AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Cryptovoice, nové možnosti utajené komunikace českých Gripenů

České Gripeny dosáhly v letošním roce další důležité schopnosti v oblasti utajené hlasové komunikace, kterou je instalace tzv. šifrátorů řeči, známých rovněž pod označením cryptovoice či securevoice. Tato nová schopnost strojů JAS-39C/D je důležitým krokem v interoperabilitě s aliančními spojenci a posouvá operační schopnosti taktického letectva Vzdušných sil AČR opět kupředu.

Schopnost utajené komunikace je již řadu let naprosto základním předpokladem fungování na jakémkoliv moderním bojišti a vzhledem ke stále sofistikovanějším metodám elektronického boje a rušení je nutné její neustálé rozvíjení a posilování. České Gripeny jsou z důvodu zapojení do mezinárodních operací na střežení vzdušného prostoru aliančních států standardně vybaveny radiostanicemi, pracujícími v režimu Have Quick II, což je spojení odolné proti rušení, kde se kóduje vlastní vysílací frekvence. K tomu se využívá metoda tzv. frekvenčního hopingu, při které se několik předem daných frekvencí během komunikace mění, a to několikanásobně za sekundu v různém pořadí a podle předem stanoveného krypto klíče. Zjednodušeně řečeno se tak šifruje pouze vysílací frekvence, ale ne přímo hlas. A právě z tohoto důvodu se armáda rozhodla i pro integraci šifrátorů hlasové řeči, které celý systém utajené hlasové komunikace na českých Gripenech posílí a lépe zabezpečí.

Šifrátor Elcrodat 4-2 od německé společnosti Rohde&Schwarz.

Samotná technologie cryptovoice není pro AČR úplnou novinkou, neboť podobné zařízení v podobě linkového šifrátoru typu Elcrodat 4-2 od německé společnosti Rohde&Schwarz používá již několik let na modernizovaných vrtulnících Mi-171ŠM a letounech L-159A. V případě švédských strojů JAS-39C/D Gripen však byla zvolena technologie italského výrobce Leonardo S.p.a, která je už na švédské letouny certifikována a tento typ systému utajované hlasové komunikace je zároveň zavedený a provozovaný dalšími členskými státy NATO. Ministerstvo obrany na základě kontraktu z října 2017 zakoupilo celkem 30 šifrátorů hlasu typu CM-107E a 15 kontrolních jednotek CP-107E v hodnotě zhruba 26,4 mil. Kč bez DPH, přičemž dodávka šifrátorů se měla uskutečnit do listopadu 2018. Součástí zakázky byla i garance zajištění logistické podpory, technických a finančních parametrů celého systému po dobu jeho provozu, minimálně do roku 2027.

Utajovač společnosti Leonardo představuje standardní multifunkční šifrátor, určený pro letecké, pozemní či námořní platformy, který je schopen zašifrovat řečovou i datovou komunikaci a pracuje v několika módech. Modul CM-107E funguje na principu proudového šifrování v reálném čase a digitalizuje analogový hovorový signál, který je následně rozčleněn do několika bloků, zašifrován a připraven pro vysílání standardním rádiovým kanálem. Pro samotný šifrovací algoritmus je použit generátor pseudonáhodné posloupnosti s kryptoklíčem utajovače. Tolik velmi zjednodušeně k použité technologii.

Šifrátor CM-107E od italské společnosti Leonardo.

Ke zkušební instalaci šifrátoru přímo do letounu došlo v průběhu loňského roku, kdy se uskutečnil celý proces  pozemního a letového ověření, zakončený zkrácenými vojskovými zkouškami. Teprve po jejich zdárném ukončení se v letošním roce uskutečnila zástavba nového hardware do všech Gripenů a systém cryptovoice byl uveden do běžného operačního provozu. Zde je zároveň potřeba vysvětlit, že značná časová prodleva od nákupu po samotné zprovoznění není dána ani tak technickou náročností implementace cryptovoice, jako spíše rozsáhlým legislativním a bezpečnostně-schvalovacím procesem. V případě kryptografických prostředků jde totiž o mimořádně citlivý materiál a jakékoliv nakládání s ním podléhá přímo zákonu o ochraně utajovaných informací a striktním prováděcím předpisům a bezpečnostním standardům, požadovaných NBÚ, tedy Národním bezpečnostním úřadem.

V oblasti kryptozařízení zároveň nejde o jediný upgrade českých Gripenů, neboť v loňském roce došlo ke zprovoznění aliančního systému utajené datové komunikace LINK 16 a ministerstvo obrany zároveň přistoupilo k objednávce speciálních čipů pro příjem vojenského signálu GPS a příslušných kryptoklíčů. Jedná se o pořízení kryptomodulů KIV-77 k palubním i pozemním radarovým dotazovačům/odpovídačům IFF Mode 4/5 a nákup čipů SAASM (Selective Availability Anti-Spoofing Module) od americké společnosti Raytheon, umožňujících příjem „vojenského“ signálu GPS, chráněného opět kryptoklíčem.

Další modernizace v oblasti utajené komunikace pak české Gripeny čeká zhruba v horizontu 2-3 let, kdy se má realizovat přechod na úplně nový standard aliančního utajeného spojení, který je znám pod názvem SATURN (Second generation Anti­‑Jam Tactical UHF Radio for NATO). Jde o druhou generaci utajeného spojení NATO, která by měla od roku 2024 zcela nahradit dosavadní systém Have Quick II. SATURN  byl od počátku vyvíjen tak, aby zajišťoval plnou interoperabilitu v rámci NATO a  odolával nejnovějším či budoucím sofistikovaným způsobům rušení. Tento systém zajišťuje bezpečnou obousměrnou hlasovou a datovou komunikaci ve frekvenčních pásmech 30 až 400 MHz (VHF/UHF) a je především kompatibilní s předchozími systémy Have Quick a Have Quick II.

Přechod na nový standard aliančního utajeného spojení je u českých Gripenů zatím ve fázi příprav, neboť výrobce musí podobné zařízení nejprve certifikovat. Každopádně pořízení nové technologie je zcela nezbytné pro splnění budoucích požadavků na interoperabilitu v rámci NATO a tento krok zároveň umožní taktickému letectvu Vzdušných sil AČR další rozvoj operačních schopností.

Piloti Gripenů začali v posledních dvou letech využívat celou řasu nových technologií, které se podařilo implementovat do výzbroje taktického letectva. Kromě již zmiňovaného utajeného datového spojení LINK 16 či šifrování hlasové řeči cryptovoice jde především o využívání NVG či průzkumných a zaměřovacích kontejnerů Litening 4i, které přinesly čáslavským pilotům úplně nové možnosti. Při nedávných vojskových zkouškách protizemní výzbroje například jeden z pilotů Gripenu zaznamenal bodový zásah cíle „hloupou“ pumou Mk.82, kterou házel v režimu CCRP (Continuously Computed Released Point) a s využitím funkce Air-to-Ground Ranging, což je změření vzdálenosti cíle pomocí palubního radaru a upřesnění této hodnoty kontejnerem Litening 4i. (foto: 21. zTL Čáslav, www.army.cz)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: Obrana koupí do gripenů šifrátory hlasu, umožní komunikaci se spojenci, https://www.e15.cz/domaci/obrana-koupi-do-gripenu-sifratory-hlasu-umozni-komunikaci-se-spojenci-1320291; Amendment No. 1 to the Purchase Contract No. 175210157; PURCHASE CONTRACT No. 175210157; https://www.leonardocompany.com/en/products/cm107e; archiv redakce czechairforce.com; článek „Gripeny s pumami GBU-12 Paveway II“, autor Tomáš Soušek, ročenka Vzdušných sil AČR 2021, https://www.magnetpress.cz/)