AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Simulační výcvikový systém jako součást dodávky L-39NG pro CLV

Koncem roku 2024 by mělo pardubické Centrum leteckého výcviku obdržet první dva cvičné letouny L-39NG, které jsou součástí širšího kontraktu z listopadu 2022 v hodnotě přes 2 mld. Kč, v rámci kterého státní podnik LOM PRAHA získá celkem 4 nová Engéčka s možností opce na další čtyři stroje. Ačkoliv k plnohodnotnému zahájení výcviku na těchto moderních letounech dojde až v průběhu roku 2025, v Pardubicích se už nyní připravují nejen na zahájení provozu typu samotného, ale především na implementaci úplně nových simulačních technologií, které zavedení celého výcvikového systému L-39NG přinese.

Využití různých trenažérů či simulátorů při výcviku je dneska už neodmyslitelnou součástí komplexního přeškolení mladých pilotů a trend implementace stále pokročilejších simulačních technologií do celého procesu školení nových pilotů je v posledních letech jasně patrný. Výcvik na trenažerech je totiž nejen velmi efektivní, ale především nabízí simulace různých situací za letu, které není možné procvičovat v reálném prostředí. Příkladem je možnost vyzkoušet si řadu limitních či nebezpečných situací, se kterými se můžou pilotní žáci během výcviku setkat a otestovat si, jakým způsobem jsou schopni danou situaci řešit. Nejpokročilejší simulační technologie pak dokáží pomocí datového spojení imitovat virtuální zbraňové systémy, včetně prostředků elektronického boje, kdy se mladí piloti připravují na používání reálných systémů v pokročilých bojových letounech.

Ačkoliv pardubické CLV patřilo do jisté míry k průkopníkům zavádění moderních simulačních technologií do výcviku létajícího personálu AČR v podobě špičkového Taktického simulačního centra (TSC), pro běžný pilotní výcvik a přeškolení na proudové letouny L-39C Albatros doposud plnohodnotný a moderní letový simulátor zcela absentoval. V CLV tento handicap řešili právě možností výcviku v Taktickém simulačním centru, které může používat řízenou entitu letounu L-39ZA Albatros. Šlo však do značné míry o nouzové řešení, neboť zjednodušené taktické simulátory v TSC samozřejmě nemohou plnohodnotně nahradit specializované letové simulátory daného typu.

Horní dvojice snímků zachycuje jak model letounu L-39NG ve virtuálním prostředí, tak model kokpitu letounu L-39NG pro simulace s headsetem pro virtuální realitu. Na spodní fotografii je odkrytovaná kabina pro plnohodnotný letový simulátor, která je věrnou replikou kokpitu L-39NG. (foto: VR Group, a.s. via LOM PRAHA s.p.)

 

Tento roky zaběhlý proces však od základu změní příchod nových cvičných strojů L-39NG k pardubickému CLV, které přinesou úplně novou kvalitu v přípravě mladých pilotů AČR. Součástí celého kontraktu ze 14. listopadu 2022 na dodávku čtyř nových proudových letounů L-39NG pro základní a pokročilý výcvik pilotů Vzdušných sil Armády ČR je totiž kromě pozáruční podpory a dodávek speciální výškové výstroje, prostředků pro přežití, úvodního výcviku pilotů a pozemního personálu či převzetí pozemního vybavení a počáteční sady náhradních dílů rovněž využití kompletního pozemního výcvikového systému.

Dobrou zprávou určitě je, že se tyto sofistikované simulační výcvikové systémy vyvíjejí a vyrábějí přímo v České republice ve společnosti VR Group, a.s., která je dceřinnou společností státního podniku LOM PRAHA. Brněnská VR Group se vývojem a samotnou výrobou systémů pro výcvik pilotů věnuje již pětadvacet let. Ve spolupráci s výrobcem letounů Aero Vodochody poskytuje zákazníkům také pozemní simulační výcvikový systém GBTS (Ground Based Training System), který kombinuje palubní vybavení reálného výcvikového letounu L-39NG s moderními simulačními technologiemi. Právě využití těchto nejmodernějších technologií umožňuje připravit komplexní výcviková řešení pokrývající všechny etapy pilotního výcviku, a to od prvotního seznamování s letounem, přes výcvik v létání, až po podporu připravenosti pilotů pro letecké operace.

V brněnském sídle společnosti VR Group se už montují první Full Mission simulátory L-39NG pro zahraniční zákazníky z Vietnamu a Maďarska. Stejný typ simulátoru následně poputuje i do pardubického CLV, kde bude umístěn v nové budově simulačních technologií. Zobrazovací technologie se skládá z devítikanálového projekčního systému, který promítá obraz na sférickou plochu v horizontálním rozsahu 300° s vertikálním rozsahem 120°. Pilot tak má velmi široké zorné pole, přičemž kvalitní projektory umožní kromě letů za všech povětrnostních podmínek také výcvik létání v  noci, a  to včetně použití reálných brýlí nočního vidění NVG. (foto: VR Group, a.s. via LOM PRAHA s.p.)

 

V souvislosti se zaváděním nových letounů L-39NG k pardubickému CLV, respektive s implementací celého pozemního simulačního výcvikového systému pro tento stroj, zároveň dojde na pardubickém letišti k výstavbě nové budovy, označované pracovně jako objekt NG1 SIMULATOR. Půjde o dvoupodlažní budovu, která bude obsahovat nejen potřebný prostor pro rozměrný letový Full Mission simulátor nového letounu L-39NG s velkou sférickou promítací plochou , ale zároveň bude obsahovat další místnosti se simulátory vrtulníků Mi-17 a Enstrom 480B-G, dále učebny pro syntetický výcvik či nácvik kabinových postupů  CPT (Cocpit Procedure Training) a místnosti pro briefing a debriefing.

Státní podnik již nedávno zadal veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace výstavby objektu „NG1 simulátor“ a je tedy zřejmé, že „perníkáři“ se na implementaci úplně nového výcvikového systému L-39NG svědomitě připravují, tak aby byl celý náročný proces náhrady pomalu dosluhujících Albatrosů úspěšně završen.

Vizualizace nové budovy simulačních technologií pardubického CLV, ve které bude umístěn nejen Full Mission simulátor letounu L-39NG s rozměrnou sférickou projekční plochou, ale budou zde umístěny i menší simulátory vrtulníků Enstrom 480B-G a Mi-17. (foto: LOM PRAHA s.p.)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: Aero Vodochody Aerospace, www.aero.cz)

(zdroj: archív redakce czechairforce.com; článek „Pozemní simulační výcvikový systém jako součást dodávky letounů L-39NG“, autor Pavel Lang, https://www.lompraha.cz/news/pozemni-simulacni-vycvikovy-system-jako-soucast-dodavky-letounu-l-39ng; článek „Simulátory pro L-39NG od společnosti VR Group“, autor Tomáš Soušek, Letectví+Kosmonautika 7/2020)