AktualityAkviziceModernizace

Vrtulníky Mi-17 a Mi-171Š dostanou moderní palubní jeřáby Breeze-Eastern

V pátek 11. ledna 2019 předložil ministr obrany Lubomír Metnar vládě České republiky informaci o veřejné zakázce, jejímž předmětem je zástavba 12 ks palubních jeřábů Breeze-Eastern HS-29900 včetně ovládacích rukojetí CP-1700 do vrtulníků Mi-17 a Mi-171Š Vzdušných sil AČR. Jde o plánovanou 2. etapu výměny zastaralých palubních jeřábů LPG-150 na vrtulnících Mi-17. Státní podnik LOM Praha již v loňském roce realizoval 1. etapu výměny palubních jeřábů provedením zástavby dvou jeřábů Breeze-Eastern HS-29900 na vrtulnících Mi-17, které prošly prototypovou zástavbou nového vybavení v rámci modernizace na tzv. standard Eurocontrol. LOM Praha bude realizovat i 2. etapu výměny zastaralých palubních jeřábů, která je nutná k zajištění operačních schopnosti vrtulníkového letectva AČR plnit hotovostní a součinnostní úkoly s pozemními silami, speciálními silami a Vojenskou policií k zabezpečení obrany státu a nasazení do zahraničních operací, včetně záchranných prací, výsadků a vyzvednutí osob nebo nákladu. Část z 12 ks jeřábů je zřejmě určena pro zbývající stroje Mi-17 od kbelské 243. vrtulníkové letky, které v letošním roce projdou modernizací na standard Eurocontrol, ostatní jeřáby budou namontovány do vrtulníků Mi-171Š/ŠM náměšťské 222. vrtulníkové letky. Předpokládaná hodnota zakázky je 79 340 000 Kč bez DPH, smlouva na nákup by měla být uzavřena do 15. ledna, přičemž s realizací a zástavbou se počítá do 15. října 2019.

Moderní jeřáby Breeze-Eastern HS-29900 amerického výrobce z New Jersey představují zásadní zlepšení v porovnání s původními jeřáby LPG-150 nebo SLG-300. Nosnost tohoto jeřábu je 272 kg při vlastní váze jen 49 kg. Jeřáb Breeze-Eastern se montuje zvenku nad dveře vrtulníku, takže nezabírá prostor v nákladové kabině. V nosníku jeřábu je integrovaný hák pro použití lan „Fast-rope“ nebo běžných horolezeckých lan. Další výbavou je stříhací mechanismus s pyropatronou, který je možné využít v nouzové situaci při nuceném přestřižení ocelového lana. Tento typ jeřábu už byl mimo jiné instalován na stroj Mi-17 „0832“ Centra leteckého výcviku v Pardubicích.

Ministr obrany Lubomír Metnar zároveň již před Vánoci předložil vládě České republiky informaci o další veřejné zakázce s názvem „modernizace vrtulníků Mi-171Š“. Předmětem této zakázky je technické zhodnocení 7 vrtulníků Mi-171ŠM Armády České republiky prostřednictvím zástaveb zařízení a přístrojů, a to za účelem dosažení postupného sjednocení úrovně modernizace vrtulníků Mi-171ŠM. Realizace je nezbytná pro nasazení vrtulníků k plnění úkolů SOATU (Special Operation Air Task Unit) a k přípravě k nasazení do mezinárodních operací. Předpokládaná hodnota této zakázky je 74 400 000 Kč bez DPH s předpokládaným plněním do 15. října 2020.

Úplně první „Sedmnáckou“, u které státní podnik LOM Praha realizoval zástavbu palubního jeřábu Breeze-Eastern HS-29900, byl stroj ev. č. 0832 z výzbroje pardubického Centra leteckého výcviku. (foto: Aleš Hottmar)

Armáda zatím neupřesnila, jestli nové palubní jeřáby získají modernizované „rampové“ Mi-171ŠM, nebo klasické „vratové“ Mi-171Š. Vrtulník ev. č.  9825, který je na snímku, prošel v roce 2015 generální opravou v podniku LOM Praha, kde na něm také v dubnu 2017 řešili problém s neobvykle vysokou mírou vibrací. I tento stroj ještě čeká modernizace a sjednocení výbavy pro SOATu. (foto: Aleš Hottmar)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: Informační servis Ministerstva obrany ČR, tisková zpráva – vládní agenda, http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/default.htm; registr smluv https://smlouvy.gov.cz/)