AktualityCvičeníOstré střelby

Air Defender 2023: Vzdušná válka nad Německem i s českou účastí

Před několika týdny skončilo velké mezinárodní letecké cvičení Air Defender 2023, které svým rozsahem a počtem zúčastněné techniky nemělo v novodobé historii Aliance obdoby. Cílem cvičení, o kterém jsme Vás již informovali v jedné z předchozích aktualit, byla demonstrace schopnosti Aliance bránit své členské země před jakýmkoliv napadením. Air Defender byl zároveň unikátní především v množství nasazené americké letecké techniky, která musela přelétnout z USA do Evropy. Co je zároveň důležité, že se do takto rozsáhlé výcvikové aktivity naplno zapojily i Vzdušné síly AČR.

Dvanáctidenní cvičení Air Defender 2023, které se mimochodem plánovalo přes čtyři roky, proběhlo v termínu od 12. do 23. června a ve výsledku se do něj přímo zapojilo pětadvacet států, které byly s výjimkou Švédska a Japonska aliančními členy. Nasazeno bylo okolo 10.000 vojáků a 250 letadel, pro která se plánovalo dohromady přes dva tisíce letů. Letové mise se uskutečňovaly primárně nad Severním mořem (prostor NORD), dále v rozsáhlé oblasti na severovýchodě Německa (prostor OST) a na jihozápadě země (prostor SÜD). Ke cvičení se připojila i Česká republika, která dala k dispozici základnu v Čáslavi pro operace bezpilotního prostředku MQ-9 Reaper a část svého vzdušného prostoru.

Z původně plánovaných letů se jich nakonec podařilo uskutečnit 1808, což je zhruba devadesát procent a podle velitele německého letectva gen. Ingo Gerhartze to lze určitě považovat za úspěch. Oproti původním obavám a cíleně šířeným dezinformacím navíc nemusel být kvůli cvičení zrušen žádný civilní let

Do cvičení Air Defender 2023 se zapojilo pětadvacet států s celkově 250-ti kusy letecké techniky. Jak je z fotek letových formací patrné, šlo skutečně o široké spektrum techniky, zahrnující vše od stíhacích a útočných strojů přes transportní letouny, Awacsy, až po strategické bombardéry. (foto: Christian Timmig a Patrik Bransmöller, Bundeswehr)

 

Celá akce byla prezentována jako projev jednoty členů a partnerů Aliance v době vystupňovaného napětí s Ruskem po jeho invazi na Ukrajinu v únoru 2022. „Významným signálem, který vysíláme, je, že se dokážeme bránit,“ prohlásil generál Ingo Gerhartz. Jak už bylo naznačeno v úvodu, cvičení se zaměřilo na doplnění stálé přítomnosti Spojených států v Evropě a také na schopnost poskytnout výcvik v mnohem větším měřítku, než jakého lze na starém kontinentu běžně dosáhnout.

Není proto asi žádným překvapením, že v průběhu cvičení Aliance identifikovala v mezinárodních vodách Baltského moře podezřelou loď, která byla následně identifikována jako ruské špionážní plavidlo. Sám gen. Gerhartz k tomu uvedl, že NATO podobnou reakci Moskvy očekávalo a přítomnost plavidla neměla žádný vliv na průběh cvičení.

Cvičení Air Defender se zaměřilo především na doplnění stálé přítomnosti Spojených států v Evropě, což obnášelo přesun celé řady jednotek americké letecké gardy z USA do Evropy. Na základnách v Německu se tak objevila ikonická technika s datem narození ještě v 80. letech minulého století. Na snímcích jsou letouny F-15C ze 104th Fighter Wing, Massachusetts National Guard, dále F-16C ze 114th Fighter Wing, South Dakota National Guard a A-10C ze 124th Fighter Wing, Idaho National Guard. (foto: Staff Sgt. Hanna Smith a Tech. Sgt. Luke Olson)

 

Německé letectvo zároveň předem oznámilo, že cvičením nechce současné spory s Moskvou vyhrotit a všechny procvičované scénáře byly výhradně obranného charakteru. V praxi to znamenalo, že alianční stroje v rámci jednotlivých misí nepodnikaly žádné lety směrem nebo do blízkosti ruské enklávy v Kaliningradu.

Hlavním námětem cvičení Air Defender 2023 se stal reálný scénář, podle kterého Aliance čelí agresi od fiktivního východního vojenského bloku OCCASUS. Tomuto bloku se podařilo z východu proniknout do Německa a obsadit zhruba čtvrtinu země. Následně se OCCASUS snaží za pomoci speciálních jednotek i sabotážních akcí proniknout na sever k Baltu a ovládnout přístav Rostock. Scénář zahrnoval také prvky hybridní války, kdy část obyvatelstva v Německu sympatizuje s nepřátelským blokem, hospodářství je po pandemii vyčerpané, inflace vysoká a celá země se potýká s nedostatkem energie. Sympatie části obyvatel k nepřátelům Aliance nebylo nutné nijak předstírat, neboť u některých německých základen probíhaly během cvičení protesty za „trvalý mír na celém světě“.

Činnost bitevních A-10C probíhala na základně v německém Lechfeldu rovněž v improvizovaných podmínkách, kdy pozemní personál procvičoval přečerpání paliva z jednoho stroje do druhého. Pilot Warthoga ze 124th Fighter Wingu letecké gardy státu Idaho má na přílbovém zaměřovači Scorpion sundaný ochranný štítek, což by mohlo nasvědčovat tomu, že se chystá na večerní misi s využitím NVG. Podobná věc by asi v českém letectvu neprošla, neboť piloti Gripenů a L-159 mají nařízeno při použití brýlí nočního vidění nasadit na přilbu speciální čirý štítek. (Foto: Staff Sgt. Joseph Morgan)

 

I přes obrovské množství různorodé techniky a náročnosti plněných úkolů je možné považovat celé cvičení Air Defender 23 za úspěšné. Při množství zúčastněných států je zároveň pochopitelné, že se v průběhu letových scénářů, zaměřených na pokročilé vedení vzdušných operací, vyskytly určité technické nedostatky, se kterými se alianční letectva stále potýkají. Aby všechna letadla mohla plnit zadané úkoly, potřebovala být propojená ve společné datové síti. Připojení všech strojů se ale první den cvičení nepodařilo a teprve po vyřešení problému se druhý den všem podařilo připojit na společnou datovou síť.

Druhý problém, který zmínil i generál Ingo Gerhartz, byl obecný nedostatek munice. O tomto problému Aliance věděla již předem a jednotlivé členské státy nyní pracují na zlepšení tohoto tristního stavu.


 

Česká účast – Gripeny, Alky a vrtulníky

Vzdušné síly AČR nakonec pro Air Defender vyčlenily celkově šestici nadzvukových Gripenů, dále podzvukové stroje L-159 ALCA, jejichž piloti procvičovali součinnost s bezpilotním prostředkem MQ-9 Reaper nad územím ČR, plus vrtulníky Mi-171Š a W-3A Sokol, určené k přepravě personálu.

Čtveřice Gripenů se prakticky každý den vydávala do vzdušného prostoru Německa, kde se čeští piloti podíleli na certifikaci mnohonárodnostního uskupení vzdušných sil MAG (Multinational Air Group) a zapojovali se do společných letů v rámci misí COMAO, nebo vzdušných bojů s letouny F-15, F-16 a Eurofighter.

Českou stopu na cvičení Air Defender bylo možné najít i v kokpitu letounu včasné výstrahy E-3A Sentry, působícího v rámci mezinárodní jednotky NATO E-3A Component z německého Geilenkirchenu a který během cvičení létal nejčastěji na orbitě západně od Berlína. Není zároveň žádným tajemstvím, že příslušníci Vzdušných sil AČR slouží na palubách Awacsů rovněž jako řídící bojového použití a jsou součástí operačních směn, neboli Mission Crew. (foto: Ina Fassbender, AFP, Getty)

 

Ačkoliv není možné konkrétní mise českých stíhačů nějak dopodrobna popisovat, v obecné rovině je možné říci, že se piloti Gripenů naplno zapojili jak do hlavních dopoledních misí COMAO nad územím Německa, tak i do doplňkového výcviku, realizovaného již ve vzdušném prostoru ČR. Pokud byla hlavní mise plánována v prostoru „OST“, čtveřice českých Gripenů zamířila po startu z Čáslavi severozápadním směrem do oblasti známé jako AAR Saxony u města Chemnitz, což je pro starší ročníky bývalý Karl-Marx-Stadt.

Prostor AAR Saxony se velmi často využívá k výcviku tankování za letu (Air-to-Air Refueling) a právě zde již na orbitě kroužila dvojice aliančních tankerů. Zatímco německý A400M byl určen primárně pro doplnění paliva letounům pomocí metody „hadice-koš“, americké tankery KC-135R/KC767 s plnícím ráhnem plnily americké stroje letecké národní gardy ANG. Po případném dotankování se čeští stíhači vydávali severním kurzem a plnili stanovené úkoly v oblasti severně od Drážďan až k pobřeží Baltu, přičemž se dostali i nad turisticky známou Rujánu. Z prostoru bývalé NDR se pak vraceli zpět na svou domovskou základnu v Čáslavi.

Část misí COMAO probíhala i v prostoru „SÜD“ jihozápadně od Frankfurtu nad Mohanem, kde jsou umístěné americké základny Ramstein či Spangdahlem. V takovém případě české Gripeny zamířily hned po startu z Čáslavi jihozápadním směrem až do oblasti západně od Mnichova, kde již na orbitě mezi městy Ulm a Augsburg opět kroužily tankery. Po doplnění paliva se piloti vydali severozápadním kurzem a po příletu do pracovního prostoru začali plnit stanovené úkoly. Veškerá činnost v pracovních prostorech probíhala samozřejmě s vypnutými odpovídači.

Množství plněných úkolů bylo poměrně rozličné a zahrnovalo různé scénáře vzdušných operací Air-to-Air, zaměřené například na úkoly CAP (Combat Air Patrol), BARCAP (Barrier Combat Air Patrol) apod. V jednom případě pak čeští stíhači podíleli na zajištění ochrany a doprovodu dvojice amerických bombardérů B-1B, které se do cvičení zapojily z britských ostrovů.

Hotovostní „Charlie Foxtrot 01“ a tankovací „PRIMER 10“ při letu ve formaci v letové hladině 16.000 feetů během tankování na orbitě mezi Pardubicemi a Šternberkem. Do odpoledních vzdušných bojů nad ČR se zapojily i letouny hotovostního systému QRA. (foto: PROBE, 211. taktická letka)


 

Gripen vs Eagle – vzdušné bitvy Davida s Goliášem

V odpoledních hodinách už probíhala letová činnost i nad ČR, kde bylo vyhrazeno několik prostorů v oblasti jižních a východních Čech. Do českého vzdušného prostoru se zároveň vydávala dvojice aliančních tankerů. Šlo pokaždé o jeden A400M německého letectva s volačkou PRIMER, který sloužil k plnění Gripenů, a jeden americký KC-135R (volačka MOON) či KC-767 (volačka SHINE) s ráhnem, určené k doplnění paliva americkým stíhačkám F-15. Eagly operovaly v průběhu Air Defenderu ze severoněmecké základny Hohn a po příletu do českého  vzdušného prostoru  nejprve doplnily palivo na orbitě mezi městy Moravská Třebová – Šternberk, a následně se zapojily do předem připravených scénářů s českými stíhači. Právě přelety obou tankerů v relativně nízké letové hladině a s „přisosanými“ stíhačkami nad městskými aglomeracemi od Olomouce až po Pardubice vyděsily některé obyvatele a armáda musela vzápětí vše vysvětlovat na sociálních sítích. Bohužel i tato věc ukazuje, že podobný výcvik nad ČR stále není úplně standardní záležitostí, která by občany tolik nepřekvapovala.

Každopádně bojovat proti etalonu přepadového stíhače, jenž desítky let dominoval na všech aliančních cvičeních, bylo pro české piloty obrovskou zkušeností. Je potřeba si zároveň uvědomit, že v kokpitech Eaglů seděli mimořádně zkušení piloti, pro které je vzdušný boj A2A v podstatě denním chlebem a na nějž se celou svou pilotní kariéru specializují. Na druhou stranu to však neznamená, že by legendární Eagle byl neporazitelný. Sami američtí piloti přiznávají, že v blízkém manévrovém boji jim činily obrovské potíže právě malé rozměry Gripenu, na který nejsou zvyklí. To jim ztěžovalo jejich vyhledávání na obloze a určení přesné polohy s predikcí následného manévru. Čeští stíhači navíc mohli díky přítomnosti tankeru zvolit konfiguraci jen s jedním bakem, která dovoluje prakticky hned od začátku využít plnou letovou obálku Gripenu. V obecné rovině se dá říci, že zatímco Gripenu vyhovují menší rychlosti v nízké letové hladině, Eagle dominuje ve vyšším spektru rychlostí a výšky.

Nejtěžším soupeřem českých stíhačů byly jednoznačně americké Eagly. Legendární stíhač pro vybojování vzdušné nadvlády, který desítky let dominoval na obloze při aliančních cvičeních, tentokrát změřil síly s maličkými Gripeny. Oba stroje F-15C na snímku patří 159th Fighter Wingu letecké gardy státu Louisiana, který používá Eagly již od roku 1985, kdy se přezbrojil z Phantomů na F-15A/B a v roce 2006 získal novější stroje F-15C/D, se kterými létá doposud. (foto: PROBE, 211. taktická letka)


 

Alky společně s Reaperem

Z čáslavské základny se do Air Defenderu nezapojovaly pouze české Gripeny, ale své specifické mise zde plnily i bezpilotní prostředky. Šlo konkrétně o dvojici MQ-9 Reaper z výzbroje 147th Attack Wingu letecké gardy státu Texas, jehož příslušníci již v minulosti v ČR působili a to při cvičení Ample Strike. Tentokrát se Reapery zapojily i do národního výcviku v rámci cvičení „Tobruq Shield 23“, při kterém rovněž kooperovaly s předsunutými leteckými návodčími JTAC (Joint Terminal Attack Controller) z 225. letky bojové podpory v Náměšti nad Oslavou.

Velmi zajímavá byla rovněž spolupráce s útočnými L-159A od čáslavské 212. taktické letky. Těm Reaper svými optoelektronickými průzkumnými a zaměřovacími prostředky vyhledával cíle, na které následně zaútočily L-159 s využitím inertní munice GBU-12. V souvislosti s působením MQ-9 z čáslavské základny byla naprosto neocenitelná příležitost sledovat díky vstřícnosti americké strany reálnou činnost Reaperu, včetně seznámení se s technologiemi, potřebnými k provozu UAV podobné kategorie a schopností. Pro AČR jde bezesporu o neocenitelné zkušenosti, které snad budou využity v budoucnu.

Závěrem lze ke cvičení Air Defender říci asi tolik, že zkušenosti při něm získané zastínily i nedávné cvičení ACE v Norsku. Počet zapojené techniky byl vskutku impozantní, stejně tak jako náročnost všech komplexních misí COMAO. Náročný výcvik českých stíhačů však v žádném případě nekončí a už v říjnu čeká na příslušníky 211. letky další mezinárodní cvičení, tentokrát v Itálii.

V rámci cvičení Air Defender 2023 využili piloti 212. taktické letky unikátní možnost kooperovat s bezpilotním prostředkem MQ-9 Reaper, který jim pomáhal vyhledávat a ozařovat cíle pro laserem naváděné pumy GBU-12. Spolupráce mezi Reaperem a podzvukovými L-159 ověřila další možnosti výcviku  při jednom z možných scénářů nasazení Alky v rámci blízké letecké podpory Close Air Support. (foto: 212. taktická letka)

 

Velkokapacitní transportní letouny C-17A Globemaster III ze 105th Airlift Wingu letecké gardy státu New York zajišťovaly přepravu Reaperů a veškerého provozního vybavení zpět do Texasu. Nakládka v Čáslavi probíhala na střední stojánce “MIKE 1“ a vzhledem k jejím omezeným rozměrům zvolila posádka druhé C-17 bezpečnější způsob zajetí na stání formou couvání za pomoci reverzního tahu motorů. (foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav)

 

Personál 147th Attack Wingu letecké gardy státu Texas a příslušníci 21. základny taktického letectva v Čáslavi v čele s jejím velitelem plukovníkem Jaroslavem Tomaňou a leteckou technikou, která se účastnila cvičení Air Defender 2023. (foto: 1st LT Daniel Martinez)


 

 

(úvodní foto: PROBE, 211. taktická letka, Čáslav)

(zdroj: archív redakce czechairforce.com; článek „Německo považuje vzdušné manévry Air Defender za úspěch, byť se vyskytly některé potíže“, https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3595698-nemecko-povazuje-vzdusne-manevry-air-defender-za-uspech-byt-se-vyskytly-nektere-potize; www.adsbexchange.com)

(aktualizace: 18. 7. 2023)