AktualityCvičeníOstré střelbyPiloti

Noční Close Air Support nad Doupovskými horami v českém stylu

Začátkem března se uskutečnil ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, které je veřejnosti známé spíše pod svým původním názvem Doupov, tradiční výcvik Vzdušných sil AČR, zaměřený na procvičení různých scénářů poskytování blízké letecké podpory Close Air Support s využitím ostré munice. Předsunutí letečtí návodčí JTAC (Joint Terminal Attack Controller) při něm naváděli na cíle nejen letouny taktického letectva L-159 ALCA či JAS-39 Gripen z čáslavské základny, ale i vrtulníky Mi-171ŠM s palubními střelci. Čeští piloti působili nad Doupovskými horami jak za denních podmínek, tak i v noci s využitím NVG, a pověstnou třešničkou na dortu se staly odhozy laserem naváděných pum GBU-12.

Úkoly blízké letecké podpory pozemních vojsk jsou v českém letectvu výsadou především pro 212. taktickou letku a piloty podzvukových letounů L-159 ALCA, pro které jde v podstatě o denní chléb v rámci výcvikových osnov taktického letectva AČR. Ačkoliv české Alky stále nejsou vybaveny zaměřovacím kontejnerem na rozdíl třeba od iráckých L-159, jež mohou nově používat turecký Aselpod, o to více se výcvik pilotů letky zaměřuje na spolupráci s předsunutými leteckými návodčími JTAC  z náměšťské základny, kteří navádějí piloty na cíle určené ke zničení za použití ostré či cvičné munice. V minulosti byla činnost nad výcvikovými prostory a leteckými střelnicemi prováděna především s „levnou“ municí, čili s využitím 20 mm dvouhlavňového kanónu ZPL-20 Plamen a cvičných zbraňových kontejnerů SUU-5003/A pro nácvik bombardování pomocí malých balistických simulačních projektilů BDU-33 či Mk.106 a střelby neřízenými raketami CRV-7 ráže 70 mm.

Letouny L-159 čáslavské 212. taktické letky vyzbrojené ostrou municí se chystají k noční misi CAS za využití brýlí nočního vidění NVG, které poskytují pilotům za tmy mnohem lepší situační povědomí. Binokulární noktovizory AN/AVS-9 začalo taktické letectvo AČR používat s asi osmiletým zpožděním oproti nejvyspělejším letectvům NATO. Sám autor měl možnost zaznamenat vůbec první použití prostředků NGV při plnění úkolů Close Air Support na území ČR během cvičení RAMSTEIN ROVER 2012, kdy NVG používali jako novinku piloti tureckých letounů F-16 společně s americkými piloty legendárních Warthogů. České letouny L-159 všech verzí jsou pro operace s NVG plně uzpůsobeny a například zapnutá formační světla mají duální režim, při kterém jsou zároveň kompatibilní s použitými noktovizory. (foto: kpt. Pavel Vaňha, 21. zTL Čáslav)

 

Řada akvizic, zaměřených v posledních letech na pořízení většího počtu protizemní munice (Air-to-Ground) nakonec umožnila mnohem intenzivnější a realističtější výcvik nejen při použití většího počtu neřízených střel CRV-7, odpalovaných z raketnic LAU 5002, ale především možnost shozů přesně naváděné munice v podobě pum GBU-12/B Paveway II v cvičné či ostré verzi. Odhoz jakékoliv pumové výzbroje má samozřejmě svá specifika a nelze jej v České republice jednoduše realizovat všude. V současné době jsou na území ČR pouze tři místa, kde je možné odhazovat pumy do maximální ráže 500 kg. Aktuálně jde o leteckou střelnici Ondřejov ve VVP Boletice v Jihočeském kraji, leteckou střelnici Milovany ve VVP Líbavá na území Olomouckého kraje a nakonec leteckou střelnici Dvoračky ve VVP Hradiště v Karlovarském kraji. Odhoz GBU-12 z letounu L-159 ALCA se většinou uskutečňuje z konkrétního náletového směru při rychlosti nosiče cca 550-750 km/h (300 – 400 KIAS) na výšce zhruba 4500 m (15.000 ft) a ve vzdálenosti přibližně 5,5km (3NM) od cíle. Pumu GBU-12 je samozřejmě možné odhazovat až na max. vzdálenost 8NM (cca 15 km), v podmínkách České republiky však tuto vzdálenost není možné z bezpečnostních důvodů kvůli malé rozloze výcvikových prostorů vyzkoušet.

Screen obrazovky ADSB, zachycující činnost pilota Gripenu s volačkou „SILVO 11“ nad Doupovem, který dává čtenáři určitou představu o výcviku Close Air Support a cvičných navedeních ve spolupráci s JTAC nad vojenským výcvikovým prostorem. Gripen při této činnosti používá zaměřovací kontejner Litening 4i, kterým může ozářit cíl pro navedení munice, shazované jinou platformou, včetně letounů L-159. (foto: Petr Soukop, www.warbirds.cz a www.adsbexchange.com)

 

Sekvence záběrů z videa, pořízeného příslušníky čety bezpilotních prostředků  RQ-11B Raven ze 43. výsadkového pluku v Chrudimi, kteří pomáhají vyhodnocovat a verifikovat jednotlivé zásahy. Na snímcích je přesný dopad ostré pumy GBU-12/B Paveway II na určený cíl na letecké střelnici Dvoračky ve VVP Hradiště. Laserem naváděnou pumu odhodil pilot L-159 ve spolupráci s leteckým návodčím a jako cíl posloužila nezničitelná Škoda 1203 alias „Dvanáctsettroska“, která se po zásahu doslova vypařila. (zdroj: 212. taktická letka)

 

Samotný výcvik v použití přesně naváděné munice neklade nároky jen na piloty či letecké návodčí JTAC, ale i na pozemní personál taktických letek, konkrétně na zbrojíře, kteří kromě sestavení a navěšení pum GBU-12 získávají cenné zkušenosti i s nastavením programovatelných zapalovačů apod. Dalším novým prvkem ve výcviku blízké letecké podpory pilotů L-159 a JAS-39 je schopnost použití brýlí nočního vidění NVG (Night-Vision Goggle). K pilotům taktického letectva AČR se tato technologie dostala v průběhu podzimu 2019, kdy armáda pořídila pro piloty nadzvukových Gripenů a podzvukových Alek celkově třicet sad binokulárních noktovizorů AN/AVS-9 (ANVIS F4949 – Night Vision Imaging System), přičemž samotný výcvik v jejich využití byl postupně zahájen v průběhu roku 2020. Zatímco u pilotů hotovostních Gripenů jsou noktovizory primárně využívány k noční identifikaci, piloti L-159 se jejich využitím při nočních misích CAS snaží suplovat chybějící zaměřovací a průzkumný pod, přičemž samotné NVG poskytují především větší situační povědomí o prostoru, nad kterým piloti plní úlohy blízké letecké podpory.

Cvičení nad Doupovem začátkem března bylo v letošním roce první svého druhu a jak už bylo zmíněno v úvodu, zapojily se do něj jak letouny L-159 od 212. taktické letky a Gripeny 211. taktické letky z 21. základny taktického letectva v Čáslavi, tak vrtulníky Mi-171ŠM od 222. vrtulníkové letky z 22. základny vrtulníkového letectva z Náměšti nad Oslavou. Zatímco pro piloty nadzvukových Gripenů je činnost CAS vzhledem k povaze plněných úkolů 211. letky stále zcela marginální záležitostí, pro podzvukové „Alkaře“ jde o hlavní činnost, které se v rámci výcvikových osnov věnují naplno. Z letounů L-159 Alca se nad polygonem střílelo nejen z 20 mm kanónu Plamen či neřízenými raketami CRV–7, ale vyvrcholením byly denní a noční shozy laserem naváděných pum GBU-12/B Paveway II, a to jak v cvičné inertní verzi, tak pochopitelně i v ostré „LIVE“. Z vrtulníků Mi-171ŠM pak celou akci podporovali palubní střelci se svými rotačními kulomety M134D-H Minigun.

Lety na střelnici ve VVP Hradiště absolvovali piloti L-159 ALCA jak s klasickou výzbrojí  v podobě kanónu ZPL-20 Plamen či raketnic na 70 mm neřízené střely CRV-7, tak s přesně naváděnou pumovou výzbrojí GBU-12/B Paveway II ve cvičné variantě INERT (modrá barva těla pumy) a ostré verzi LIVE (zelená barva). Oproti dřívějším „hubeným“ létům, kdy se létalo pouze s jednou pumou v asymetrické konfiguraci, měly Alky při letech nad Doupov navěšenu vždy dvojici „gébéúček“ na pylonech číslo dva a šest. Při nočních odhozech piloti zároveň využívali prostředků nočního vidění NVG kvůli lepšímu situačnímu povědomí „nad bojištěm“. Při létání s noktovizorem mají piloti Alek na svých přilbách HGU-55/P připevněn speciální čirý štítek k ochraně očí a držák NVG, samotný noktovizor je pak při vzletu a přistání uložen ve schránce v kokpitu a piloti si jej nasazují až při samotné činnosti nad výcvikovým prostorem či leteckou střelnicí. (foto: prap. Martin Král a kpt. Pavel Vaňha, 21. zTL Čáslav plus Petr Soukop, www.warbirds.cz)

 

Cíle návodčím pomáhali identifikovat příslušníci skupiny C4ISTAR s průzkumným kolovým bojovým vozidlem Pandur II ze 41. mechanizovaného praporu žatecké 4. brigády rychlého nasazení. Specialisté skupiny C4ISTAR (Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) jsou průzkumnou jednotkou, která pomocí moderních technologií předává veliteli čety nebo roty aktuální a přesné informace o pohybu nepřítele formou pohyblivého obrazu a udáním přesné polohy. Příslušníci C4ISTAR tak prokázali, že jsou schopni účinně podpořit i mise, zaměřené na blízkou leteckou podporu CAS a výrazně tak zkrátit čas od zjištění cíle po jeho zničení. Samotnou verifikaci zásahů pak měli na starosti příslušníci čety bezpilotních prostředků RQ -11B Raven ze  43. výsadkového pluku v Chrudimi, kteří pořizovali videozáznam z dopadové plochy letecké střelnice a pro které jsou tyto bezpilotní prostředky poměrně čerstvou záležitostí.

Specialisté skupiny C4ISTAR ze žatecké 4. brigády rychlého nasazení pomáhali návodčím JTAC vyhledávat a identifikovat cíle za využití průzkumného vozidla Pandur II CZ. To je vybavené integrovaným průzkumným systémem s přehledovou a zaměřovací TV kamerou, termovizní kamerou, laserovým dálkoměrem a navigační jednotkou. (foto: 41. mechanizovaný prapor Žatec)

 

Do cvičení nad Doupovem se zapojila i dvojice vrtulníků Mi-171ŠM od 222. vrtulníkové letky z Náměšti nad Oslavou, které podporovaly akci svými palubními střelci s rotačními kulomety M134D-H Minigun. Ve VVP Hradiště je možné výcvik ostré střelby palubních střelců realizovat na střelnici bojových vozidel Mětikalov. (foto: 22. zVrL Náměšť nad Oslavou)

 

Celé taktické letectvo AČR učinilo v posledních pěti letech nesporný progres a další navyšování operačních schopností snad bude kontinuálně pokračovat i v následujících letech. Pozitivem je určitě i velké množství výcvikových aktivit, zaměřených na podporu pozemních sil formou Close Air Support ve spolupráci s předsunutými leteckými návodčími. V posledních dvou letech navíc mohou piloti taktického letectva AČR mnohem častěji realizovat ostré střelby za použití ostré přesně naváděné munice, což v minulosti nepřipadalo v úvahu. Nedávné letecké střelby a mise CAS nad Doupovskými horami jsou toho určitě důkazem a samotná činnost ve VVP Hradiště zahrnovala procvičení mnoha  komplexních scénářů, jež byly založeny na aktuální vyhrocené bezpečnostní situaci v Evropě. Samotné cvičení pak potvrdilo, že spolupráce mezi leteckými a pozemními jednotkami AČR je na vysoké úrovni.

Velké poděkování patří dvorním fotografům 21. základny taktického letectva v Čáslavi – kpt. Pavlu Vaňhovi, prap. Martinu Královi a Petru Soukopovi – za originální a neotřelé záběry z čáslavského letiště.

Piloti Gripenů jsou v současné době vytíženi především plněním úkolů ochrany vzdušného prostoru ČR a sousedního Slovenska. Nový operační úkol si vynutil rekonfiguraci hotovostních strojů, tak aby mohly efektivně působit nad celým územím SR. Hotovostní Gripeny se vydávají do výcvikových prostorů středního a východního Slovenska poměrně často a svou činnost zde koordinují ve spolupráci s řídícími bojového použití GCI ze střediska CRC „SUNBEAM“ ve Zvolenu. Spodní fotografie zachycuje dvojici hotovostních Gripenů „Charlie Foxtrot“ během přistání na RWY31 v Čáslavi po návratu z cvičné mise Tango Scramble nad Slovenskem. (foto: Petr Soukop, www.warbirds.cz a www.adsbexchange.com)

 

Mise blízké letecké podpory CAS jsou pro piloty 211. taktické letky s nadzvukovými Gripeny spíše marginální záležitostí vzhledem k celkovému vytížení a spektru plněných úkolů. Po loňské šestiměsíční misi v Litvě čeká letos piloty tygří letky celá řada nejprestižnějších aliančních cvičení, jako severské Arctic Challenge Exercise, specializované Steadfast Noon 2023 či vůbec největší letecké cvičení v historii NATO Air Defender 2023. Na snímcích z čáslavského letiště je noční „Hot Refueling“, neboli tankování letounu se spuštěným motorem, což patří do běžného repertoáru 211. taktické letky. (foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: kpt. Pavel Vaňha, 21. zTL Čáslav)

(zdroj: oficiální facebookové profily 21. zTL, 211. a 212. taktické letky; archív redakce czechairforce.com; www.adsbexchange.com)

(aktualizace: 18. 3. 2023)