AktualityCvičení

Mladí čáslavští piloti na zkušené v Holandsku, aneb malé ohlédnutí za cvičením Orange Warden

Jak už jsme Vás informovali v jedné z předchozích aktualit, v termínu od 18. do 29. listopadu 2019 se na letecké základně Leeuwarden v Nizozemí konalo mezinárodní cvičení ORANGE WARDEN 2019, zaměřené na prohlubování koordinace pozemní protivzdušné obrany a stíhacího letectva Královských nizozemských vzdušných sil (KLu), do kterého se v jeho druhé části od 22. listopadu do 2. prosince zapojili i příslušníci čáslavské 213. výcvikové letky.

Hlavním cílem cvičení Orange Warden bylo procvičit primárně noční lety v rámci společných leteckých operací COMAO (Composite Air Operations), kdy v jedné formaci letí letadla různých typů a určení, získat zkušenosti při plánování a provádění letů v prostředí mezinárodní spolupráce, navíc za ztížených meteorologických podmínek a nad mořem.

Jednalo se již o druhé letošní zahraniční cvičení pro mladé piloty 213. výcvikové letky, kteří podstupují přeškolovací výcvik na L-159, tím prvním byl červnový Adriatic Strike 2019 ve Slovinsku, zaměřený především na úlohy CAS (Close Air Support). Za Vzdušné síly AČR se Orange Warden zúčastnilo zhruba dvacet osob létajícího a technického personálu se třemi dvoumístnými letouny L-159T1+ ev. č. 60676077 a 6047.

Nizozemské královské letectvo bylo zastoupeno letouny F-16AM, úplnou novinkou ve výzbroji KLu strojem 5. generace F-35A , tankovacím letounem KDC-10 a od velitelství pozemní PVO nizozemské armády (DGLC – Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando) byly nasazeny systémy protivzdušné obrany PATRIOT a NASAMS.  Jen pro zajímavost, „neviditelný“ F-35A registrace F-009 s volacím znakem „PAIN11“ uskutečnil svůj první operační let ve středu 27. prosince 2019 a zase tak neviditelný díky koutovým odražečům samozřejmě nebyl.

Trojice spárek  L-159T1+ ev. č. 6067, 6077 a 6047, zachycená na jižní stojánce Z1 základny v Leeuwardenu. Vzhledem k potřebě zvýšeného doletu používaly všechny spárky konfiguraci s dvojicí méně často používaných 500 litrových baků na vnitřních pylonech a dvojicí standardních 350 litrových baků na vnějších závěsnících. (foto: 21. zTL Čáslav, http://afbcaslav.cz)

 

Mladí piloti 213. výcvikové letky a jejich instruktoři startovali ke všem misím z Leeuwardenu a primárně působili v prostorech, nacházejících se nad Severním mořem. V rámci velkých leteckých formací simulovali útoky na pozemní cíle na pobřeží a protivzdušnou obranu nizozemského vzdušného prostoru. Na základě jejich chování a trajektorie letu se poté piloti bránící vzdušný prostor Holandska rozhodovali o dalším působení proti útočícím strojům. Jako RED AIR – tedy nepřátelská strana – Alky simulovaly nepřátelské letouny v konfiguraci pro útoky na pozemní i vzdušné cíle. I přes dlouhodobě nepříznivé počasí se uskutečnilo 11 letů, z toho 8 letů v nočních podmínkách s celkovým náletem přesahujícím 22 hodin.

„Je to vynikající příležitost pro mladé piloty, kteří v brzké době odejdou k taktickým letkám, využít  a zúročit nabité dovednosti získané v průběhu výcviku zde na zahraničním cvičení. Získají cenné zkušenosti s nočními lety COMAO, které se u nás standardně nelétají,“ řekl major P. D., velitel kontingentu.

Všichni piloti museli před odletem do Holandska absolvovat školení o postupech záchrany nad mořem. Při letech totiž piloti používali speciální vybavení jako např. neoprenový voděodolný izolační oděv (emersion suit), který zabraňuje rychlému podchlazení pilota v případě nutného opuštění letounu a pádu do studené mořské vody. Piloti L-159 k tomuto účelu používají izolační oděv Ursuk Oy finské výroby, dále mají k dispozici záchrannou vestu Beaufort Mk40F, která obsahuje vybavení pro přežití, jako je radiostanice, kompas, světlice či pitná voda. Součástí vesty je i plovací límec, který se automaticky nafukuje po dopadu na vodní hladinu a pilot má možnost jej nafouknout i manuálně z nádobky se stlačeným vzduchem či ústy. Další tzv. nouzová dávka je pak součástí vystřelovací sedačky VS-2.

Během cvičení Orange Warden bylo rovněž velmi symbolické, že 213. výcviková letka nesoucí čestný název „generála Aloise Šišky“ létala v prostorech, kde 28. 12. 1941 jeho poškozený bombardér Wellington KX-B od 311. bombardovací perutě RAF nouzově přistál do severního moře. Pouze tři členové posádky z šesti přežili šest strastiplných dnů v záchranném člunu v chladných vodách, až je 3. 1. 1942 vyplavilo moře na pobřeží u nizozemského městečka Petten. U památníku v Pettenu si příslušníci „Šiškovy“ letky připomněli tuto událost a uctili památku členů posádky KX-B, kteří nepřežili. Zároveň položili květiny na nedaleký vojenský hřbitov v Bergenu, kde byl pochován navigátor Wellingtonu nadporučík Josef Mohr.

Zpracováno na základě článku „Mladí čáslavští piloti se zúčastnili cvičení ORANGE WARDEN“ od kpt. Hany Havrdové, tiskové a informační důstojnice 21. základny taktického letectva Čáslav, redakčně upraveno a doplněno.

Hlavním „protivníkem“ čáslavských pilotů 213. výcvikové letky byly obsluhy nizozemských protiletadlových raketových systémů PATRIOT (na snímku) a NASAMS, které řádně prověřily palubní RWR letounů L-159T1+ a reakce našich pilotů. (foto: DGLC Koninklijke Landmacht, www.defensie.nl)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Jan Kalina, www.czechairspotters.com)

(zdroj: článek „Mladí piloti z Čáslavi cvičili v Nizozemí“, http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/mladi-piloti-z-caslavi-cvicili-v-nizozemi-217845/ a „Mladí čáslavští piloti se zúčastnili cvičení ORANGE WARDEN“, autor kpt. Hana Havrdová, http://afbcaslav.cz/?p=2168; článek „Pilotní výstroj v AČR“, autor Tomáš Soušek, Ročenka Vzdušných sil AČR 2016, Aeromedia a.s.)