AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Ministerstvo obrany zrušilo modernizaci vrtulníků W-3A Sokol

Ministryně obrany Jana Černochová a vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka nedávno informovali na sněmovním výboru pro obranu o zrušení veřejné zakázky na modernizaci deseti vrtulníků W-3A Sokol. O tomto kroku se v leteckých kruzích spekulovalo již během podzimu loňského roku v souvislosti s plánovaným utlumením provozu letecké záchranné služby, zajišťované armádou ze stanoviště v Líních. Zrušená modernizace zároveň znamená dřívější ukončení provozu českých Sokolů, které tak dolétají na konci roku 2028.

Když v polovině devadesátých let minulého století Česká republika vyměnila deset zbylých Migů 29 za jedenáct nových vrtulníků W-3A Sokol z Polska, vzbudil tento obchod obrovské a dlouhotrvající kontroverze. Dnes, po téměř 28 letech služby Sokolů v AČR, je tento typ vrtulníku stále nepostradatelným dříčem a tažným koněm armádní letecké záchranné služby, který zároveň plní v rámci armády i široké spektrum dalších úkolů. Samotné Sokoly jsou u personálu kbelské 243. vrtulníkové letky i přes své stáří stále mimořádně oblíbené, a to především díky svým letovým výkonům, odolnosti a spolehlivosti.

České Sokoly zároveň patří k vrtulníkům tohoto typu s vůbec největšími nálety na světě, na kterých se polský výrobce v podstatě „učil“ technologické postupy při generálních opravách či modernizacích. Společnost PZL Świdnik, která je zároveň součástí koncernu Leonardo Helicopters, stále pokračuje díky uzavřené servisní smlouvě v plánované údržbě českých vrtulníků W-3A Sokol a to jak v rámci generálních oprav, tak i velkých revizí po 25 letech v provozu. Bílo-červené tzv. „SARkové“ mašiny tak postupně procházejí již třetí GO po 4.500 hodinách, přičemž u „rekordmana“ ev. č. 0718  je v současné době dokončována čtvrtá GO po neuvěřitelných 6.000 letových hodinách! Sám výrobce deklaruje u platformy W-3 maximální nálet až 12.000 hodin a plnou dobovou životnost 40 let, což by umožnilo provozovat české Sokoly čistě teoreticky až do rozmezí let 2036-37, ovšem pouze za předpokladu, že projdou velkou modernizací avionického a radionavigačního vybavení na tzv. standard Eurocontrol a následnými GO či revizemi po pěti letech provozu.

Z tohoto důvodu vyhlásilo Ministerstvo obrany už v květnu 2022 veřejnou zakázku na modernizaci avionického vybavení všech 10-ti vrtulníků W-3A Sokol, která byla zadána v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění. Důvodem pro takový postup je skutečnost, že společnost PZL Świdnik jakožto výrobce vrtulníků W-3A Sokol je jediným držitelem typového certifikátu tohoto vrtulníku a jako jediná společnost na světě je oprávněna provádět změny na této letecké technice.

Původní předpoklad MO byl takový, že celý upgrade proběhne již v letech 2023-24 a největší změnou bude integrace zcela nového avionického systému, patrně od společnosti Genesys Aerosystems. Na palubní desce se tak měly objevit například nové multifunkční displeje IDU-680 EFIS, které už jsou instalovány kvůli pohyblivé mapě například na polských SARkových Sokolech. Polský dodavatel však předložil cenovou nabídku až v březnu 2023 a oproti předpokládané kalkulaci 250 milionů korun modernizace vycházela na 850 milionů korun. Cenová nabídka modernizace tedy byla oproti předpokládané kalkulaci až 3,5 násobná.

O důvodech značného nárůstu ceny můžeme jen spekulovat, jedním z faktorů však mohla být i skutečnost, že výrobce původně předpokládal realizaci stejného modernizačního balíčku pro polské Sokoly. Jenže polské letectvo tuto modernizaci nakonec rovněž neuskuteční a platforma W-3 bude v polském letectvu postupně utlumována ve prospěch nově objednaných vrtulníků AW149 z Itálie. Ostatně, cenová politika polského výrobce, který je součástí italského koncernu Leonardo Helicopters, budí už řadu let na české straně značnou nevoli. Jestliže generální oprava jednoho vrtulníku přišla v minulosti podle zveřejněných údajů na takřka 100 milionů korun a pokud si vezmeme, že aktuální zůstatková hodnota záchranných „SARkových“ Sokolů je armádou vyčíslena částkou 115-132 mil. Kč dle stáří a náletu stroje, nelze se postoji českého MO příliš divit.

Dalším problémem byl kromě nárůstu ceny i samotný termín dokončení prací, které dodavatel posunul až na rok 2028. Vzhledem k předběžným odhadům ceny modernizace, dalších potřebných generálních oprav a předpokládané poměrně krátké době provozování vrtulníků po případné modernizaci došlo MO k závěru, že provedení modernizace je nehospodárné a neefektivní. Dle nově přijaté Koncepce výstavby armády ČR do roku 2035, kterou v loňském prosinci schválila vláda, totiž Vzdušné síly AČR utlumí po roce 2028 podíl na provozu letecké záchranné služby, což je stěžejní úkol českých Sokolů.

Z důvodu plánovaného definitivního ukončení provozu vrtulníků W-3A k 31. prosinci 2028 proto už nedojde k dalším GO či revizím a jako první z celé flotily dolétají transportní „kamuflované“ Sokoly. Bílo-červené tzv. „SARkové“ stroje budou ponechány ve službě o něco déle a jejich provoz bude  v rámci letecké záchranné služby zabezpečen ze skladových zásob náhradních dílů. Po dvaatřiceti letech se tak navždy uzavře příběh služby vrtulníků W-3A Sokol v Armádě České republiky. Podle informací z října 2023 armáda bohužel zatím nepočítá s jejich náhradou a pořízením nových vrtulníků obdobné kategorie.


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar, czechairforce.com)

(zdroj: archív redakce czechairforce.com; článek „Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na modernizaci vrtulníků Sokol“, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-ministerstvo-obrany-zrusilo-zakazku-na-modernizaci-vrtulniku-sokol-244802; https://nen.nipez.cz/)

(aktualizace: 12. 2. 2024)