AirshowsAktualityCvičeníTechnika

Tankování a cross-servis, spolupráce s Němci běží na výbornou

V posledních letech patří mezi nejdůležitější partnery českého taktického letectva v oblasti výcviku a spolupráce poněkud překvapivě Německo, se kterým aktuálně probíhá celá řada společných aktivit. V první řadě jde o spolupráci na bázi příhraničního výcviku Cross Border a zapojení do Mnohonárodního uskupení vzdušných sil MAG (Multinational Air Group), pro které české letectvo vyčleňuje jeden roj Gripenů. Zároveň se v poslední době znovu akcelerovala i spolupráce v oblasti vzdušného tankování a výcviku pozemní obsluhy Aircraft Cross Servicing. Tento trend je zřejmý právě v posledních letech, kdy je ve funkci inspektora německé Luftwaffe generálporučík Ingo Gerhartz, jenž podobné aktivity plně podporuje a rozvíjí. A právě výcvik ve vzdušném tankování či cross-service se v uplynulém týdnu uskutečnil v České republice.

Součinnost mezi Vzdušnými silami AČR a německou Luftwaffe na poli výcviku vzdušného tankování AAR (Air-to-Air Refueling) je dlouholetá a čeští piloti v minulosti využívali především služeb německých tankerů A310MRTT. Po jejich vyřazení z výzbroje přišlo Německo s vlastní iniciativou certifikovat švédské stíhačky JAS-39 Gripen pro tankování z nových taktických transportních letounů A400M Atlas, které zároveň mohou sloužit i jako „létající cisterny“. Samotný proces certifikace se uskutečnil již v září 2021 ve Švédsku za účasti tamního úřadu pro vyzbrojování FMV (Försvarets materielverk), přičemž praktickou část certifikačních letů zabezpečily švédské Gripeny od zkušební jednotky TUJAS (Taktisk Utprovning JAS-39). Vůbec první tankování českého Gripenu z německého Atlasu se pak uskutečnilo ve čtvrtek 28. dubna 2022 v německém vzdušném prostoru nedaleko Drážďan.

Schopnost mít plně vycvičené piloty v procedurách AAR  je pochopitelně podmínkou našeho plnohodnotného zapojení v aliančním prostředí. Navíc každý pilot 211. taktické letky, certifikovaný pro operace AAR, musí provést minimálně jednou za půl roku reálné plnění z tankeru, tak aby neztratil příslušné oprávnění a nemusel absolvovat celé školení znovu. Plánování výcviku a především dostupnost tankerů v evropském prostoru je všeobecně složitý a náročný proces, který navíc umocňuje i současný konflikt na Ukrajině. Proto české letectvo využilo účasti německého tankeru A400M reg. 54+28 na letošních Dnech NATO v Mošnově k recertifikaci a obnovení podmínek AAR většiny pilotů 211. taktické letky. Německá posádka Atlasu od Lufttransportgeschwader 62 (LTG 62) z Wunstorfu tak kromě působivé display ukázky nad mošnovským letištěm zabezpečila i důležitý výcvik vzdušného tankování českých pilotů Gripenů.

Formace českých Gripenů během tankování z Atlasu s volačkou „LIFTER 62“ někde v oblasti Pardubic. Gripeny potřebují kvůli ne úplně vhodnému umístění tankovacího teleskopického nástavce tzv. „dlouhou hadici“ z křídelních tankovacích kontejnerů, přičemž tankování z trupového ráhna za použití „krátké hadice“ s košem na KC-135R je pro ně už nevhodné. Samotné plnění paliva za letu je z hlediska náročnosti pilotáže velmi složitý proces, který vyžaduje naprostou preciznost a plnou soustředěnost pilota. Je nutné si uvědomit, že tanker letí rychlostí přes 500 km/h a hrana tankovacího koše je v okamžiku spojení asi 20 až 30 centimetrů od prosklené kabiny Gripenu. Samotná hadice s košem je ovlivňována nejen turbulencí způsobenou tankerem, ale ve finální fázi přiblížení i aerodynamickým prouděním okolo kabiny Gripenu. Jde skutečně o velmi náročný manévr, který se ne vždy povede napoprvé. (foto: 2x prap. Martin Král a 3x 211. taktická letka)

 

V průběhu Dnů NATO se nakonec realizovalo celkem 8 výcvikových letů stíhaček JAS-39 Gripen s tankerem A400M, při kterých bylo nalétáno více jak 14 hodin. Samotné vzdušné tankování proběhlo na poměrně velké orbitě mezi Čáslaví a Uničovem, na letové hladině 20.000 feetů (cca 6.000 m) a v rozmezí rychlostí 280-390 knotů (cca 500-700 km/h). Výcvik AAR probíhal pod taktickým řízením českého střediska řízení a uvědomování CRC (Control and Reporting Centre), kde si i tento personál mohl obnovit či prodloužit certifikace nutné k řízení tankování za letu. A závěrem je ještě nutné doplnit, že ke zdárném splnění výcviku českých pilotů v AAR měla velkou zásluhu zkušená posádka letounu A400M pod velením pplk. Gunnara Kratze.

Kromě německé flotily tankerů A400M se při výcviku českých pilotů v budoucnu počítá především s využitím nové mnohonárodní flotily MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet), jejíž součástí je také Česká republika. Využití MMF je prozatím podmíněno certifikací letounů Gripen pro nový tanker A330MRTT, která by měla proběhnout ještě v letošním roce, i když tento termín může kvůli vytíženosti evropské flotily tankerů ovlivnit pokračující válka na Ukrajině. Samotný proces certifikace se uskuteční z hodin vyčleněných pro ČR v rámci programu MMF a praktickou část celého ověřovacího programu by měla opět zabezpečit švédská strana s letouny zkušební jednotky TUJAS. Poté by již mělo dojít k plynulému náběhu přidělených hodin pro výcvik AAR z velkokapacitních strojů A330MRTT letky MMF. Přestože sama Armáda ČR schopností AAR vlastními tankovacími letouny v současné chvíli nedisponuje, nabízí se možnost v rámci rozvoje transportního letectva zvážit nabytí této schopnosti společně s pořízením nového transportního letounu kategorie KC-390 či KC-130 v budoucnu. Vzdušné síly by v tomto případě rozšířily možnosti bojového použití taktického a dopravního letectva v operacích a dále by tuto schopnost mohly nabízet i aliančním partnerům.

 

Čáslavský Cross Servicing na Tajfuny

V týdnu po skončených Dnech NATO zároveň německé letectvo vyslalo na čáslavskou základnu taktického letectva stíhací stroj EF2000, určený k opakovanému školení v procedurách Aircraft Cross Servicing českého pozemního personálu. Tento druh výcviku byl v ČR obnoven po několikaleté přestávce a vůbec první letošní kurz se uskutečnil v květnu, kdy do Čáslavi přilétla dvojice strojů EF2000 od TLG-74 (Taktisches Luftwaffengeschwader). V létě se pak do bavorského Neuburgu vydala k recipročnímu výcviku dvojice českých letounů L-159A . Cross Servicing na letoun Gripen si zabezpečuje sám pilot, který je vyškolen na úroveň STAGE C, zatímco zahraniční pozemní personál je u tohoto typu cvičen pouze na tzv. úroveň Familiarization, což je základní seznámení s letounem, bezpečnostní opatření apod.

Poslední společné aktivity mezi českým a německým letectvem ukazují na stále rostoucí spolupráci mezi oběma letectvy, kterou by mělo podtrhnout podzimní společné cvičení mnohonárodní skupiny MAG v Německu, jenž v posledních dvou letech silně ovlivnila pandemie Covid-19.

Nevšední pohled do moderního kokpitu transportního A400M při letové ukázce na Dnech NATO, během kterých posádka „LIFTER 62“ pod velením pplk. Gunnara Kratze předvedla strhující display tohoto mohutného stroje v nízké letové hladině a za složitých meteorologických podmínek. (foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav)

(zdroj: článek „Piloti gripenů cvičili tankování za letu v rámci Dnů NATO 2022“, autor majorka Zuzana Sekaninová, tisková a informační důstojnice Velitelství Vzdušných sil AČR, https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/piloti-gripenu-cvicili-tankovani-za-letu-v-ramci-dnu-nato-2022-239033/; archív redakce czechairforce.com)

(aktualizace: 29. 9. 2022)