AktualityAkviziceModernizaceTechnika

„Špecifiká“ exportu L-39NG do zemí afrického kontinentu

Česká republika je jednou z několika mála zemí na světě, která má díky svému rozvinutému leteckému průmyslu s dlouholetou tradicí potřebné know-how k vývoji a výrobě cvičných a lehkých útočných proudových letounů, čímž se řadí do exkluzivního klubu producentů, kteří něco takového dokážou. Konkurence v této oblasti však začíná být stále větší a o slovo se hlásí další noví výrobci především v segmentu turbovrtulových cvičných a lehkých útočných strojů. Zatímco v dřívějších dobách byl pro výrobky z Aera Vodochody letitým rivalem především britský Hawk a později čínský K-8, v dnešní době jde především o velmi výkonné turbovrtulové konstrukce v podobě švýcarského PC-21, brazilského A-29 Super Tucano či amerického AT-6 Wolverine.

Vyvinout, certifikovat a vyrábět moderní cvičné stroje je však jen jedna strana mince, tou druhou je pak uvedený produkt dokázat prodat případným zákazníkům. Právě tento nelehký úkol nyní řeší český výrobce Aero Vodochody s jeho novým cvičným proudovým letounem L-39NG. Nové „eNGéčko“ vychází koncepčně i aerodynamicky z osvědčeného a úspěšného Albatrosu a právě díky své povedené konstrukci a modernímu vybavení jde o letoun, který má stále co říci na světovém trhu, a to i vzhledem k velmi příznivému poměru cena/výkon. Při vývoji „eNGéčka“ byl brán zřetel na zlepšení všech problematických částí konstrukce původního Albatrosu. Hlavními změnami tak je použití nové pohonné jednotky a moderního avionického vybavení civilních producentů, konstrukční úpravy kokpitu a křídla, stejně jako použití moderních materiálů a nejnovějších technologických postupů při výrobě za pomoci pětiosých CNC obráběcích center, což značně zvýšilo efektivitu výroby a plánovanou životnost „eNGéčka“. Nový letoun by si však i přes použití moderních prvků měl zároveň ponechat původní „jednoduchost“, tak aby jej mohla provozovat i letectva, kde „servisní kázeň“ není zrovna na prvním místě. Není proto žádným tajemstvím, že nový L-39NG míří především na export do zemí Afriky, jihovýchodní Asie či Latinské Ameriky.

 

Senegal

Vůbec prvním zákazníkem, o kterém se v této souvislosti hovořilo byl Senegal. Už v dubnu 2018 došlo k předběžné dohodě o prodeji 4ks letounů L-39NG, které mělo senegalské letectvo podle tehdejších plánů převzít již v letech 2020-21. Důležité financování celého projektu měla vzhledem k platební situaci Senegalu zprostředkovat Česká exportní banka a spolupracující zahraniční finanční subjekty. Ještě v říjnu 2019 se v prvním letovém prototypu L-39NG výrobního čísla 7001 proletěl velitel vzdušných sil Senegalské republiky generál Joseph Mamadou Diop a celá plánovaná akvizice vypadala velmi nadějně. Jenže v březnu 2020 naplno udeřila celosvětová pandemie Covid-19, která pochopitelně postihla i Senegal a odrazila se na nedostatku financí v rozpočtu země. Celý připravovaný kontrakt tak byl pozastaven a je vůbec otázkou, zda Senegal bude mít po finančních škrtech v armádním rozpočtu vůbec ambici vybavit své letectvo lehkými proudovými cvičně-bojovými letouny.

Letové zkoušky, ověřování a certifikace je u všech nových konstrukcí v podstatě nikdy nekončící proces. Aero Vodochody například nedávno realizovalo noční VFR ověřovací lety L-39NG, které vykonala posádka ve složení Vitautas Požela a Vladimír Továrek na prvním letovém prototypu 7001. Na něm už jsou podle fotografií instalovány i vnitřní „mokré“ pylony pro přídavné 350 litrové nádrže s úplně novým designem. (3x foto: Aero Vodochody Aerospace, www.aero.cz)

 

Ghana

Další africkou zemí, která projevila zájem o L-39NG, byla Ghana. V létě letošního roku informovala řada afrických webů o záměru ministerstva obrany Ghany pořídit pro své vzdušné síly celkově šest cvičných proudových letounů L-39NG z produkce Aera Vodochody. Celá akvizice měla údajně dosahovat hodnoty zhruba 2,8 miliardy Kč a způsob financování opět počítal se zapojením České exportní banky. Kromě samotného nákupu šesti „eNGéček“ kontrakt zahrnoval i kompletní servisní podporu výrobce, výcvik létajícího a pozemního personálu plus dodávky náhradních dílů. S dodávkou prvních strojů L-39NG ghanskému letectvu se počítalo v letech 2023-24. Nyní se ale zdá, že obchod s Ghanou nebude tak úplně přímočarý, jak se zpočátku zdálo. Poměrně nedávno totiž africký web Africa Intelligence informoval, že úřady v Akkře údajně pozastavily jednání s českým výrobcem Aero Vodochody a studují konkurenční protinabídku z USA, která má prý velkou podporu vrchního velení ghanského letectva. Je samozřejmě otázkou, zde lze podobné informace považovat za věrohodné, neboť český výrobce svůj souboj o zakázku do Ghany zatím rozhodně nevzdává.

Každopádně při vyjednávání a uzavírání obchodu s africkými zákazníky je potřeba vnímat určitá „špecifiká“, jak kdysi hovořili naši slovenští přátelé ze společného státu. Bylo by samozřejmě naivní předpokládat, že během jednání nad podobnými zakázkami je vše naprosto křišťálově čisté. Nejde však pouze o všudypřítomnou korupci či názorové obraty, ale i o platební morálku a další věci. Ostatně o tom se nedávno opět přesvědčil během GO pro jednoho afrického zákazníka i nejmenovaný český státní podnik. Na druhou stranu jde v případě afrických států stále o důležité odbytiště a český výrobce Aero Vodochody ve své snaze uspět na africkém trhu v žádném případě nepolevuje.

 

Gabon a Demokratická republika Kongo

Ve dnech 15. – 19. září 2021 tak Českou republiku navštívily v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie delegace velitelů vzdušných sil Gabonu a Demokratické republiky Kongo za účelem účasti na pravidelné konferenci uživatelů letounů L-39 Albatros. V rámci konference pořádané firmou Aero Vodochody ve spolupráci se Vzdušnými silami AČR se velitelé vzdušných sil Gabonu a Demokratické republiky Kongo a dalších zemí seznámili s aktuálním stavem vývoje letounu L-39NG a možnostmi jeho akvizice pro případné využití u vzdušných sil svých zemí. Za účelem seznámení se s praktickou obsluhou letounu navštívily delegace obou zemí také Centrum leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích, kde shlédly praktickou ukázku letounu L-39 Albatros a dozvěděly se o možnostech výcviku jak pilotů, tak technického personálu, které pardubické Centrum poskytuje.

Na výrobní lince ve Vodochodech už je rozpracováno prvních pět letounů L-39NG, určených pro Vietnam. Exportní pojišťovna EGAP zároveň pojistila bankovní záruky na dodávku všech 12 „eNGéček“ do Vietnamu a protože americká administrativa souhlasila s vývozem 12 motorů FJ44-4M od firmy Williams International do Vietnamu, exportu L-39NG již prakticky nic nebrání. (2x foto: Aero Vodochody Aerospace, www.aero.cz)

 

Vietnam

Zatím největším exportním úspěchem L-39NG, který už má poměrně jasné kontury, je dodávka 12 ks do Vietnamu. Vzhledem k rozsahu objednávky jde o jeden z největších kontraktů českého obranného průmyslu v posledních letech. Ve Vietnamu začnou nová „eNGéčka“ nahrazovat původní a velmi oblíbené Albatrosy, nacházející se ve výzbroji 910. školního leteckého pluku „Julius Fučík“ na základně Dong Tac. Celá dodávka L-39NG se má uskutečnit v letech 2023-2024 a ve školícím „řetězci“ vietnamského letectva budou nové stroje zajišťovat základní výcvik na proudových strojích a přechod na výkonnější platformu Jak-130, určenou pro pokračovací a zbraňový výcvik. Smluvními stranami průlomové zakázky v hodnotě vyšších jednotek miliard korun je vietnamské ministerstvo obrany a společnost Omnipol, která je strategickým partnerem při vývoji letounu a zároveň spoluvlastníkem českého leteckého výrobce Aero Vodochody Aerospace. Smlouva opět zahrnuje nejen pořízení samotných letounů, ale i přeškolení instruktorů, výcvik pozemního personálu, dodávku náhradních dílů, jakož i vybavení pro pozemní a logistickou podporu, nebo specializovaných letištních systémů.

V návaznosti na podpis kontraktu pokračovala v tomto roce jednání firmy Omnipol s vietnamským ministerstvem obrany o přesné specifikaci L-39NG a klíčových parametrech dodávaných letounů. Uzavření dohody o finální specifikaci pak umožnilo společnosti Aero Vodochody zahájit sériovou výrobu samotných letadel a na výrobní lince ve Vodochodech se již nachází v pokročilém stadiu rozpracovanosti prvních 5 strojů výrobních čísel 70057009. Pro realizaci vývozu letadel však bylo absolutně nezbytné získat také příslušné bankovní záruky a jejich pojištění ze strany českého státu. K tomuto kroku došlo nedávno, kdy Exportní pojišťovna EGAP pojistila bankovní záruky za dodávku všech 12 letounů L-39NG do Vietnamu, a protože dle dokumentů SIPRI již v loňském roce americká administrativa souhlasila s vývozem 12 ks motorů FJ44-4M od firmy Williams International do Vietnamu, exportu L-39NG do této země již prakticky nic nebrání.

 

CLV Pardubice

Vždy však platí, že pro exportní úspěch jakéhokoliv výrobku obranného průmyslu je důležitá referenční zakázka od domácího zákazníka. Tím však v případě ČR nebude armáda, která si vzhledem k systému školení VzS AČR zabezpečuje pokročilý a zbraňový výcvik na letounech vyšší výkonové kategorie L-159T1+ a L-159T2, ale státní podnik LOM PRAHA, jenž v rámci svého Centra leteckého výcviku (CLV) realizuje základní pilotní výcvik pro AČR. Obměna letového parku a náhrada pomalu zastarávajících L-39C Albatros se řeší v podstatě od ledna 2019, kdy vláda ČR neschválila pořízení 4+2 ks L-39NG za zhruba 1,1 miliardy korun pro pardubické Centrum leteckého výcviku. Vzhledem k pomalu končící dobové a technické životnosti původních L-39C pardubického centra byl státní podnik LOM PRAHA nucen společně s výrobcem tuto situaci řešit prodloužením provozní doby Albíků. Na základě podrobné analýzy a ve shodě s výrobcem může státní podnik provozovat své L-39C individuálně až do vyčerpání celkové životnosti 3100 letových hodin i po uplynutí dobové životnosti, a tak překlenout kritické období do příchodu nových L-39NG. Po nedávné kompletní změně vlastnické struktury výrobce Aero Vodochody se jako mávnutím kouzelného proutku změnil i postoj končící vlády k této akvizici a jak řekl už koncem září ministr obrany Lubomír Metnar, rozhodnutí o nákupu čtyř L-39NG (s opcí na další dva stroje) pro státní podnik LOM PRAHA by mělo padnout do konce roku, což následně potvrdil i Karel Havlíček, místopředseda Vlády ČR a ministr průmyslu a obchodu.

Je tedy víc než pravděpodobné, že nekonečný příběh s akvizicí L-39NG pro státní podnik LOM PRAHA bude mít zanedlouho možná svůj „happy end“. Výcvik pilotů AČR či zahraničních zákazníků na proudových cvičných letounech bude konečně vyřešen na další období a navíc se dostane kvalitativně na úplně novou úroveň. Vzhledem k tomu, že pardubické CLV se má zanedlouho stát malým českým „Top Gunem“ v rámci aliančního programu NATO Flight Traning Europe (NFTE) jde zajisté o potřebný a vítaný krok.

Exportní snahy Aera Vodochody pochopitelně cílí i na tradiční evropské zákazníky a jedním z nich je i Slovensko, kterému český výrobce nabízí akvizici 8 ks L-39NG jako náhradu starých Albatrosů a značnou průmyslovou spolupráci při výrobě „eNGéčka“. Nový letoun si mohla za letu vyzkoušet i legenda slovenského letectva, pan Ivan Chvojka, dlouholetý vedoucí světoznámé akrobatické skupiny „Biele Albatrosy“. (foto: Aero Vodochody Aerospace, www.aero.cz)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: Aero Vodochody Aerospace, www.aero.cz)

(zdroj: článek „Aero Vodochody’s combat aircraft order blocked by rival US bid“, Africa Intelligence, https://www.africaintelligence.com/central-and-west-africa_business/2021/12/01/aero-vodochody-s-combat-aircraft-order-blocked-by-rival-us-bid,109708354-art; článek „L-39NG – možná budoucnost pro Gabon a Demokratické Kongo“, autor Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Nigérii, https://www.mzv.cz/abuja/cz/zpravy_a_udalosti/l_39ng_mozna_budoucnost_pro_gabon_a.html; článek „Vývoz letounů L-39NG do Vietnamu za miliardy pojistí státní společnost EGAP“, autor Pavel Otto, https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vyvoz-letounu-l-39ng-do-vietnamu-za-miliardy-pojisti-statni-spolecnost-egap-1386023; tisková zpráva „EGAP pojistila vývoz letounů L-39NG do Vietnamu“, https://www.egap.cz/cs/tzegap-pojistila-vyvoz-letounu-l-39ng-do-vietnamu; https://mobile.twitter.com/KarelHavlicek_/status/1443266137152753670; článek „Realizace zakázky na dodávku letounů L-39NG do Vietnamu úspěšně pokračuje“, autor David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji, https://www.kurzy.cz/zpravy/623884-realizace-zakazky-na-dodavku-letounu-l-39ng-do-vietnamu-uspesne-pokracuje/)

(aktualizace: 14. 12. 2021)