AktualityModernizace

Přerovské letiště získalo novou světlotechniku umožňující provoz vrtulníků s NVG

Zhruba od počátku roku 2014 je novým provozovatelem přerovského letiště státní podnik LOM Praha, který zde spravuje a udržuje většinu rozlehlého areálu bývalé 23. základny vrtulníkového letectva a zároveň zde podle potřeby prování výcvikové lety a další činnost. V poslední době se také postupně zvyšuje využití letiště k výcviku létání ve vrtulnících pardubického Centra leteckého výcviku (CLV), a to především pokud je uzavřeno pardubické letiště z důvodu plánovaných oprav dráhových systémů.

V loňském roce se například uskutečnila dvouměsíční výluka pardubického letiště (od 1. října do 30. listopadu), během které bylo letiště uzavřeno pro jakýkoliv provoz a z tohoto důvodu muselo pardubické CLV přesunout letecký výcvik na jiná letiště. V Přerově se tak realizoval výcvik na vrtulnících za využití  čtyř strojů Mi-17 (ev. č. 082508320837, ????) a dvou nových Enstromů 480B-G (ev. č. 0459 a ????), které byly provozovány z nově vybudovaných heliportů, jež zde už koncem roku 2017 postavila společnost Skanska a.s. Právě v souvislosti s loňským dvouměsíčním přesunem vrtulníků CLV do Přerova se stále více objevují informace, že by se výcvik na vrtulnících mohl do Přerova přesunout natrvalo, aby se hlukově odlehčilo pardubickému letišti. V ideálním případě by tak v Pardubicích mohly zůstat jen letouny L-39C Albatros, L-410 Turbolet a Z-142CAF, zatímco všechny vrtulníky Mi-17 a Enstrom 480 by létaly v Přerově.

V této souvislosti tedy dochází i k současné modernizaci vybavení přerovského letiště. Armáda ČR ukončila veškerý provoz přerovského vojenského letiště k 30. 9. 2013 a nový provozovatel LOM Praha s.p. získal povolení od 1. 10. 2013 provozovat civilní veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště.  Vzhledem k tomu, že žádná navigační ani světelná technika, kterou tam původně AČR provozovala, nebyla akceptovatelná pro civilní letiště dozorované ÚCL, došlo proto k její demontáži.  V důsledku toho bylo přerovské civilní letiště provozované pouze pro podmínky VFR den (létání za vidu) a se službou RADIO (dispečer na věži pouze poskytuje informace a neřídí tak provoz), což prakticky znamenalo, že přerovské letiště bylo na úrovni „aeroklubového letiště“.

Od doby, kdy se stal provozovatelem státní podnik LOM Praha, byl zpracován projekt rozvoje letiště, který odráží současné potřeby státního podniku, spolupracujících leteckých operátorů i roli letiště jako strategické státní infrastruktury. Pravidelně je rozvoj dozorován Ministerstvem obrany České republiky, aby byl v souladu s požadavky Armády České republiky. Jedním z kroků strategie rozvoje je vybudování světelného zabezpečovacího zařízení a heliportů. Dodavatelem technologií byla vybrána firma Transcon Electronic Systems, spol. s r.o. Metodickou podporu pro naplnění požadavků letecké legislativy poskytla společnost Tower VL s.r.o.

Nové světlotechnické vybavení přerovského letiště a heliportů umožní provoz a výcvik vrtulníků s NVG. (foto: Ing. Kolín – ÚCL a Jan Vachek)

 

V měsíci dubnu letošního roku byly úspěšně dokončeny práce na osvětlení heliportů, novém světlotechnickém vybavení letiště, záložním zdroji elektrické energie a ovládacích systémech na TWR. Nové světlotechnické vybavení zahrnuje osvětlení heliportů, systémy PAPI pro betonovou RWY 06/24 i pro heliporty a světelná návěstidla na TWY a APN. Dva ze tří heliportů disponují špičkovou technologií umožňující provoz vrtulníků s vybavením NVG. Letiště Přerov se tak stává nejlépe vybaveným letištěm pro provoz vrtulníků v České republice. Díky modernizaci rozšiřuje svoje schopnosti poskytovat služby i za VFR noc.

Komise složená ze zástupců Úřadu civilního letectví dozorovala závěrečné testy techniky a provedení obletů světlotechnického vybavení vrtulníkem Enstrom 480B-G ev. č. 0473 (Pernštejn) z Centra leteckého výcviku Pardubice a speciálně vybaveným dronem společnosti Geodézie–Topos z Dobrušky. Použití Enstromu k tomuto účelu bylo možné jen díky tomu, že se v půlce března první dva instruktoři pardubického CLV rozlétali s brýlemi nočního vidění (NVG – Night Vision Goggles), více v aktualitě ZDE. Po vyhodnocení výsledků testů a zpracování požadované dokumentace se očekává v průběhu května vydání souhlasu s poskytováním služeb VFR den/noc. Jak nakonec dopadne celý záměr s přesunem vrtulníkového výcviku do Přerova, ukážou až následující měsíce. V plánu bylo zmíněný přesun realizovat již v roce 2020, je ale otázkou, zda se jej podaří zrealizovat.

Velké poděkování za pomoc s přípravou článku si zaslouží pan Jakub Kühnel z Magazínu LČR, www.letistecr.cz.

Oblety světlotechnického vybavení probíhaly za využití vrtulníku Enstrom 480B-G ev. č. 0473 (Pernštejn) z pardubického Centra leteckého výcviku. Na snímku vlevo je ředitel CLV Jaroslav „JERRY“ Špaček s binokulárním noktovizorem HELIE od francouzského výrobce Thales, uchyceném na nové přilbě ELNO HPH700. (foto: Jan Vachek)


 

 

(úvodní foto: Jan Vachek)

(zdroj: článek „Nová vrtulníková výbava přerovského letiště“, autor Jan Vachek, http://www.letistecr.cz/zajimavosti/nova-vrtulnikova-vybava-prerovskeho-letiste.aspx)