AktualityAkviziceModernizace

Saab definuje budoucí požadavky na provoz JAS-39C/D do roku 2035

Společnost Saab získala od švédského úřadu pro vyzbrojování (FMV) zakázku na definování budoucích požadavků, nezbytných pro pokračování efektivního provozu a dostupnosti starší platformy Gripen C/D až do roku 2035. Hodnota celé zakázky je 185 milionů SEK (skoro 0,5 mld Kč) a zahrnuje definiční práce v období od prosince 2020 do konce roku 2021.

„Gripen C/D je páteří švédského letectva a bude jím i na mnoho dalších let. Výsledek definičních prací by měl zákazníkovi ulehčit rozhodnutí, jakým směrem se ubírat v závislosti na svých budoucích potřebách. Odborné znalosti společnosti Saab ve vývoji pokročilých technologií pro bojové letouny umožňují Švédsku zvolit, do jaké míry zůstane Gripen C/D i v dalších letech efektivním bojovým letounem v první linii,“ říká Jonas Hjelm, viceprezident společnosti a vedoucí obchodního oddělení Saab Aeronautics.

Výrobce má tak jeden rok na definování veškerých nutných upgradů, které jsou nyní k dispozici, nebo budou v budoucnu potřebné. Studie musí zároveň jasně predikovat, jaké náklady a čas jsou zapotřebí k jejich skutečné implementaci.  Dále by se mělo jednat o vytipování a následnou výměnu některých starších komponent, které budou v následujících letech těžko dostupné a mohly by ohrozit provoz platformy C/D až do zmiňovaného roku 2035. Švédský úřad pro vyzbrojování (FMV) tak chce mít co nejpodrobnější informace, aby případná zakázka na další modernizaci letounů JAS-39C/D proběhla s co nejnižším rizikem vývoje a následné realizace.

Aktuální zakázku mezi výrobcem Saab a úřadem FMV je možné dát do souvislosti s nedávným rozhodnutím provozovat starší platformu Gripen C/D souběžně s novými Gripeny E zhruba do roku 2035, a současně s plánem na reaktivaci čtvrtého bojového křídla F16 Upplands Flygflottilj v Uppsale. Tento krok posvětil 15. prosince 2020 švédský parlament (Riksdag), když přijal nový návrh zákona o obraně, známý spíše pod názvem Totalförsvaret 2021-2025. Tento přijatý zákon navrhuje, aby byla současná silová struktura šesti bojových letek Flygvapnetu zachována i pro období let 2021-25.

Čtyři letky se během tohoto období přezbrojí  na nové letouny JAS-39E Gripen, zatímco dvě letky si ponechají stávající stroje JAS-39C/D Gripen.  Nové křídlo F16 „Upplands“, které bude po sedmnácti letech obnoveno v Uppsale, započne s procesem formování v roce 2022 a statusu plně operační dosáhne v roce 2025. Velení Flygvapnetu zatím neupřesnilo přesnou organizační strukturu křídla a jeho výzbroj, ale obecně se dá předpokládat, že bude složeno ze dvou letek vyzbrojených letouny JAS-39C/D. Je tedy nasnadě, že celkový počet operačních letek používajících starší modifikaci může dosáhnout počtu čtyř. S rozhodnutím provozovat platformu Gripen C/D i nadále také souvisí požadavek na specifikování dalšího upgrade a zajištění provozu této platformy až do roku 2035.

Na nové stroje JAS-39E, které začnou zřejmě koncem příštího roku přicházet do výzbroje Flygvapnetu, se nakonec přezbrojí čtyři taktické letky. Velení švédského letectva však zatím neupřesnilo, na kterých základnách budou nové letouny dislokovány. (foto: Jamie Hunter, Aviacom, www.aviacom.co.uk via SAAB)

 

O konkrétních modernizačních plánech zatím můžeme jen spekulovat, je ale velice pravděpodobné, že výrobce bude chtít implementovat na starší platformu co možná nejvíce technologií z vývoje nového Gripenu E. Určitou představu o rozsahu a podobě případného upgrade je možné odvodit z návrhu výrobce na tzv. „modernizaci 2025“. Mohlo by se tak jednat například o integraci nového podvěsného rušícího kontejneru EAJP (Electronic Attack Jammer Pod), který je součástí rodiny systémů elektronického boje Arexis a který již prošel v listopadu 2019 letovými testy na dvoumístném JAS-39D takt. č. 822.

Výrobce rovněž nabízí na Gripeny implementaci nových rušících návnad LADM (Lightweight Air-launched Decoy Missile), upgrade systému vlastní ochrany na verzi EWS-39 Mark II a možnou zástavbu čidel MAWS (Missile Approach Warning System), upozorňujících na hrozbu odpálených protiletadlových střel.  V nabídce výrobce Saab jsou rovněž nové pylony s integrovanými a zapuštěnými kazetami CMDS (Counter Measure Dispenser Systems) pro klamné cíle CHAFF a FLARE, které mají výrazně snižovat celkový radarový odraz letounu, plus implementace nového systému aktivních protiopatření, známého pod názvem EAD Brite Cloud (Expendable Active Decoy).

Saab dále plánuje zástavbu nového systému utajeného spojení secure voice SATURN, který by se měl v budoucnu objevit i na českých Gripenech. Mezi další prvky tzv. modernizace 2025 patří implementace nového vysokorychlostního datalinku a čidla IRST, které bude s největší pravděpodobností převzato z Gripenu E. Samostatnou kapitolou je pak integrace nové výzbroje v podobě například střel KEPD-350 či implementace přílbového zaměřovače druhé generace Targo II. Jako velmi pravděpodobný se rovněž jeví upgrade radaru za použití nové antény AESA, využívající technologii integrovaných obvodů na bázi polovodičů nitridu galia (GaN), jež byla otestována v dubnu 2020 na spárce JAS-39D takt. č. 800.

Výše uvedený přehled je však pouhou spekulací autora a na konkrétní výsledky definičních prací a konkrétních návrhů výrobce si musíme ještě rok počkat. Každopádně jejich výsledek bude mít nepochybně vliv i na rozhodování v ČR, jakým směrem se ubere nadzvukové letectvo AČR po roce 2027.

Současná konfigurace JAS-39C/D se softwarovou edicí MS20, instalovanou již v roce 2016, sice stále splňuje aktuální požadavky Flygvapnetu, pro další službu však bude nezbytný výraznější upgrade. Ten by měl zajistit, že i starší verze Gripen C/D bude nadále efektivní platformou ve výzbroji švédského letectva a umožní působit v první linii až do roku 2035. (foto: Ramon Wenink, SAAB, www.saab.com)

 

První testovací lety s novým rušícím kontejnerem EAJP absolvovala spárka JAS-39D taktického čísla 822 již během listopadu 2019. Výrobce tento rušící pod nabízí jako nedílnou součást platformy Gripen E společně s novými rušícími návnadami LADM, které jsou aktuálně nabízeny například finskému letectvu. Integrace těchto moderních prvků na starší letouny Gripen C/D by mohla být teoreticky výsledkem současných definičních návrhů výrobce.  (foto: Linus Svensson, SAAB, www.saab.com)


 

 

(úvodní ilustrační foto: SAAB, https://www.saab.com, další foto Jamie Hunter, Aviacom, www.aviacom.co.uk, Ramon Wenink a Linus Svensson)

(zdroj: článek „Avtal om livstidsförlängande åtgärder av JAS39 C/D“, https://www.fmv.se/aktuellt–press/aktuella-handelser/avtal-om-livstidsforlangande-atgarder-av-jas39-cd/; článek „Saab Receives Order for Definition of Future Options for Sweden’s Gripen C/D Fighters“, https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2020/saab-receives-order-for-definition-of-future-options-for-swedens-gripen-cd-fighters; článek „F 16 återetableras i Uppsala – efter sjutton år“, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/f-16-ateretableras-i-uppsala-efter-sjutton-ar)