https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/prvni-zahranicni-cesta-ministryne-obrany-karly-slechtove-vedla-na-slovensko-139978/; archív redakce czechairforce.com; ročenka Vzdušných sil OSSR rok 2021)