AktualityMimořádné události

Tygří Hind „3361“ bohužel dolétal, armáda už jej nebude opravovat

Armáda nedávno oznámila, že nebude opravovat známý vrtulník Mi-35 ev. č. 3361 s motivem tygra na trupu, který byl vážně poškozen před necelým rokem přímo na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Ve středu 28. listopadu 2018 v ranních hodinách došlo při takzvaném zátěžovém testu motorů nad heliportem k vysazení jednoho z dvojice motorů TV3-117 z důvodu destrukce lopatky turbíny kompresoru. Vrtulník po náhlé ztrátě výkonu tvrdě dopadl přední částí z výšky cca 8m zpět na plochu heliportu. Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn a vyšetřovací komise dospěla k závěru, že se posádka nedopustila žádného pochybení.

Bitevní vrtulníky Mi-24V/Mi-35 Vzdušných sil AČR poté nelétaly až do ledna letošního roku, kdy byl jejich provoz částečně obnoven. Poškozený Hind ev. č. 3361 byl následně umístěn v hangáru 223. letky oprav letecké techniky v Náměšti a armáda mezitím řešila osud tohoto stroje, zda se jej vůbec vyplatí vzhledem k rozsahu poškození opravovat. Dalším faktorem v rozhodování byla skutečnost, že Hind 3361 měl být v letošním roce nasunut do opraven LOM Praha k provedení plánované GO.

Rozsah poškození byl podle zveřejněných fotografií na serveru www.lidovky.cz poměrně značný. Při dopadu přední částí vrtulníku na heliport došlo ke zničení optoelektronické vyhledávací soustavy Raduga a antény naváděcího systému pro střely Šturm na přídi. Mnohem vážnější však bylo poškození trupu v oblasti přechodu mezi kabinou pilota a nákladovým prostorem. Podle zvlnění potahu mezi přepážkami od 5N po 6N přední části trupu až po přepážku č. 1 střední části trupu (nákladová kabina) se dá usuzovat, že mohly být poškozené samotné přepážky a podélné nosníky okolo. V tomto místě byl odstraněn nátěr pro lepší viditelnost poškození vnějšího potahu trupu. Stejně tak lze předpokládat, že se určité deformace objevily i v podlaze přední části trupu, v místě uchycení válce zavírání přední podvozkové nohy. Poškozeny mohly být samozřejmě i další části vrtulníku nejen v souvislosti s tvrdým dopadem na heliport, ale i se samotnou destrukcí lopatky turbíny kompresoru motoru TV3-117.

“Novoučký“ Hind ev. č. 3361 v podobě z listopadu 2005, kdy byl krátce po dodání z Ruska ve stavu 231. letky bitevních vrtulníků na 23. základně vrtulníkového letectva v Přerově-Bochoři. V říjnu 2008 se pak všechny Hindy přemístily na základnu do Náměšti nad Oslavou. (foto: Daniel Rybka, Airliners.net)

 

Téměř rok byl poškozený stroj podrobován detailní analýze, zdali jej bude vůbec možné opravit a nadále používat. Zástupci 22. zVrL a opravárenského podniku LOM Praha se nakonec shodli, že k opravě vrtulníku by dojít mohlo, ale vzhledem k předpokládané časové náročnosti opravy, jež se odhadovala na 2 roky, a přetrvávajícím problémům s dodávkami náhradních dílů z Ruska, armáda nakonec opravu nebude realizovat.

„Vzhledem k plánovanému pořízení víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom plus AH-1Z Viper a době provedení opravy, nebude již tato oprava realizována. Z vrtulníku budou vytěženy agregáty a použity jako zdroj náhradních dílů pro ostatní provozované vrtulníky,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Rozhodnutí armády není úplně překvapivé. Samotná GO spojená s poměrně náročnou opravou, která musí být řešena přes konstrukční kancelář MVZ Mil, jež schvaluje detailní postup opravy, by byla dokončena nejdříve v průběhu roku 2022. Při samotné opravě musí dojít k obnově statické a únavové pevnosti trupu, s následnou kontrolou nivelace celého vrtulníku, zda jsou měřené vzdálenosti nivelačních bodů v předepsaných tolerancích. A vzhledem k plánovanému odstavení všech Hindů z provozu okolo roku 2025 by taková nákladná oprava byla zcela nerentabilní.

Každopádně generální opravy vrtulníků Mi-24V/Mi-35 v podniku LOM Praha i přes určité problémy stále pokračují. Například letos v létě armáda převzala další stroj ev. č. 3368 a pravděpodobně ještě do konce roku by měl být dokončen stroj ev. č. 3371. Jen pro představu, oba Hindy byly na GO nasunuty již v říjnu 2017. V podniku LOM Praha jsou následně ještě další 4 Hindy – v únoru 2018 byl převzat do GO známý „Kosťa“  ev. č. 3370, v  srpnu 2018  proběhlo převzetí vrtulníku Mi-35 ev. č. 3369 a následně byl do LOMu dopraven i známý Allien Tiger ev. č. 3366. Jako zatím poslední by měl GO projít vrtulník ev. č. 3362, nasunutý do opraven v květnu 2019.

Velké poděkování patří Danu Rybkovi za možnost použít jeho úžasné fotografie z přerovského letiště, které najdete například na serveru Airliners.net.

Tygří Hind ev. č. 3361 zavítal v srpnu 2013 na tradiční akci Cihelna v podhůří Orlických hor, kde se představil na statické ukázce. (foto: Aleš Hottmar)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: článek „Armádní tygr už drápy nevytasí. Speciální vrtulník po nehodě poslouží na součástky“, autor Robert Sattler,  https://www.lidovky.cz/domov/armadni-tygr-uz-drapy-nevytasi-specialni-vrtulnik-po-nehode-poslouzi-na-soucastky.A191017_174952_ln_domov_rsa; výroční zprávy podniku LOM Praha za roky 2017 a 2018, https://www.lompraha.cz/)