AktualityCvičeníOstré střelby

Plánovaná cvičení s účastí Vzdušných sil AČR v roce 2023

Vláda ČR na svém jednání dne 7. prosince 2022 schválila důležitý materiál o Účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2023. Tento dokument, předložený ministryní obrany, nastiňuje množství a podobu výcvikových aktivit, které na AČR čekají v tomto roce.

Plán cvičení  je každoročně sestaven na základě politicko-vojenských priorit ve čtyřech oblastech. Jde o přípravu k nasazení v operacích, dále o přípravu na účast v mezinárodních uskupeních pohotovostních sil, bilaterální a regionální spolupráci plus důležitou výstavbu schopností. Oproti předchozímu „covidovému“ období je pro rok 2023 zaznamenán celkový nárůst výcvikových aktivit a dohromady půjde o 145 cvičení mimo území ČR, jichž se účastní příslušníci Armády ČR, zatímco na území našeho státu se má uskutečnit 53 cvičení se zapojením ozbrojených sil dalších států. Plán samozřejmě zohledňuje potřeby jednotlivých složek AČR v oblasti zvyšování jejich schopností a v neposlední řadě reaguje na aktuální vývoj bezpečnostní situace na území Evropy i mimo něj. Není tak asi potřeba zdůrazňovat, že svou roli na velkém nárůstu zahraničních cvičení s účastí AČR sehrála bezpochyby ruská agrese vůči Ukrajině, která akcelerovala posilování a především modernizaci armád drtivé většiny aliančních států, včetně České republiky.

Z pohledu Vzdušných sil AČR bude letošní rok ve znamení nárůstu cvičení především u nadzvukového taktického letectva. To bylo v roce 2022 plně vytíženo rekordní půlroční zahraniční misí enhanced Air Policing v Litvě, navíc se od září spolupodílí na ochraně vzdušného prostoru sousedního Slovenska. „Gripenáře“ tak čekají nejen ostré střelby ve Švédsku, ale především ty nejprestižnější alianční cvičení typu Air Defender, ACE, Steadfast Noon či Tiger Meet. Obdobnou vytíženost bude mít i kbelská „dopravka“ a posádky transportních letounů CASA, které se opět zúčastní nejen specializovaných kurzů ETAP, ale i řady cvičení, zaměřených na výsadkové aktivity. Určitý útlum je naopak znát u vrtulníkářů či protiletadlovců, které letos čeká náročný rok při implementaci či přípravě na zavedení zcela nové výzbroje v podobě vrtulníků AH-1Z/UH-1Y, respektive protiletadlových systémů středního dosahu SPYDER.


Plánovaná cvičení mimo území ČR:

Air-to-Air Firing 2023 – Po tříleté přestávce čekají piloty taktického letectva opět ostré střelby ve švédském Vidselu. Cvičení  je zaměřené na použití ostré munice při odpalu řízených střel AIM-9M při ničení vzdušných cílů na krátkou vzdálenost a použití ostré kanónové munice ráže 27mm plus 20mm při střelbě na vzdušné cíle. Cílem podobných aktivit je příprava leteckého personálu v rámci použití ostré munice pro plnění úkolů ostrahy vzdušného prostoru ČR a SR v rámci aliančního NATINAMDS či domácího NaPoSy, plus zahraničních misí Air Policing. Ostré střelby proběhnou v termínu 17. února – 2. března na území Švédska a dle plánu se jich zúčastní 66 osob s 4x JAS-39 Gripen a 3x L-159 ALCA z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Pro přepravu osob a materiálu budou využity další letouny kbelské 24. základny dopravního letectva.

ARCTIC CHALLENGE EXERCISE (ACE) – Jedno z nejprestižnějších leteckých cvičení, konané pravidelně ve vzdušném prostoru severských států Švédska, Norska a Finska, kterého se čeští piloti zúčastní vůbec poprvé. Čeští stíhači budou během ACE 2023 pravděpodobně působit z některé základny na území Švédska, kam by mělo být vysláno v termínu 24. května – 12. června zhruba 40 příslušníků létajícího a pozemního personálu 211. taktické letky s pěti letouny JAS-39 Gripen. Z pohledu Vzdušných sil AČR půjde především o přípravu k nasazení v zahraničních operacích, zaměřenou na výcvik v plánování a provádění operací typu COMAO s důrazem na procvičení a sladění taktiky.

České „gripenáře“ čeká v roce 2023 nejen účast na celé řadě velkých aliančních cvičení, ale především únorové ostré střelby ve švédském Vidselu, které absolvují společně s piloty L-159. V novodobé historii jde teprve o v pořadí čtvrté střelby, které se doposud uskutečnily v letech 2006, 2012 a 2019. Nezbývá než doufat, že drsné únorové počasí za severním polárním kruhem bude českým pilotům nakloněno a provozuschopnost švédských dronů dosáhne vyšší úrovně, než v roce 2019.  (foto: Milan Nykodým, 21. zTL Čáslav, www.army.cz)

 

Ačkoliv je výcvik českých pilotů JAS-39 Gripen zaměřen především na vzdušný boj, v rámci podpory pozemních vojsk AČR bude část výcvikových aktivit zaměřena i na poskytování blízké letecké podpory CAS (Close Air Support) s použitím řízené či neřízené protizemní munice.  (foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav, www.army.cz)

 

ETAP-T – výcvikového kurzu „European Tactical Airlift Programme – Training“, určeného pro dopravní letectvo se v zatím neupřesněném termínu v rozmezí dubna až července zúčastní na portugalské základně Beja posádka kbelské 24. zDL s jedním letounem CASA C-295M společně s operátory JTAC ze 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou a příslušníky Speciálních sil AČR. Obecně jde opět o přípravu k nasazení v mezinárodních operacích, přičemž konkrétním cílem kurzů ETAP-T je vycvičit posádky transportních strojů v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách, překonávání PVO a výsadcích ve smíšených skupinách. Zároveň jde o certifikace osádek pro misi MFO Sinaj.

SWIFT RESPONSE 23 – je součástí skupiny cvičení DEFENDER EUROPE 23, které spadají pod US Army Europe and Africa, a zahrnuje zejména cvičení SWIFT RESPONSE 23, které je určené pro výsadkové jednotky. Květnové cvičení bude probíhat současně v několika lokalitách, a to v Estonsku, Litvě a Polsku. S výjimkou USA je každý z účastnických národů nasazen vždy jen v jedné lokalitě, přičemž pro ČR bylo určeno území Estonska. Cvičení se bude za AČR účastnit 250 příslušníků 43. výsadkového pluku z Chrudimi, 10 ks pozemní techniky a 3 ks transportních letounů CASA C-295M z kbelské 24. základny dopravního letectva.

ADRIATIC STRIKE 2023 – opět další tradiční cvičení, zaměřené na plnění úkolů blízké letecké podpory CAS (Close Air Support), sloužící ke zdokonalení pilotů taktického a vrtulníkového letectva včetně předsunutých leteckých návodčích v profilových odbornostech. Cvičení se uskuteční v červnovém termínu ve Slovinsku a letecká technika bude opět soustředěna na letecké základně Cerklje. Za AČR by se jej měla účastnit trojice letounů L-159 ALCA ze 21. zTL v Čáslavi, dále předsunutí letečtí návodčí ze 22. zVrL v Náměšti nad Oslavou plus příslušníci Speciálních sil AČR. Jde o reciproční aktivitu ke cvičení Ample Strike/ODOLNÉ NEBE.

AIR DEFENDER (MAG)  2023 – jedno z vůbec největších leteckých cvičení v evropském prostoru se letos uskuteční v termínu od 12. do 23. června. Air Defender 2023 bude zastřešovat koordinaci a harmonizaci výcviku mnohonárodnostního uskupení vzdušných sil MAG (Multinational Air Group) pod vedením Německa, posíleného o útvary letecké národní gardy (U.S. Air National Guard), přesunuté do Evropy přímo z USA. Cílem cvičení je zlepšit interoperabilitu a nabídnout příležitosti k výcviku amerických útvarů letecké národní gardy (ANG) v evropském vzdušném prostoru a tím demonstrovat sílu a odhodlání NATO posílit a bránit celý euroatlantický prostor. Cvičení Air Defender bude propojeno s dalšími cvičeními Ramstein Dust 2023 plus Ramstein Guard 2023 a za AČR se této rozsáhlé výcvikové aktivity účastní příslušníci 21. základny taktického letectva s pěti letouny JAS-39 Gripen a dále řídící 26. pluku velení, řízení a průzkumu. Část letových aktivit českých stíhačů bude zřejmě probíhat z domácí základny v Čáslavi a část letounů se pravděpodobně přemístí na některou základnu na území Německa či Polska.

HOT BLADE 2023 – cvičení se zaměřením na výcvik v úkolech vrtulníkového letectva v rámci mezinárodních operací. Cílem je zvýšení interoperability mezi státy EDA HEP (European Defence Agency – Helicopter Exercise Programme) a V4. Součástí cvičení je příprava taktických instruktorů vrtulníkového létání pro potřeby AČR. Cvičení Hot Blade na území Portugalska se v termínu 5. – 28. června zúčastní 55 osob z pozemního a létajícího personálu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou s trojicí vrtulníků Mi-171Š.

C-295 OPERATORS TRAINING – jde o praktickou výměnu zkušeností z provozu transportního letounu CASA C-295 a jeho operačního nasazení, která se uskuteční v letních měsících ve Španělsku a za účasti vzdušných sil Finska, Polska, Portugalska, Španělska a České republiky. Kbelská 24. základna dopravního letectva plánuje do Španělska vyslat jeden letoun CASA C-295M,  přičemž cílem cvičení je rozvoj schopností posádek transportního letectva v létání v různých taktických a geografických podmínkách.

MOUNTAIN FLIGHT 2023 – každoroční cvičení ve francouzských Pyrenejích, jehož cílem je vycvičit posádky vrtulníkového letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách na limitních parametrech letu využitelných i při řešení zvláštních případů za letu např. vysazení motoru. Cvičení se uskuteční v termínu 28. srpna – 22. září a celkově se do něho zapojí 75 příslušníků létajícího a pozemního personálu se čtyřmi vrtulníky. Konkrétně půjde o dvojici vrtulníků Mi-171ŠM z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou a po jednom vrtulníku Mi-17 a W-3A Sokol ze 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely.

České vrtulníkáře letos čeká především každoroční náročný výcvik v horském létání Mountain Flight, nebo účast na cvičení HOT BLADE v Portugalsku. (foto: Alain Ragu Photography, https://ragualain.myportfolio.com/air-forces)

 

SAR MEET 2023 – setkání vrtulníkářů začleněných do systému SAR, jenž se uskuteční v srpnovém či zářijovém termínu na německé základně Nordholz. Cílem setkání je předání zkušeností a sjednocení postupů při záchranných operacích v rámci služby SAR (Search and Rescue service). Účastnit by se měl jeden vrtulník Mi-17 a jeden W-3A Sokol ze 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích.

FALCON LEAP 2023 – tradiční cvičení výsadkových vojsk v Nizozemí na přelomu září a října, které je zároveň připomínkou největší vzdušně-výsadkové operace v historii Market Garden. Falcon Leap je zaměřeno na rozvoj schopností v provádění vzdušných výsadků a vzdušných operací, a dále na procvičení provádění a organizaci padákových seskoků a další taktické činnosti. Za AČR se cvičení tentokrát účastní příslušníci 601. skupiny speciálních sil z Prostějova, které podpoří transportní letoun CASA C-295M a vrtulník Mi-171Š.

NATO TIGER MEET 2023 – cvičení, které asi není vůbec potřeba představovat. V loňském roce se tohoto ikonického setkání a náročného výcviku nemohli stíhači z Čáslavi účastnit kvůli zahraniční misi eAP 2022, takže čest a slávu Czech Air Force zachraňovali vrtulníkáři s dvojicí Hindů. Letos se karta obrátí a na Tiger Meet 2023, konaný v termínu 29. září – 16. října na italské základně v Gioia Del Colle, vyrazí pouze stíhači se čtveřicí letounů JAS-39 Gripen. Vrtulníkáři zůstanou tentokrát doma a to z důvodu přezbrojení 221. vrtulníkové letky na americké vrtulníky AH-1Z/UH-1Y. Letošní Tiger Meet bude zaměřen na plánování a provádění náročných operací typu COMAO s důrazem na procvičení a sladění taktiky.

STEADFAST NOON 2023 – další ikonickou výcvikovou aktivitou Aliance je Steadfast Noon, což je strategické cvičení vzdušných sil pod vedením velitelství SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) a AIRCOM (Allied Air Command) Ramstein. Primárním úkolem tohoto cvičení je prověření schopností vzájemné interoperability a provádění společných leteckých operací sil NATO, které je tradičně zaměřeno na procvičení postupů při vedení operací za použití leteckých jaderných nosičů a speciální munice. Konkrétně jde o taktické jaderné pumy B61-3/4, jež jsou dlouhodobě skladovány na vybraných leteckých základnách NATO v Evropě a slouží již desetiletí jako účinný odstrašující prvek vzdušných sil NATO. České letectvo na cvičení Steadfast Noon působí v rámci programu SNOWCAT (Support Nuclear Operations With Conventional Air Tactics), což je podpora jaderných operací s konvenčními vzdušnými silami a reálně jde o klasické procvičování stíhací ochrany útočných strojů Aliance. Letošního ročníku Steadfast Noon se v podzimním termínu zúčastní 46 příslušníků z 21. základny taktického letectva a 26. pluku velení řízení a průzkumu, přičemž na některou základnu v Belgii či Německu se přesune pětice letounů JAS-39 Gripen.

TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME – známý a prestižní alianční kurz TLP ve španělském Albacete, kterého se Vzdušné síly AČR v posledních dvou letech pravidelně účastní jako RED AIR, čili jako nepřátelské síly. Letošního podzimního kurzu by se mělo účastnit zhruba 40 příslušníků létajícího a pozemního personálu 21. základny taktického letectva z Čáslavi s 3x JAS-39 Gripen a 3x L-159 ALCA.

HTIC 2023 – jde o dvoutýdenní letecké cvičení, zaměřené na výcvik v úkolech vzdušného boje proti pomalu a nízko letícím cílům a výcvik ve vzdušném boji s letouny s odlišnými letovými vlastnostmi. Hlavním účelem je výcvik posádek taktického letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách, výcvik v létání v přízemní výšce, nácvik překonávání protivzdušné obrany nepřítele, sdílení zkušeností a přínos aliančním partnerům při výcviku posádek vrtulníků. Do cvičení HTIC se v říjnu na území Maďarska zapojí 50 příslušníků 21. základny taktického letectva a 22. základny vrtulníkového letectva s pěti kusy letecké techniky. Konkrétně půjde o 4ks letounů L-159 ALCA a jeden vrtulník Mi-171ŠM.

ETAP-C – každoroční kurz „European Tactical Airlift Programme – Course“ ve španělské Zaragoze, na který v termínu 17. října – 5. listopadu odletí jeden stroj CASA C-295M ze 24. zDL v Praze Kbelích. Jde o klasickou přípravu k nasazení v mezinárodních  operacích a cílem kurzu je vycvičit posádky transportního letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách.

Posádky transportních letounů CASA C-295 projdou nejen specializovanými kurzy taktického létání ETAP ve Španělsku a Portugalsku, ale zároveň se zúčastní i řady výsadkových cvičení, při kterých budou spolupracovat s příslušníky 43. výsadkového pluku či 601. skupiny speciálních sil.  (foto: 24. zDL Praha-Kbely)


 

Plánovaná cvičení na území ČR:

PARATROOPER FIRE 2023 – cvičení výsadkových vojsk, které navazuje na loňský ročník, při kterém se uskutečnila výsadková operace z dvojice amerických strojů C-130J-30 Hercules nad bechyňským letištěm. Do letošního cvičení se v dubnovém termínu zapojí chrudimský 43. Výsadkový pluk a jeho cílem bude procvičit plánování a provedení společných operací výsadkových jednotek na taktickém stupni v mezinárodním prostředí a primárně půjde o spolupráci s výsadkovou jednotkou ozbrojených sil USA dislokovanou v Německu. Za vzdušné síly AČR se Paratrooper Fire účastní dvojice letounů CASA C-295M a jeden vrtulník Mi-171Š.

TOBRUQ ARROWS 2023 – jedná se o cvičení se zahraničními partnery na území ČR, které zahrnuje bojovou střelbu systémů RBS-70NG a zvyšování technické a operační interoperability v oblasti řízení palby (Fire Control Area). Tobruq Arrows odráží potřeby AČR v oblasti přípravy vojsk pozemní protivzdušné obrany pro plnění úkolů vyplývajících ze závazků ČR vůči NATO a závazků ČR v oblasti bilaterální a regionální spolupráce, zvyšuje schopnost společně působit a slouží k ujištění spojenců o platnosti závazku kolektivní obrany v rámci nasazení úkolových uskupení na území členských států NATO. Předpokládaná účast je do 60 osob a 16 ks pozemní techniky a 1 ks letecké techniky ozbrojených sil Slovenska v podobě vrtulníku UH-60M.

RAMSTEIN GUARD 2023 – týdenní cvičení je zaměřeno na rozvoj a zdokonalení bojeschopnosti vzdušných sil v podmínkách radioelektronického boje a na schopnosti vést elektronický boj. Do cvičení je zapojeno místo velení vzdušných sil (ANCC – Air National Command Centre). Cvičení proběhne v termínu 23. – 29. dubna v rámci vzdušného prostoru ČR a okolních zemí a zúčastní se ho 50 příslušníků ze států NATO s 6 ks pozemní rušící techniky a na 21. zTL v Čáslavi by se měl objevit rušící letoun DA-20 od civilního kontraktora Cobham.

AIR DEFENDER CZ (MAG) – jedno z vůbec největších leteckých cvičení v evropském prostoru bude v termínu od 12. do 23. června probíhat i ve vzdušném prostoru ČR. Kromě 21. základny taktického letectva v Čáslavi se do něj zapojí i strakonický 25. protiletadlový raketový pluk a 26. pluk velení, řízení a průzkumu. V českém vzdušném prostoru by se zároveň mělo objevit do 20ks alianční letecké techniky.

ODOLNÉ NEBE/AMPLE STRIKE 2023 – cvičení bude zaměřeno na společnou přípravu osádek s omezenou účastí pozemních sil a plnění širokého spektra úkolů zejména na taktické létání, protivzdušné operace, vzdušnou přepravu, CAS (Close Air Support), průzkum a sladění systémů velení a řízení. Hlavním úkolem cvičení je prověření interoperability pozemních a vzdušných sil ve společném operačním prostředí, prohloubit znalosti a dovednosti jednotek a štábů. Účast zahraničních partnerů bude využita k výcviku činností spojených s podporou hostitelskou zemí (HNS). Do cvičení se zapojí na 150 příslušníků států NATO a 10 ks letecké techniky (1x MQ-9 Reaper, 4x F-16 Fighting Falcon, 4x EF-2000 Typhoon, 1x AWACS), které však budou operovat převážně ze svých domovských základen.

CZECH CAS SOF WEEK – specializovaná výcviková aktivita čáslavské 21. Základny taktického letectva, která slouží k prohloubení spolupráce s mezinárodními partnery v oblasti navádění letecké podpory. Za Vzdušné síly AČR by se měla účastnit dvojice letounů JAS-39 Gripen a 4ks L-159 ALCA.

V roce 2023 by čeští stíhači měli vůbec poprvé začít využívat služeb tankerů A330MRTT od Mnohonárodní flotily víceúčelových tankovacích a transportních letadel MMF, což je program sdílených kapacit, ke kterému se Česká republika připojila již na konci roku 2019.  (foto: Robert Novén, FMV)


Zmiňovaný přehled zahrnuje pouze největší a nejdůležitější cvičení, přičemž Vzdušné síly AČR se v roce 2023 pochopitelně zúčastní celé řady dalších výcvikových aktivit, které možná nejsou tak spektakulární, ale jsou neméně důležité. V prvé řadě půjde o velmi prospěšnou přeshraniční spolupráci s názvem CROSS BORDER, což je participace na výcviku s našimi sousedy a v drtivé většině se jedná o lety v rámci hotovostního systému. Za českou stranu bude v roce 2023 pro tento druh aktivit  vyčleňována čtveřice letounů JAS-39 Gripen, které budou moci několikrát měsíčně působit ve vzdušném prostoru Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Cílem výcviku Cross Border je nejen létání ve prospěch systému NATINAMDS, ale zároveň i zdokonalení směn jednotlivých Středisek řízení operací vzdušných sil CRC v aliančních postupech. Právě tuto činnost vykonávaly české hotovostní Gripeny již v roce 2022 při svých letech nad Slovensko, kdy se podílely na výcviku příslušníků slovenského střediska řízení a uvědomování ve Zvolenu, k čemuž využívaly nejčastěji vzdušný prostor v okolí Bánovců nad Bebravou. Přeshraniční spolupráce CROSS BORDER zároveň zahrnuje i lety našich sousedů do vzdušného prostoru ČR. Pro letošek se tak plánuje činnost letounů 2x EF 2000 a 2x F-16  vzdušných sil Německa, Polska a Rakouska ve vzdušném prostoru České republiky, a to až 4x měsíčně.

Další zajímavou aktivitou je tzv. AIRCRAFT CROSS SERVICING s našimi nejbližšími partnery z Německa, Polska a Slovenska. Jde o výcvik zahraničního pozemního personálu v rámci podpory přijetí a odbavení letounů L-159 ALCA a JAS-39 Gripen v zahraničí. Už v loňském roce se podařilo certifikovat německý pozemní personál na letouny L-159 a slovenský personál ILS (inženýrská letecká služba) na stroje JAS-39, což je velice důležité v souvislosti s aktuálním zabezpečením vzdušného prostoru Slovenska českými hotovostními stíhači, kteří mohou v případě potřeby přistát na základně Sliač, kde by je měl slovenský personál dokázat připravit ve spolupráci s pilotem k opakovanému vzletu. Tato činnost bude samozřejmě intenzivně procvičována i v roce 2023 a to pravděpodobně i v rámci praktického výcviku či recertifikace na letišti Sliač.

Pro rok 2023 jsou pochopitelně plánovány i výcvikové mise zaměřené na doplňování paliva ve vzduchu z létajících tankerů, neboli A2A REFUELING. Každý pilot zapojený do programu AAR musí totiž provést jedno „mokré“ spojení minimálně jednou za šest měsíců, tak aby neztratil platné oprávnění. Konkrétní termíny výcviku AAR závisí především na kapacitních možnostech tankovacích letounů jednotlivých poskytovatelů a jejich aktuální dostupnosti. Letos by navíc měly české Gripeny premiérově tankovat i z nových tankerů A330MRTT společné flotily MMF.

Poslední položkou je pak výcviková podpora Vzdušných síl OS SR v rámci bilaterální a regionální spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskem. Jde především o podporu výcviku personálu slovenského střediska řízení a uvědomování (SVK CRC) ve Zvolenu, tak aby slovenští řídící neztratili potřebné certifikáty v rámci NATINAMDS. Na tuto činnost ve slovenském vzdušném prostoru mohou Vzdušné síly AČR vyčlenit až čtveřici letounů L-159, přičemž se předpokládá v případě potřeby i zapojení hotovostních Gripenů. Další činností Vzdušných sil AČR na Slovensku je pak zabezpečení úkolů blízké letecké podpory CLOSE AIR SUPPORT při výcviku předsunutých leteckých návodčích JTAC (Joint Tactical Air Controller) předsunuté oblasti bdělosti eVA (enhancened Vigilance Area) úkolového uskupení pozemních sil AČR na Slovensku. Na tyto úkoly pak české letectvo plánuje vyčlenit dvojici letounů L-159. Z výše uvedeného plánu cvičení se tedy zdá, že české letectvo bude mít ve výcvikovém roce 2023 opravdu napilno.

Piloti L-159 si v letošním roce zalétají nejen nad úbočím Triglavu ve Slovinsku, ale podrobněji se seznámí i s vojenskými výcvikovými prostory na Slovensku. Zde by se „Alkaři“ měli podílet na výcviku předsunutých leteckých návodčí JTAC během plnění úkolů přímé letecké podpory jednotek nasazených v rámci úkolového uskupení AČR na Slovensku. (foto: Stanislav Petera, www.stanislavpetera.com)

 

Nad Slovensko se letos mnohem častěji podívají i české hotovostní Gripeny, jež se od 1. září 2022 podílí společně s polskými F-16 na ochraně vzdušného prostoru SR. Už v průběhu podzimu loňského roku čeští hotovostní stíhači sporadicky létali do vzdušného prostoru Slovenska v rámci výcviku řídících střediska řízení a uvědomování SVK CRC ve Zvolenu, nebo procvičovali přiblížení na LZSL. Zároveň se podařilo v rámci Cross Servicingu vyškolit dostatečný počet slovenského pozemního personálu v přijetí a odbavení hotovostních Gripenů, pokud by musely z jakéhokoliv důvodu přistát na základně Sliač.  (foto: Milan Nykodým, 21. zTL Čáslav, www.army.cz)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Stanislav Peterawww.stanislavpetera.com)

(zdroj: Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2023; archiv redakce czechairforce.com)