AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Nový L-39NG zvládne i operace z nezpevněných záložních ploch

Český výrobce Aero Vodochody otestoval ve čtvrtek 20. srpna jednu z důležitých vlastností nové generace cvičného a lehkého útočného stroje L-39NG v podobě vzletů a přistání na nezpevněném povrchu. Právě otestování této klíčové schopnosti je jednou z důležitých částí celého náročného certifikačního procesu.  K samotné zkoušce byl vybrán první létající prototyp č. 7001, létající nyní s přiděleným trupovým číslem 0475, a místem testování byla jak jinak než záložní travnatá dráha RWY 11/29 vodochodského letiště o rozměrech 1800 x 50 m. Tento travnatý strip se zrovna nevyznačuje přílišnou rovinností a své by o tom mohly vyprávět posádky kbelských strojů C-295M, které zde poměrně pravidelně cvičí před odletem na výcvikové kurzy ETAP-C do Španělska. Pro letové zkoušky odolnosti podvozku tak byl hrbolatý povrch vodochodské louky přímo ideální. Tovární posádka stroje 0475 ve čtvrtek uskutečnila několik zkušebních dosednutí a vzletů z travnaté RWY 29, čímž prokázala jednu z klíčových výhod L-39NG oproti konkurenci. Schopnost provozovat techniku i tímto způsobem je ve světě stále velmi ceněna.

Samotným zkouškám na záložní travnaté ploše vodochodského letiště předcházelo náročné testování na prototypu č. 7002 ve VZLÚ v Praze-Letňanech. Zde probíhaly pevnostní zkoušky uchycení příďového a hlavního podvozku, které se zkoušely až za požadovanou hranici 100% početního zatížení. V případě příďového podvozku došlo k automatickému zastavení zkoušky na úrovni 150% početního zatížení. V tu chvíli totiž řídící systém vyhodnotil, že konstrukce uchycení podvozku začíná tzv. „povolovat“. Odolnost pro tvrdá přistání prověřila i zkouška hlavního podvozku letounu, která skončila na 110% početního zatížení, kdy došlo k poruše. Při této zkoušce se simulovalo dosednutí na jedno kolo a výrobce nyní bude analyzovat, která část uchycení podvozku „odešla“ jako první. Každopádně výsledek 110% početního zatížení je možné považovat jako velmi dobrý.

Pozemní zkoušky, jež probíhají ve Výzkumném a leteckém zkušebního ústavu (VZLÚ) v Letňanech, jsou nyní ve druhé polovině z celkem čtyř set plánovaných testovacích úkonů. Samotný L-39NG v současnosti postupuje do předposlední fáze certifikačních letů, které uzavírají celý ověřovací proces letových schopností. V této souvislosti byl na druhém letovém prototypu výr. č. 7004, který nyní létá s přiděleným trupovým číslem 0476, instalován v ocasní části tzv. protivývrtkový padák jako součást záchranného systému GRS (Galaxy Rescue Systems). Zároveň se již uskutečnila zkušební aktivace celého systému na dráze vodochodského letiště při rychlosti cca 50 knotů, tak aby byla zajištěna správná funkčnost systému pro letové testy, jež budou zanedlouho následovat.

Many thanks to Alan Warnes for the very interesting photos!! Další Alanovy fotografie a zajímavé informace z celého světa můžete najít na jeho osobním webu http://warnesysworld.com

První letový prototyp 7001 během čtvrtečních testů na trávě vodochodského letiště, které prokázaly, že i nová generace L-39NG bravurně zvládá schopnost operovat z nezpevněných záložních ploch.  (2x foto: Alan Warnes, http://warnesysworld.com/)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aero Vodochody Aerospace, www.aero.cz)

(zdroj: oficiální FB Aera Vodochody, https://www.facebook.com/aerovodochody; twitterový profil Alana Warnese@warnesyworld)

(aktualizace: 23. 8. 2020)