AktualityCvičení

Kbelští vrtulníkáři trénovali záchranu osob v lomu Velká Amerika a na cvičení Potopa 2019

Poslední zářijový týden se posádky vrtulníků W-3A Sokol z 243. vrtulníkové letky 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely účastnily dvou velmi zajímavých součinnostních cvičení složek Integrovaného záchranného systému, a to v lokalitě lomu Velká Amerika a na cvičení Potopa 2019 u vodních nádrží Jesenice a Skalka.

Nehody, které vyžadují okamžitou pomoc bez větší časové prodlevy, se odehrávají většinou v nepřístupném terénu, kde je samotný zásah za použití vrtulníkové techniky poměrně náročný. Aby při takovém zásahu leteckých záchranářů v nejrůznějších krizových situacích byla záchrana co nejefektivnější, slouží během roku celá řada součinnostních cvičení se složkami IZS, při kterých se procvičuje například vysazení záchranářů pomocí palubního jeřábu, slaňování, nebo samotná záchrana osob v nepřístupném terénu.

Jedno z takových cvičení se uskutečnilo ve dnech 25. a 26. září 2019 v lokalitě Velká Amerika, při kterém posádka vrtulníku W-3A Sokol ev. č. 0709 kbelské 243. vrtulníkové letky a záchranáři Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje procvičovali právě tyto činnosti v nepřístupném terénu zatopeného lomu.

 „Součinnostní výcvik se záchranáři se koná každé tři měsíce. Cvičíme se záchranáři z Plzeňského i Jihočeského kraje, což znamená, že letových aktivit a výcviku je poměrně dost. Výcviky probíhají v různých lokalitách, v tomto případě v unikátním prostředí lomu Velká Amerika,“ uvedl major Marek Bohuněk, řídící cvičení z 24. základny dopravního letectva.

Cvičení umožňuje pilotům-záchranářům vyzkoušet si během roku rozličná prostředí a podmínky, ať již jde o záchranu z vody, v horách, lese, ale kupříkladu i záchranu osob z budov. Každý se tak zdokonaluje ve své profesi, aby byl připraven na jakékoliv nenadálé situace. Lom Velká Amerika je pro piloty specifický i v tom, jak se vrtulník v tomto prostředí chová. Všeobecně lze říci, že se pilot může snést do prostoru, který má minimálně trojnásobnou šířku, než činí průměr hlavního rotoru. Bezpečí posádky je na prvním místě.

Činnost záchranářů se s každým letem opakovala. Do terénu v blízkosti figurantů byli záchranáři z řad táborských hasičů vysazeni pomocí palubního jeřábu. Po signalizaci připravenosti k vyzvednutí se k nim vrtulník vrátil, za pomoci lanového podvěsu je postupně vyzvedl z terénu či lávky nad vodní hladinou a bezpečně přepravil na nedaleký břeh. Během dvou dnů záchranáři nalétali bezmála 10 hodin a uskutečnili desítky záchranných operací.

Série fotografií na činnost vrtulníku W-3A Sokol ev. č. 0709 v lokalitě zaplaveného lomu Velká Amerika. (3x foto: Jaroslav Vlček, 24. zDL Praha-Kbely)

 

Další součinnostní výcvik se uskutečnil ve středu 25. září 2019 na hladině vodních nádrží Jesenice a Skalka v rámci velkého cvičení Integrovaného záchranného systému s názvem „Potopa 2019“. Zúčastněné složky si vyzkoušely různé modelové situace, kdy jedním z mnoha scénářů byla i záchrana z vodní hladiny za pomoci vrtulníku.

Cvičení Potopa 2019 se zúčastnilo téměř dvě stě osob a přes padesát kusů techniky. Hlavním námětem cvičení nebyla pouze protipovodňová ochrana, ale i záchrana osob za použití speciální techniky pro mimořádné situace. Ty vycházely z reálných podmínek povodně a zkušeností záchranářů ze zásahu při takovéto živelní události. Nedílnou součástí bylo také prověřit akceschopnost krizových štábů.

Vše se odehrávalo v okolí letiště Cheb, kde bylo vybudované seřadiště techniky včetně místa pro zázemí všech zúčastněných složek a také asistenční centrum pomoci. Kromě SARkového vrtulníku W-3A Sokol ev. č. 0714 se do cvičení zapojily též jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a složky IZS z řad policie, záchranné služby i vodní záchranné služby. Figuranty pak tvořili příslušníci armády a studenti karlovarské střední odborné školy.

„Pro posádku vrtulníku byly připravené dvě modelové situace. Jedna z nich se odehrávala na zaplavené mostní konstrukci, kde uvízla zraněná osoba. Druhý případ, který jsme museli vyřešit, byl převrácený raft s údajně pěti osobami na palubě. Jedna se neudržela člunu a plavala zraněná na volné vodní hladině nedaleko raftu. Šlo tedy v obou případech o zraněné osoby ve vodě nebo na místech, která zcela obklopovala voda po potopě. Jednalo se o místa, kde bylo nutné využít buď přístup po vodě lodí, nebo leteckou techniku. Vrtulník v těchto případech urychluje celou záchrannou operaci tonoucích či uvízlých osob,“ popisuje námět cvičení kapitán vrtulníku Jiří Jogl.

Úkolem posádky vrtulníku bylo zachránit osoby za použití palubního jeřábu nebo pomocí lanového podvěsu.

„Při ostrém zásahu bychom primárně volili pro oba případy záchranu pomocí palubního jeřábu, ale chtěli jsme si procvičit obě varianty. V případě záchrany z mostní konstrukce jsme použili palubní jeřáb a podramenní evakuační pás s tím, že se náš letecký záchranář neodepínal z háku jeřábu. Druhý případ, osoby tonoucí na volné vodní hladině, jsme zahájili spuštěním leteckých záchranářů na palubním jeřábu na vodní hladinu, a protože šlo o neznámou vodní plochu, nenechal jsem je z paluby vyskakovat přímo do vody. Vyzvednutí leteckých záchranářů s figurantem proběhlo pomocí lanového podvěsu. Oba zachráněné figuranty jsme pak předali lékaři a sestře k prvotnímu ošetření,“ vysvětlil kapitán Jogl.

Pro personál kbelské 243. vrtulníkové letky šlo o létání, jaké pravidelně trénuje na vodních nádržích Hracholusky, Lipno a dalších vytipovaných lokalitách. Každoročně si posádky vrtulníku obnovují letové návyky v těchto velmi složitých podmínkách. Létání nad vodní hladinou, tekoucí vodní hladinou a samotná záchrana osob z vodní hladiny nebo z lodí patří k nejnáročnějším součástem pravidelného výcviku 243. letky. Do ostré rozsáhlé akce byly v minulosti posádky vrtulníku W-3A Sokol povolány již v roce 1997 na Moravě, později v roce 2002 při povodních v Čechách. Naposledy byly nasazeny při bleskových povodních v roce 2010 v oblasti Chrastava v severních Čechách, kde evakuovaly více než sto lidí.

Zpracováno na základě článků Michala Vosky z army.cz a kapitánky Zuzany Špačkové, tiskové mluvčí 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely. Redakčně upraveno.

Vrtulník W-3A Sokol ev. č. 0709 při činnosti v lokalitě Velká Amerika, při které záchranáři za pomoci palubního jeřábu či lanového podvěsu vyzvedávali figuranty z nepřístupného terénu či lávky nad vodní hladinou a bezpečně je přepravovali na nedaleký břeh. (2x foto: Jaroslav Vlček, 24. zDL Praha-Kbely)


 

 

 

(úvodní foto: Jaroslav Vlček, 24. zDL Praha-Kbely)

(zdroj: článek „Kbelští záchranáři s vrtulníkem W-3A Sokol trénovali záchranu osob v lomu Velká Amerika“, autor Michal Voska, http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/video:-kbelsti-zachranari-s-vrtulnikem-w-3a-sokol-trenovali-zachranu-osob-v-lomu-velka-amerika-215780/; facebookový profil 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely, https://www.facebook.com/lzkbely/; článek „Posádka vrtulníku Sokol nacvičovala zásah při povodni“, autor kapitánka Zuzana Špačková, tisková mluvčí 24. základny dopravního letectva, http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/posadka-vrtulniku-sokol-nacvicovala-zasah-pri-povodni-215818/)