AktualityAkviziceModernizace

Připravuje se implementace paletového systému NATO 463L do vrtulníků Mi-171ŠM

Nedávno jsme Vás v jedné z aktualit informovali o další etapě modernizace vrtulníků Mi-171ŠM určených pro SOATU, v rámci které jim bude mimo jiné zabudován systém pro rychloupínání nákladu podle standardů Severoatlantické aliance, což umožní v nákladové kabině přepravovat náklad na standardních paletách NATO 463L, které již Vzdušné síly AČR používají například na letounech CASA C-295M. Během modernizace dojde k realizaci řešení projektu obranného vývoje s názvem „SYSTÉM“, v rámci kterého se uskuteční úprava podlahy vrtulníku Mi-171ŠM, její vyztužení a instalace sítě kolejnic*. Tak budou vrtulníky Mi-171ŠM splňovat kritéria standardu STANAG 3542 a umožní personálu značné urychlení a zjednodušení veškeré manipulace s nákladem. V současné době jsou vrtulníky ruské výroby Mi-17/171 totiž vybaveny pouze standardními kotevními body typu oko, pomocí kterých lze přepravovaný náklad fixovat k podlaze nákladového prostoru pouze za pomoci lan a textilních popruhů s ráčnou.

Vojenský technický ústav, respektive VTÚLaPVO (Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany) v Praze již připravuje další vylepšení tohoto systému v rámci projektu „PALETA“, který by měl být na strojích Mi-171ŠM implementován snad někdy po roce 2021. Cílem projektu „PALETA“, jehož řešení bylo zahájeno již v dubnu 2017, je vyvinout dosud chybějící součásti, nezbytné pro efektivní nakládku a manipulaci se standardními paletami NATO 463L na palubě vrtulníku Mi-171ŠM v podobě válečkové dráhy, systému fixace palet na válečkové dráze, systému vedení palet na palubě vrtulníku, opěrného systému sklopné rampy vrtulníku, manipulačního vozíku se schopností transportu palety s vlastním pohonem po letištní ploše a jejího uložení na rampu vrtulníku. Vývojem válečkových drah a manipulačního paletového vozíku se vytvoří komplexní řešení, umožňující manipulaci a přepravu materiálu na paletách „Type ll HCU-12/E“ podle specifikace dle MIL-DTL-27443F na palubě Mi-171ŠM v počtu 1 až 2 ks palet, v závislosti na konkrétní konfiguraci uvnitř nákladové kabiny, vždy však do max. přepravní kapacity vrtulníku.

Výhoda použití kolejnic je zřejmá – v případě integrace vhodného počtu podélných kolejnic do podlahy nákladové kabiny je k dispozici řádově větší počet a vhodnější poloha kotevních bodů. Další výhodou tohoto řešení je možnost velice rychle a bez použití speciálního nářadí instalovat do kolejnic velmi rozmanitá kování, včetně válečkových drah, sloužících k manipulaci s leteckými nebo klasickými europaletami. Bez instalace válečkových drah je posouvání hmotných palet velmi obtížné a v podstatě i nemožné.

 

Výsledkem řešení prototypu systému PALETA budou následující vyvinuté komponenty:

  • prototyp válečkové dráhy
  • prototyp systému fixace palet na válečkové dráze
  • prototyp vedení palet po rampě a nákladové části vrtulníku Mi-171Š
  • prototyp manipulačního paletového vozíku s vlastním pohonem
  • prototyp opěrného systému sklopné rampy
  • konstrukční, výrobní a provozní dokumentace k prototypu PALETA
  • software „Weight and Balance Manual“ v MS Office pro výpočet centráže vrtulníku s rozmístěním palet do paletových pozic, a to při různých konfiguracích vrtulníku a rozmístěného nákladu

Všechny tyto vyvinuté komponenty se následně podrobí spojeným podnikovým, kontrolním a typovým zkouškám, které by měly být ukončeny do 30. září 2019. Následovat budou vojskové zkoušky, a po nich možné úpravy prototypu na základě závěrů z vojskových zkoušek. Období hodnocení výsledků je pak stanoveno od 1. prosince 2019 do 31. května 2020, kde se rozhodne o realizaci celého projektu na vrtulníky Mi-171ŠM.

Poznámka* – V rámci řešení projektu obranného vývoje „SYSTÉM“ došlo k prototypové instalaci sítě kolejnic pro montáž válečkových drah na vrtulníku Mi-171ŠM ev. č. 9767.

Podoba manipulačního paletového vozíku systému „PALETA“, určeného pro manipulaci s paletami NATO 463L při nakládce a vyklád­ce vrtulníků Mi-171ŠM s rampou, a transportu palety po letištní ploše. V průběhu roku 2018 byla v podniku VOP CZ zpracována konstrukční a výrobní dokumentace vozíku, následně byl vyroben jeho prototyp a ten předán konečnému řešiteli VTÚ, s.p. k zahájení přede­psaných zkoušek. (foto: VOP CZ s.p., www.vop.cz)

 

Standardní paleta NATO 463L je určena k přepravě v letounech či vrtulnících a k manipulaci pomocí pozemních manipulačních prostředků. K nakládce (vykládce) a upevnění palet 463L v letounech je využívána soustava kolejnic a gravitačních válečkových dopravníků. Paleta 463L odpovídá požadavkům STANAG 3467 a její rozměry jsou 2743mm x 2235mm. Po stranách je rovněž vybavena systémem upevňovacích ok.

Vzdušné síly AČR mají s paletami NATO 463L poměrně bohaté zkušenosti nejčastěji při použití na transportních letounech CASA C-295M z výzbroje kbelské 242. transportní a speciální letky. Koncem roku 2017 například společnost Glomex Military Supplies s.r.o. předala do užívání Vzdušným silám AČR samohybný nakladač, určený k použití na 24. zDL v Praze-Kbelích, vhodný k nakládce a vykládce transportních letadel standardně vybavených paletovým systémem NATO – 463L (Airborn Standard Pallet), dále kontejnerů ISO 1C a objemného materiálu uloženého na tzv. paletových vlacích.

Předmětem dodávky byl i samohybný nakladač K-loader pro manipulaci a přepravu paletizovaného nákladu do hmotnosti 25 000 lb, válečková stolice pro kompletaci tzv. paletových vlaků, tři vysokozdvižné vozíky se sníženou věží včetně nástavce s válečkovou drahou a čtyři soupravy přenosných nájezdových vah. Tato manipulační technika tak zásadní způsobem urychluje nakládku a vykládku materiálu transportních letadel nejen Vzdušných sil AČR.

Jeden ze strojů Mi-171ŠM ev. č. 9806 vyčleněný pro SOATU. Dobře je vidět poměrně malý manipulační prostor pod ocasním nosníkem v místě sklopné rampy. S podobným typem manipulace sovětští konstruktéři v době zrodu vrtulníků Mi-8/17/171 rozhodně nepočítali. (foto: Aleš Hottmar)


 

 

(ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: Technologická agentura ČR, https://starfos.tacr.cz/cs/project/OWVTUP2017004; Registr smluv ČR – Implementace paletového systému NATO 463L do vrtulníků Mi-171Š, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1919766; tisková zpráva – Glomex Military Supplies s.r.o. předala do užívání Vzdušným silám AČR samohybný nakladač K-loader, http://www.glomex-ms.com/cz/o-spolecnosti/novinky/hlavni-novinky/glomex-military-supplies-s-r-o-predala-do-uzivani-vzdusnym-silam-acr-samohybny-nakladac-k-loader/; ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD, VOJENSKÉ PALETY, BALENÍ A KONTEJNERY, Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, Praha 2017; výroční zpráva za rok 2018 – VOP CZ s.p., www.vop.cz; Všeobecné podmínky ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu „PALETA“)

(aktualizace: 27. 7. 2019)