AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Armáda plánuje modernizaci systému velení a řízení Vzdušných sil

V červenci letošního roku podepsalo Ministerstvo obrany ČR se společností ALES, s.r.o. smlouvu v hodnotě 120 mil. Kč (včetně DPH) na modernizaci klíčového operačně-taktického systému velení a řízení C2ISR (Command and Control Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), používaného v rámci informačního systému IS SEKTOR VS. Tento produkt je v rámci Vzdušných sil Armády České republiky používán především 26. plukem velení, řízení a průzkumu ve Staré Boleslavi, a v rámci pozemních sil AČR dále i 53. plukem průzkumu a elektronického boje v Opavě.

Cílem modernizace je zajištění vysoké dostupnosti a spolehlivosti stávajícího systému a jeho přípravu na integraci pokročilých návazných systémů dle požadavků AČR a NATO. Požadováno je například zabezpečení schopnosti spolehlivého a nepřetržitého 24 hodinového  provozu zpracování a fúze radarové/polohové informace v rámci aliančního systému integrované protivzdušné obrany NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System), následné tvorby a distribuce obrazu aktuální vzdušné situace RAP (Recognized Air Picture) a vytvoření podmínek pro rozvoj nových schopností systému SEKTOR v souladu s aliančními závazky České republiky v oblasti taktických datových spojů (JREAP-C) a identifikace vlastní-cizí (IFF Mode 5). Modernizace zároveň navýší stupně utajení informačního systému SEKTOR na stupeň NATO SECRET, a to z důvodu zajištění jeho další konektivity s aliančními systémy velení a řízení.

Informační systém SEKTOR VS je uceleným systémem řízení a velení, který se skládá z HW + SW a aktuálně  je Vzdušnými silami AČR používán k:

  • poskytování letových provozních služeb
  • taktickému řízení hotovostních letounů (bez ohledu na typ – řízení všech typů v rámci NATO) a částečně i taktickému řízení jednotek protiletadlového raketového vojska (PLRV)
  • zpracování a fúzi radarové informace
  • tvorbě a distribuci obrazu o aktuální vzdušné situaci
  • úkolům průzkumu

Modernizace informačního sytému SEKTOR VS přinese AČR řadu nových schopností a funkcionalit včetně zabudování uživatelem definovaných komunikačních protokolů pro zajištění aliančního spojení s vysokou úrovní zabezpečení, a to v reálném čase. Upgrade informačního systému by měl v neposlední řadě zajistit také konstrukční změnu typové řady vojenského leteckého pozemního zařízení ICZ LETVIS (LETecký Vizuální Informační Systém), který je určený k radarovému a procedurálnímu řízení letového provozu ve všech typech středisek řízení letového provozu plus ke sledování a vyhodnocování pohybu vzdušných objektů. Jde o stěžejní produkt společnosti ALES s.r.o., který je v České republice instalován a provozován v integrovaném řídícím centru letového provozu IATCC (Integrated Air Traffic Control Center) v Praze-Jenči, dále na leteckých základnách Praha-Kbely, Čáslav, Pardubice, Náměšť nad Oslavou plus v rámci národního střediska řízení a uvědomování CRC (Control and Reporting Centre) ve Staré Boleslavi a jenž bude rozšířen o nové prvky, přičemž si zároveň zachová většinu funkcionalit předchozí velmi úspěšné generace produktu LETVIS.

Generální ředitelka společnosti ALES s.r.o. Ing. Katarína Galajdová k celému projektu modernizace říká: „Upgrade systému IS SEKTOR VS pro Vzdušné síly Armády České republiky je dalším významným a důležitým milníkem v dlouholeté spolupráci s naším strategickým vojenským partnerem. Naším záměrem je přispět k modernizaci Armády České republiky dodávkou moderního a spolehlivého informačního systému, který bude splňovat mezinárodní, národní a vojenské legislativní požadavky a zabezpečovat plnění operačně-taktických požadavků zákazníka.“


 

 

(úvodní ilustrační foto: Stanislav Petera, www.stanislavpetera.com)

(zdroj: tisková zpráva „ALES provede modernizaci klíčového operačně-taktického systému velení a řízení Vzdušných sil AČR“, https://www.iczgroup.com/ales-provede-modernizaci-klicoveho-operacne-taktickeho-systemu-veleni-a-rizeni-vzdusnych-sil-acr/; registr smluv ČR; https://test.iczgroup.com/modernizace-narodniho-vojenskeho-systemu-rizeni-letoveho-provozu/)