AktualityCvičeníPilotiTechnika

Rakouští piloti absolvovali simulovaný taktický výcvik v ČR

Taktické simulační centrum (TSC) v Pardubicích, které je vysoce specializovaným pracovištěm státního podniku LOM PRAHA, se nezaměřuje pouze na výcvik příslušníků Vzdušných sil AČR, ale své unikátní služby nabízí i řadě zahraničních klientů. O simulovaný taktický výcvik v České republice mají velký zájem nejen alianční letectva, ale i různé partnerské země. Jednou z nich je sousední Rakousko, jehož piloti a radaroví operátoři nedávno absolvovali v Pardubicích pětidenní kurz simulovaného taktického výcviku.

Taktické simulační centrum uspořádalo za celou svou dobu existence celkem 166 výcvikových kurzů, přičemž Armáda ČR využila 122 kurzů a zahraniční klienti 44. Trend nárůstu výcviku pro zahraniční uživatele je patrný zhruba od roku 2015 a pokračuje doposud, i když poslední dva roky značně ovlivnila celosvětová pandemie Covid-19. Vůbec první letošní zahraniční klienty přivítalo TSC po delší přestávce koncem ledna a šlo o dvacetičlennou skupinu stíhacích pilotů a radarových řídících thajského královského letectva

Další zahraniční klienti, kteří v TSC absolvovali simulovaný taktický výcvik, pak byli na přelomu března a dubna příslušníci rakouského vojenského letectva (Österreichische Luftstreitkräfte). Šlo jak o piloty stíhacích letounů Eurofighter EF2000 Typhoon, tak i radarové řídící bojového použití GCI (Ground Control Intercent), se kterými zároveň cvičili také jejich kolegové ze Slovinska. Výcvikové kurzy příslušníků rakouského letectva jsou založeny  na bilaterální a regionální spolupráci s Českou republikou a jejich cílem je výměna zkušeností při výcviku létajícího personálu v rámci simulovaného taktického výcviku. Jen pro letošní rok jsou připraveny dva pětidenní kurzy, kterých se může účastnit do 40 osob.

Rakouské letectvo využívá široké portfolio služeb TSC již určitou dobu a smyslem výcviku rakouských stíhačů a řídících GCI je možnost realizovat pokročilejší simulované vzdušné operace, které by jinak bylo velmi složité uskutečnit v domácích podmínkách. V rámci jednotlivých školících kurzů příslušníků rakouského letectva se proto  využívá pokročilých simulačních technologií k procvičení náročnějších komplexních operací typu COMAO (Composite Air Operations), nebo výcviku vzdušného boje BVR (Beyond Visual Range). Cílem je tak připravit rakouské stíhače i na pokročilejší taktiky vzdušného boje mimo vizuální dohlednost cíle za použití výzbroje středního dosahu, kterou zatím samotné rakouské letectvo nevlastní.

Právě s rakouským letectvem v poslední době navazují Vzdušné síly AČR stále těsnější spolupráci, která měla vyvrcholit v loňském roce během cvičení Squadron Exchange na základně v Čáslavi. Původní záměr na společné výcvikové lety českých a rakouských pilotů z čáslavské základny však nakonec zhatila pandemie Covid-19. Určitým nouzovým řešením pak bylo uskutečnění alespoň několika společných misí ve vzdušném prostoru ČR, při kterých se létalo z domácích základen a při kterých byly realizovány pouze vzdušné boje DACT (Dissimilar Air Combat Training) v maximálním formátu 2v2. S Rakouskem už je naštěstí podepsána dohoda o využívání výcvikových prostorů rakouskými vojsky na území České republiky, včetně spolupráce ve vojenském letectví v rámci tzv. Cross Border Operations, tedy vzájemné podpoře při zabezpečení ochrany vzdušného prostoru. To by mělo do budoucna značně usnadnit další spolupráci.

Pro letošní rok se zatím žádná podobná aktivita neplánuje kvůli značné vytíženosti 211. taktické letky a nasazení českých Gripenů v zahraničí, každopádně zájem na další spolupráci z obou stran stále trvá.

Rakouské letectvo používá letouny EF2000 Typhoon především k ochraně svého vzdušného prostoru v rámci národní hotovostní služby QRA (Quick Reaction Alert). Tomu také odpovídá pořízená výzbroj, kterou tvoří pouze palubní kanón BK-27 a střely krátkého dosahu Iris-T. Právě díky pokročilým simulačním technologiím pardubického TSC mohou rakouští stíhači za rozumných finančních prostředků procvičit i náročné komplexní operace typu COMAO, nebo techniku vzdušného boje BVR mimo vizuální dohlednost cíle. Vzhledem k počtu výcvikových kurzů pro piloty EF2000 z Rakouska a Německa by státní podnik LOM PRAHA měl do budoucna zvážit implementaci řízené entity letounu Eurofighter Typhoon. A jen pro zajímavost, 21. března 2007 byl zalétán vůbec první rakouský EF2000, který dnes nese registraci 7L-WA a po patnácti letech má na svém kontě 1377 letových hodin. (3x foto: Geoffrey Lee, Planefocus Ltd., Copyright Eurofighter.com)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Österreichische Luftstreitkräfte

(zdroj: článek „Další zahraniční piloti absolvovali simulovaný taktický výcvik v LOM PRAHA“, autor Pavel Lang, LOM PRAHA s.p., https://www.lompraha.cz/news/dalsi-zahranicni-piloti-absolvovali-simulovany-takticky-vycvik-v-lom-praha; www.eurofighter.com)