AktualityCvičení

Nácvik dekontaminace letecké techniky a personálu čáslavské základny

Ve čtvrtek 24. října se v areálu 21. základny taktického letectva v Čáslavi uskutečnil nácvik dekontaminace letecké techniky a personálu 213. výcvikové letky, který se konal ve spolupráci s příslušníky čety dekontaminace 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany (31. prchbo) z Liberce.

Cílem nácviku bylo upevnění spolupráce jednotek chemické ochrany s leteckým a pozemním personálem, prohloubení vědomostí a osvojení si zásad při dekontaminaci letecké techniky a personálu. Představitelé armády a příslušníci 31. prchbo měli možnost podobnou ukázku shlédnout již v srpnu letošního roku ve švédském Vidselu, kde pro ně specialisté Flygvapnetu připravili ukázku dekontaminace letounu JAS-39C Gripen, pilota a pozemního personálu, více v aktualitě ZDE.

 

Nácvik dekontaminace byl prováděn na letounu L-39ZA Albatros.

Samotnému nácviku předcházelo seznámení příslušníků čety 31.prchbo s leteckou technikou, která byla určena k provedení nácviku dekontaminace. Tu představoval již vyřazený letoun Aero L-39ZA Albatros ev. č. 2421, dlouhodobě uložený na čáslavské základně. Poté následovala rekognoskace terénu z hlediska vhodných míst pro dekontaminaci letadel, přičemž jako nejvýhodnější byl vybrán prostor třetího rozptylu.

„Rozvinutí soupravy pro dekontaminaci osob SDO-3 trvá zhruba 150 minut, její svinutí po dekontaminaci všech osob do 90 minut. Za hodinu je schopno podstoupit hygienickou očistu až 150 osob,“ upřesnila velitelka čety dekontaminace poručice Andrea Tuťálková.

Ukázka průběhu dekontaminace pilota, který je na jednotlivých stanovištích postupně zbaven kontaminovaného oděvu a obuvi. Po celou dobu má pilot na obličeji masku, která ho chrání před kontaminovaným plynem v ovzduší. (2x foto: 21. zTL, http://afbcaslav.cz)

 

Při dekontaminaci letounu zasahují nejen liberečtí chemici

Při extrakci pilota ze zamořeného letounu je vždy přítomen technický personál, který doprovází dva příslušníky 31. prchbo a dbá na jejich bezpečnost při provádění monitoringu, bodové dekontaminace a samotné extrakci pilota ze zamořeného letounu.

Po vyproštění pilota z letounu je pilot oblečen do jednorázového prostředku individuální ochrany a převezen vozidlem Force protection na místo dekontaminace. V prostoru místa dekontaminace pilot odkládá zbraň na místo k tomu určené. Poté pokračuje po vyznačené trase na stanoviště, kde je proměřen, zda je kontaminován a zároveň je zde posouzen jeho zdravotní stav a vypsán identifikační formulář.

 

Dekontaminace pilota trvá přibližně 30 minut

Pokud je prokázána pozitivní detekce přístrojů, odchází pilot na dekontaminaci. Zde je na jednotlivých stanovištích postupně zbaven kontaminovaného oděvu a obuvi. Po celou dobu má pilot na obličeji masku, která ho chrání před kontaminovaným plynem v ovzduší.

Po dekontaminaci masky a vystříhání pilota z termoprádla, vstupuje pilot do předposledního stanu, kde je na něj nanášena dekontaminační směs po dobu 10 vteřin. Na konci tohoto procesu čeká pilota stan se sprchou, kde si pilot sundá masku a smývá nanesenou směs z těla po dobu 60 vteřin. Po kontrolním měření je pilot v případě pozitivního výsledku odeslán do stanu se sprchou. V případě negativního výsledku je vybaven jednorázovým oblekem a odchází do shromaždiště.

„Nácvik takového charakteru by měl probíhat minimálně jedenkrát do roka. Na tomto nácviku dekontaminace se zde v prostorách 21. základny taktického letectva podílelo 15 příslušníků 31.prchbo Liberec,“ dodala velitelka čety dekontaminace poručice Andrea Tuťálková.

Zpracováno na základě textu poručice Karolíny Svobodové, pověřené tiskové a informační důstojnice 21. základny taktického letectva Čáslav, redakčně doplněno.

Ukázka dekontaminace byla provedena na již vyřazeném Albíku ev. č. 2421. Ten dolétal v prosinci 2010, kdy byly uzemněny všechny stroje L-39 Vzdušných sil jako reakce na havárii Albíka ev. č. 2341 z důvodu titanového požáru vysokotlakého kompresoru motoru AI-25TL. Po vyřešení problému s motory již nebyl z důvodu vyčerpání dobové životnosti uveden do provozu a v červnu 2013 byl pozemní cestou dopraven na 21. zTL k dlouhodobému uložení. (2x foto: 21. zTL, http://afbcaslav.cz)


 

 

(úvodní foto: 21. základna taktického letectva Čáslav, http://afbcaslav.cz)

(zdroj: článek „Nácvik dekontaminace letecké techniky a personálu ve spolupráci s libereckými chemiky“, autor por. Karolína Svobodová, http://afbcaslav.cz/?p=2040; informační servis MO ČR – kalendář akcí, Nácvik dekontaminace letecké techniky, http://www.mocr.army.cz/scripts/modules/diary/action.php?id=6589)