AktualityCvičeníPilotiTechnika

Špičkové simulační technologie v pardubickém TSC – část I.

V listopadu 2021 si připomeneme 10. výročí zahájení provozu Taktického simulačního centra (TSC) v Pardubicích, které je stále nejmladší součástí státního podniku LOM PRAHA, přičemž samotné simulační centrum oficiálně spustilo provoz 16. listopadu 2011. Ačkoliv je TSC jednou z nejmenších organizačních jednotek podniku, a to jak velikostí, tak počtem personálu, dosáhlo za uplynulé období významných výsledků. V prvé řadě se simulovaný taktický výcvik stal nedílnou součástí výcviku pilotů taktického letectva vzdušných sil AČR. Postupně se daří rozšiřovat výcvik i pro zahraniční zákazníky, o čemž svědčí provedení více než 120 týdenních výcvikových kurzů pro AČR a téměř 50 výcvikových kurzů pro 10 zahraničních zákazníků.

 

Vznik TSC

Nabízí se otázka, proč vlastně TSC vzniklo? Prvotním impulsem byly zejména zkušenosti pilotů letounu JAS-39 Gripen ze simulovaného taktického výcviku v leteckém simulačním zařízení ve Stockholmu ve Švédsku (FLSC). A tím druhým impulsem byl požadavek na snížení ceny tohoto druhu výcviku a také požadavek na jeho provádění na území ČR. Tento druh přípravy otvíral nové možnosti při taktické přípravě pilotů a personálu GCI (radarových řídících bojového použití). Po vyhodnocení zkušeností z několikaletého výcviku v FLSC a na základě analýzy potřeb a požadavků Vzdušných sil AČR uzavřelo MO ČR v listopadu 2010 smlouvu s LOM PRAHA s.p. na poskytování služby simulovaného taktického výcviku na území ČR. Během následujících 12 měsíců LOM PRAHA s.p. vybudoval na letišti Pardubice nové výcvikové zařízení, vybavené simulační technikou a vším potřebným vybavením pro provádění simulovaného taktického výcviku podle požadavků a specifikace vzdušných sil AČR a 16. 11. 2011 podle smlouvy zahájil výcvik.

 

Team TSC

Ředitelem TSC a zároveň zástupcem ředitele CLV Pardubice pro taktický výcvik je Ing. Jaroslav Šefl. Dříve – vojenský pilot, inspektor Z-142, L-29, L-39, MiG-21, Su-22 do roku 2001, s náletem cca 1500 hodin a od 2001 do 2005 na různých pozicích NÚV MO až po ředitele odboru vzdušných sil NÚV MO. Zaměstnancem LOM PRAHA je od roku 2011. Má zkušenosti z práce v projektových týmech a jejich řízení, např. ředitel projektu L-159 nebo člen projektového týmu pro řízení projektu nadzvukového letounu JAS-39 Gripen. V současné době také člen pracovního týmu pro přípravu nového výcvikového systému.

Ing. Otakar Prikner – vedoucí oddělení taktického výcviku, v AČR působil jako pilot od roku 1989 do 2011, létal typy L-29, L-39, MiG-21 a JAS-39 Gripen, nálet cca 2000 hodin, z toho 1000 na Gripenu. Od 2012 zaměstnanec LOM PRAHA.

Ing. Jiří Kapitán – instruktor taktického výcviku, v AČR působil jako pilot L-29, L-39, MiG-21, JAS-39 Gripen, nálet cca 2000 hodin. Od 2011 zaměstnanec LOM Praha. V současné době také člen pracovního týmu pro přípravu nového výcvikového systému.

Ing. Jiří Pospíšil – instruktor taktického výcviku, v AČR působil jako pilot L-29, L-39, MiG-21, JAS-39 Gripen, nálet cca 2000 hodin. Od 2011 zaměstnanec LOM Praha.

Ing. Romana Jiránková – instruktor GCI, bohaté zkušenosti z předchozí činnosti v AČR. Od 2012 zaměstnanec LOM Praha.

Ivo Šroler , DiS. – správce simulační a trenažérové techniky v CLV a bezpečnostní správce systému IS TSS od roku 2017. Zaměstnancem LOM Praha je už od roku 2006, kdy pracoval na pozici technik IT pro CLV Pardubice.

Martin Slabý – v TSC od dubna 2017 (logistika, technické zabezpečení, administrativa). Původně pracoval jako vedoucí střediska servisu a zásobování ZEAS, a.s., dále na pozici zástupce vedoucího servisu Auto Flégr s.r.o., Pardubice a jako pomocný mechanik při opravách a údržbě letadel, Agroair spol. s r.o., Chrudim

 

Lokalita – Pardubice

Na letišti Pardubice je dislokována významná součást LOM PRAHA s.p. – Centrum leteckého výcviku. V CLV podnik poskytuje služby leteckého výcviku pro létající a pozemní personál, prioritně pro potřeby AČR a volné kapacity i pro zahraniční zákazníky. V CLV se v rámci pozemní přípravy využívá široké portfolio moderní simulační a trenažérové techniky a z hlediska komplexnosti poskytování výcvikových služeb bylo tedy logické rozhodnutí umístit TSC na letišti Pardubice, jako součást CLV.

Celkový pohled na centrální pracoviště AAR (After Action Review), které umožňuje jak sledování průběhu cvičení, tak jeho vyhodnocení po ukončení mise. Pracoviště je vybaveno 14-ti velkoplošnými TV obrazovkami 60“, z toho 8 TV zobrazuje kokpit letounů, 4 TV pohled na obrazovku GCI a 2 TV pohled FAC na cílovou plochu v prostoru. Dále se zobrazuje na velké projekční ploše celková taktická situace v 3D zobrazení, doplněná vybranými taktickými informacemi jak simulovaných letounů, tak používané výzbroje. (foto: TSC Pardubice, LOM PRAHA s.p., www.lompraha.cz)

 

Možnosti výcviku v TSC

Výcvik poskytovaný Taktickým simulačním centrem (TSC) státního podniku LOM PRAHA, je určen především pro piloty taktického letectva a pro radarové řídící bojového použití (GCI) s podporou předsunutých leteckých návodčích (FAC). Výcvik probíhá na osmi taktických simulátorech pro piloty, čtyřech pracovištích (GCI) a dvou pracovištích FAC, s využitím centrálního multifunkčního pracoviště AAR (After Action Review), které umožňuje jak sledování průběhu cvičení, tak jeho vyhodnocení po ukončení mise. Všechny mise se nahrávají a po skončení je možné je přehrát, včetně radiové komunikace a všech informací zobrazovaných na AAR v průběhu cvičení. Toto pracoviště je vybaveno 14 velkoplošnými TV obrazovkami 60 “, z toho 8 TV zobrazuje kokpit letounů, 4 TV pohled na obrazovku GCI a 2 TV pohled FAC na cílovou plochu v prostoru. Dále se zobrazuje na velké projekční ploše celková taktická situace v 3D zobrazení, s možností ovládání pohledů, doplněná vybranými taktickými informacemi jak simulovaných letounů, tak používané výzbroje.

Taktické simulační centrum umožňuje pomocí protokolu HLA/DIS propojení s jinými, obdobnými simulátory vybavenými tímto standardem. Toto propojení bylo realizováno v rámci mezinárodního výcvikového týdne organizovaného skupinou GUG (Gripen Users Group) roce 2014.  Tzv. distribuovaný výcvik byl prováděn mezi dvěma taktickými simulačními centry, v Česku v TSC a ve Švédsku v FLSC (Flight Simulation Center). Cvičení byli osobně přítomni velitelé Vzdušných sil Maďarska, Švédska a České republiky. Během výcvikového týdne byl prováděn společný výcvik za účasti pilotů švédských, českých, thajských a maďarských vzdušných sil a jako hosté se zúčastnili piloti Vzdušných sil Brazílie. V rámci výcviku cvičilo současně 16 pilotů (8 x v TSC a 8 x v FLSC).

Nejdůležitější částí TSC je čtveřice kabinových taktických simulátorů (KTS), kde lze mimořádně realisticky procvičovat rozvoj taktiky při použití protiletadlových raket kategorie BVR (Beyond Visual Range) pro boj za hranicí viditelnosti, a zároveň provádět výcvik taktického letectva v úderech na pozemní cíle řízenou a neřízenou municí s podporou předsunutých leteckých návodčích FAC (Forward Air Controller). (foto: TSC Pardubice, LOM PRAHA s.p., www.lompraha.cz)

 

Simulátory jsou re-konfigurovatelné, což znamená, že operátor může změnit typ simulovaného letounu, řízeného pilotem, pomocí nastavení SW a mechanickou výměnou prvků řízení letounu (HOTAS nebo páka ovládání motoru a páka řízení letounu). Taktický simulátor nenahrazuje plně letový simulátor, ale je určen pro taktický skupinový výcvik a tomu odpovídají i schopnosti jak simulovaných letounů, tak schopnosti pokročilých simulačních nástrojů pro přípravu, provedení a vyhodnocení výcvikových misí.  V současné době je možné simulovat jako entity řízené pilotem letouny JAS-39 Gripen, L-159 ALCA a L-39 Albatros, včetně odpovídajících prvků řízení (HOTAS). Mimo to je možné simulovat jako řízenou entitu i obecné/generické letouny F-16, MiG-29 a Su-27 s tím, že vnějším vzhledem a simulovanými výkony (letové parametry a výzbroj) odpovídají simulovaným letounům, ale s přizpůsobeným kokpitem letounu JAS-39 Gripen.

Dále pro plnění výcvikových úloh je možné využívat širokou škálu počítačově řízených entit (Computer Generated Forces – CGF). Jak pozemních, vzdušných, tak námořních entit CGF. Výcviku V TSC se zúčastnili i piloti jiných typů letounů než JAS-39, L-159 ALCA, L-39 Albatros, například piloti letounů F-5, Alpha Jet, Eurofighter Typhoon, F-16, MiG-29, MiG-21 což dokládá, že taktický výcvik v TSC je vhodný pro piloty jakéhokoliv typu letounu. Stejně tak si mohou případní zákazníci dodat vlastní mapové podklady v požadovaném formátu nebo vlastní parametry pro úpravu zbraňových systémů nebo letových výkonů, pomocí pokročilých editačních nástrojů (např. vybrané parametry pro řízené rakety atd.).

Primárně je TSC určeno pro výcvik a rozvoj taktiky taktického letectva při použití raket vzduch – vzduch za hranicí viditelnosti (BVR – Beyond Visual Range) a pro výcvik taktického letectva v úderech na pozemní cíle řízenou a neřízenou municí s podporou předsunutých leteckých návodčích (FAC – Forward Air Controller). Sekundárně lze v TSC procvičovat procedury QRA (Quick Reaction Alert), tedy provádět vzlety a přistání z letišť, provést vizuální identifikaci cíle, popřípadě cíl vyvést z prostoru, pomoci cíli v nouzi, přinutit jej nebo změnit/vrátit se na trať, přinutit cíl přistát na určeném letišti až po úkol použít palubní zbraně proti civilnímu letounu v nouzové situaci, pokud je letadlo prohlášeno za unesené teroristy a je pravděpodobné, že bude použito jako teroristická zbraň (koncept RENEGADE).

Přidanou oblastí výcviku je výcvik FAC – seznamovací kurz. Tady je třeba upřesnit, že 2 pracoviště FAC v TSC nejsou certifikována pro výcvik FAC, proto mluvíme pouze o seznamovacím – základním kurzu FAC. Tato schopnost je nová a poprvé byla realizována v roce 2015 pro významného zahraničního zákazníka.

Pro všechny typy letounů, provozované v TSC (L-39 Albatros, L-159 ALCA, JAS-39 Gripen) lze připravit a provádět základní letový výcvik v létání do pracovních prostorů, nácvik akrobacie, nácvik létání v oblačnosti – přístrojové létání, létání ve skupině, včetně letu skupiny v oblacích. Opět je ale třeba upozornit na to, že kokpit letounu je zjednodušen a polohy ovládacích prvků jsou umístěny na dotykovém displeji, tedy nejsou na místech, kde se nacházejí v kokpitu reálného letounu.

Specifickou schopností TSC je možnost provádění výcviku jak v neutajovaném, tak i v utajovaném režimu, do stupně TAJNÉ. Získání a udržení této schopnosti je velmi náročný proces, kdy je nutné splnit veškeré zákonné požadavky Národního bezpečnostního úřadu a v pravidelných cyklech absolvovat kontrolní dohled NÚKIB pro udržení si získaných oprávnění a certifikátů.

Autor textu: Ing. Jaroslav Šefl & team TSC Pardubice, LOM PRAHA s.p., redakčně upraveno, popisky redakce czechairforce.com

Pohled na pracoviště s jednoduchými taktickými simulátory (JTS). Kokpit všech simulátorů je samozřejmě zjednodušen a polohy ovládacích prvků jsou umístěny na dotykovém displeji, tedy nejsou na místech, kde se nacházejí v kokpitu reálného letounu. Zajímavé je, že TSC používá pro simulaci obě verze kokpitu L-159A, tedy před modernizací s původními displeji 4 x 4“ od firmy Honeywell, a modernizovanou verzi s MFD 5 x 7“. (foto: TSC Pardubice, LOM PRAHA s.p., www.lompraha.cz)


 

 

(úvodní foto: TSC Pardubice, LOM PRAHA s.p., www.lompraha.cz)

(zdroj: článek „Unikátní pohled do zákulisí taktického simulačního centra – část I“, https://www.lompraha.cz/news/unikatni-pohled-do-zakulisi-taktickeho-simulacniho-centra-cast-i)