AktualityAkviziceModernizace

BIRD Aerosystems zmodernizuje systém vlastní ochrany na vrtulnících Mi-171ŠM

Známá izraelská společnost BIRD Aerosystems, která se soustředí na vývoj a výrobu specializovaných systémů vlastní ochrany proti řízeným střelám AMPS (Airborne Missile Protection Systems) získala podle svého prohlášení zakázku na upgrade tohoto systému, instalovaného na českých vrtulnících Mi-171ŠM, jež jsou vyčleněny pro jednotku SOATU (Special Operation Air Task Unit).

Celkem sedm vrtulníků ev. čísel 9781, 9799, 9806, 9813, 9825, 9837 a 9767 z výzbroje 222. vrtulníkové letky v Náměšti nad Oslavou prošlo v letech 2009-2015 v rámci tří etap postupnou modernizací na tzv. standard SOF II, během které byly vybaveny například novým navigačním systémem, komunikačními prostředky odolnými vůči rušení s možností satelitního a utajeného spojení, přístrojová deska v pilotní kabině získala barevné multifunkční displeje MFD atd. V rámci poslední třetí etapy modernizace pak ještě některé stroje dostaly gyroskopicky stabilizovanou hlavici s elektrooptickým pozorovacím systémem typu Star Safire III, meteorologický radar Rockwell Collins TWR-850 a výzbroj v podobě kulometů Dillon M134D-H.

Na vrtulnících Mi-171ŠM byl během modernizace zároveň integrován moderní systém vlastní ochrany před řízenými střelami AMPS od izraelské společnosti BIRD Aerosystems. Ten v řadě různých verzí poskytuje základní ochranu proti všem známým protiletadlovým řízeným střelám odpalovaným jak ze země, tak ze vzduchu, včetně samonaváděcích střel odpalovaných z ramene (MANPADS). Pokročilejší verze jsou pak schopné detekovat i ozáření laserovým paprskem (LWS) či radarem (RWR). České stroje Mi-171ŠM mají pravděpodobně instalován základní systém AMPS-M, který chrání vrtulníky především před střelami odpalovanými z ramene. AMPS-M vyhledává potenciální hrozby pomocí senzorů IČ detekce MILDS, které dokáží přesně určit směr, z jakého hrozí nebezpečí a jeho prioritu, pokud je detekováno více hrozeb. Řídící jednotka MCDU pak přesně iniciuje správná protiopatření v podobě odpalu klamných cílů CHAFF či FLARE podle typu hrozby a zároveň varuje pilota pomocí vizuální a zvukové výstrahy, aby zahájil nezbytné únikové manévry.

Celkový program modernizace systému vlastní ochrany AMPS českých vrtulníků Mi-171ŠM bude zahrnovat především upgrade senzorů IČ detekce MILDS (Missile Launch Detection Sensors), které budou pravděpodobně zmodernizovány na nejnovější standard Block II, a dále upgrade řídící jednotky MCDU (Mission Computers). Během modernizace by zároveň mělo dojít k softwarové přípravě na budoucí možnou instalaci senzoru MACS od společnosti BIRD Aerosystems, který by armáda chtěla v budoucnu rovněž pořídit.

Senzor eliminace falešných poplachů MACS (Missile Approach Confirmation Sensor) provádí potvrzení příchozí hrozby, jež byla detekována hlavními elektrooptickými pasivními senzory a prakticky tak eliminuje jakékoli falešné poplachy, které byly u starších senzorů poměrně časté. Jen pro zajímavost, v Afghánistánu byly například zaznamenány případy, kdy systém AMPS spustil protiopatření i v případě, když senzor IČ detekce MILDS zaznamenal práci svářeče na zemi, kterou chybně vyhodnotil jako zážeh motoru střely.

MCAS je svým způsobem maličkým radarem o výkonu 70W, pracujícím v pásmu Ka, který se většinou instaluje v pouzdru na spodní část vrtulníku, kde pokrývá 360° azimut. Po obdržení varování z elektrooptických senzorů se systém MACS otočí do směru příchozí hrozby a ověří její platnost. Současně s tím MACS shromažďuje relevantní informace o hrozbě (rychlost a vzdálenost) a vypočítává čas do zásahu, což umožňuje nejúčinnější aplikaci protiopatření na přicházející střelu. Tento proces validace mezi elektrooptickými senzory a MACS poskytuje nejefektivnější filtrování pro všechny přírodní a člověkem známé typy falešných poplachů, které jsou obvykle detekovány elektrooptickými senzory. MACS tak zajistí, že systém vlastní ochrany bude detekovat pouze skutečné rakety.

Plánovaná modernizace systému vlastní ochrany vrtulníků Mi-171ŠM poskytne posádkám českých strojů i nadále vysokou míru ochrany a dá jim tak mnohem větší šanci k „přežití“ nad současným bojištěm se stále modernějšími a sofistikovanějšími protiletadlovými raketovými systémy. Současná modernizace navíc zřejmě není jediným počinem v této oblasti, neboť společnost BIRD Aerosystems by se údajně měla podílet i na připravovaném upgrade „vratových“ Mi-171Š.

Modernizované Mi-171ŠM, jež jsou vyčleněné pro SOATU, disponují celkově čtyřmi senzory IČ detekce MILDS. Dva jsou instalovány na přídi pro pokrytí přední polosféry, zatímco další dvojice je umístěna na ocasním nosníku nad sklopnou rampou, odkud pokrývají zadní polosféru. Pro samotné protiopatření pak slouží čtyři kazety s klamnými cíli CHAFF/FLARE od společnosti EADS, jejichž odpal je směřován před a za vrtulník, podle toho, odkud přichází hrozba. (foto: Aleš Hottmar)

 

Detail na přední senzor IČ detekce MILDS (Missile Launch Detection Sensors) vrtulníku Mi-171ŠM, který slouží k detekci odpálených protiletadlových řízených střel na základě zášlehu jejich raketového motoru. (foto: Tomáš Soušek, www.afterburner.cz)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: tisková zpráva „BIRD Aerosystems has Won a Contract to Upgrade Czech Air Force AMPS Fleet“ , https://www.birdaero.com/bird-aerosystems-has-won-a-contract-to-upgrade-czech-air-force-amps-fleet/; https://www.birdaero.com/solutions/missile-protection/)

(aktualizace: 28. 9. 2020)