AktualityČlánkyModernizace

Modernizace Mi-17 na standard Eurocontrol

První vrtulníky Mi-17 přišly do výzbroje tehdejší československé lidové armády již v roce 1984 a i po více než 30-ti letech služby stále zůstávají ve výzbroji Vzdušných sil AČR, nyní navíc podstoupí částečnou modernizaci v podniku LOM Praha s.p.

Od roku 1984 bylo dodáno celkem 50 kusů „Sedmnáctek“, které po celá 80. a 90. léta představovaly hlavního tažného koně vrtulníkových útvarů československého a později českého vojenského letectva. Na přelomu let 1992/93 byla část Sedmnáctek předána nově vznikajícímu slovenskému letectvu, dvě byly zničeny při mimořádných událostech během mise SFOR na území bývalé Jugoslávie v Bosně a Hercegovině („0802“ při havárii 8. ledna 1998 v Bosanské Krupě a „0838“ při katastrofě 25. října 1998 u Stipanjiči) a zbytek z celé flotily byl v souvislosti s příchodem nových Mi-171Š po dolétání resursu před GO postupně odstavován z provozu a vyčleňován k odprodeji. V současné době je tak ve výzbroji Vzdušných sil AČR pouze pět posledních „Sedmnáctek“ evidenčních čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850, které jsou ve výzbroji 243. vrtulníkové letky na 24. základně dopravního letectva v Praze-Kbelích, přičemž jeden stroj je dlouhodobě zapůjčen 221. vrtulníkové letce v Náměšti nad Oslavou. Jedná se v podstatě o poslední dodané „Sedmnácky“, které přišly do Československa v letech 1988-89. Dalších 5 kusů Mi-17 evidenčních čísel 0825, 0828, 0832, 0836 a 0837 už provozuje pouze Centrum leteckého výcviku v Pardubicích.

Mi-17 „0834“ z výzbroje 243. vrtulníkové letky v podobě z jara roku 2009, kdy už byl po generální opravě v LOM Praha s.p. a měl instalován palubní povětrnostní radiolokátor v přídi. Vrtulník je zachycen na heliportu před Centrem biologické ochrany Těchonín v Orlických horách. (foto Aleš Hottmar)

Oproti původním předpokladům, kdy se řešilo ukončení provozu všech strojů řady Mi-17, zůstanou staré dobré „Sedmnáctky“ i nadále ve výzbroji Vzdušných sil AČR, a dokonce projdou i dílčí modernizací na tzv. standard Eurocontrol. Cílem modernizace je zajištění kompatibility vrtulníků Mi-17 s požadavky NATO, EASA a EUROCONTROL (Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu) a splnění platných požadavků na vybavení letadel podle prováděcích směrnic EU a příslušných národních prováděcích směrnic, vydaných Úřadem pro civilní letectví. Jedná se však nejen o upgrade komunikačního a navigačního vybavení, nutný ke splnění podmínek Eurocontrolu, ale i o implementaci dalšího zajímavého vybavení do vrtulníků Mi-17.


Konkrétní zástavby a úpravy pro jednotlivé stroje tedy budou následující:

– zástavba rychloměrů (v knotech, s vyznačenými sektory rychlostí) a variometrů (FPM – feet per minutes, s rozsahem +/- 3 000 FPM) u obou pilotů do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0839, 0848, 0849 a 0850. Do vrtulníku čísla 0834 bude provedena pouze zástavba výše uvedených variometrů obou pilotů.

Radiostanice LUN 3520

– instalace jedné soupravy VHF/UHF radiostanice typu LUN 3520.15-8 s ovládací skříňkou LUN 3520.45/3-8 do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0839, 0848, 0849 a 0850. Do vrtulníku evidenčního čísla 0834 se provede pouze úprava zástavby v souladu s platným bulletinem. LUN 3520 je standardní letecká palubní radiostanice určená pro komunikaci mezi letouny s pomocí vestavěného interkomu pro komunikaci mezi posádkou letounu a pro komunikaci s pozemními prostředky řízení letového provozu. Pracuje s odstupem kanálů 25 kHz a 8,33 kHz.

– zástavba palubního odpovídače s Mode-S, EHS Level 2 typu GTX-330D s funkcí ADS-B Out, včetně propojení odpovídače s palubním kodérem výšky (25ft) do vrtulníků Mi-17 ev. čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850. Stávající APX-100 ponechat jako záložní systém. Provedení této zástavby musí umožňovat i provedení budoucího upgrade na odpovídač s módem 5 typu APX-119.

Stejný vrtulník, vyfocený během DoD 2011 (Den otevřených dveří) v Čáslavi o pouhé 2 roky později. Zajímavé je značné olétání nátěru, především u tmavě šedého odstínu. Sedmnáctka „0834“ tak vypadá, jako kdyby prodělala několik ofenzív v Afghánistánu. (foto Aleš Hottmar)

 

– zástavba majáku polohy nehody typu ARTEX C406-N HM do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850. Polohový maják nehody (ELT – Emergency Locator Transmitters) typu Artex C406-N vysílá informace o přesné poloze z navigačního systému letadla na všech 3 nouzových kmitočtech (121,5 / 243,0 a 406 MHz). ELT se automaticky aktivuje při nehodě a na kmitočtu 406 MHz vysílá předem naprogramovanou digitální zprávu, obsahující informaci o identifikaci letadla do družicového systému COSPAS / SARSAT. Kmitočty 121,5 a 243,0 MHz se už dnes u polohových majáků nehody prakticky nepoužívají z důvodů častého vyvolání falešného poplachu.

– zástavba radiovýškoměru Honeywell KRA-405B s indikátorem KNI-416 (ve feetech) do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0839, 0848, 0849 a 0850. Do vrtulníku čísla 0834 provést pouze úpravu zástavby v souladu se schváleným bulletinem.

Garmin GTN 750

– zástavba jednoho integrovaného systému kategorie GNSS (Global Navigation Satellite System – Globální družicový polohový systém) typu Garmin GTN – 750, obsahující senzory GPS, VOR, ILS, radiostanici s rozestupem 8,33 kHz v pásmu VHF, systém EGPWS/TAWS (Enhanced Ground Proximity Warning Systems / Terrain Awareness and Warning System – varování před blízkostí terénu) a umožňující ladění externího systému DME (KN 63) do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850. V rámci této zástavby rovněž integrovat službu EGNOS SoL (Safety of Life service) se systémem přiblížení LPV (přiblížení s výškovým vedením). Dále do vrtulníků evidenčních čísel 0839 a 0850 provést rovněž instalaci 1 soupravy GPS přijímače Honeywell KLN-90B místo stávajících GPS Trimble 2101 Plus. Jinak Garmin GTN 750 je plně integrované GPS, NAV, COM zařízení o rozměrech 15,9 x 15,2 x 28.6 cm, s barevným TFT displejem s úhlopříčkou 6,9″ o rozlišení 600 x 708 pixelů. Toto zařízení má dotykové rozhraní a širokou škálu funkcí jako například mapování terénu s vysokým rozlišením, grafické plánování letů, satelitní počasí, zobrazení leteckého provozu a další.

– Integrace systému Bendix King DME KN 63 s indikátory Bendix King KDI 572 (pilot) a KDI 573 (copilot) se systémem GNSS do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850. DME znamená Distance Measuring Equipment a jedná se o letecké zařízení pro určování šikmé vzdálenosti mezi letadlem a některým bodem nebo zařízením na zemi. Využívá se především pro navigování při letu a určování letové trasy, ale také si najde své využití při přistávání. Letecké zařízení DME komunikuje s pozemním prvkem dle různých faktorů, následně je pak automaticky sladěno se systémy ILS či VOR.

Bendix King KI 825

– instalace indikátorů horizontální navigační situace Bendix King KI 825 (HSI – zobrazení navigačních informací včetně grafického zobrazení letového plánu GNSS) u obou pilotů do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0839, 0848, 0849 a 0850. Rozsah zobrazení navigační situace u každého pilota musí splňovat požadavky JAA-TGL10, do vrtulníku čísla 0834 provést pouze úpravu zástavby v souladu se schváleným bulletinem.

– zástavba jedné soupravy VHF/UHF radiostanice typu Rockwell-Collins AN/ARC210(V) do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850. Provést demontáž stávajících radiostanic R863 a KV.

– úprava a rozšíření intercomu ICS o příposlechy audio signálů z EGPWS/TAWS, přijímačů GNSS, VOR, ILS, radiodálkoměru DME a radiovýškoměru do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850.

– zástavba soupravy zapisovače CVR s dvouhodinovým záznamem a upgrade stávajícího havarijního zapisovače FDR-39 se zápisem parametrů od firmy Speel Praha s.r.o. do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0839, 0848, 0849 a 0850 a demontáž starého drátového zapisovače řeči MS-61.

“0839“ v podobě z roku 2008, kdy působil během cvičení Flying Rhino z letiště v Náměšti nad Oslavou a byl ve stavu 232. vrtulníkové letky na 23. zVrL v Přerově. Tři bílé pruhy na ocasním nosníku jsou pozůstatkem mise KFOR v Kosovu, při které během roku 2007 operoval ze základny Šajkovac . (foto Aleš Hottmar)

 

– náhrada umělého horizontu AGB-3K typem AGB-96 a zástavbu nezávislého umělého horizontu se shodnou indikací polohy (ATT) do vrtulníku Mi-17 evidenčního čísla 0834. Do vrtulníků 0839, 0848, 0849 a 0850 provést pouze úpravu zástavby v souladu se schváleným bulletinem.

Radiolokátor ART-2000

– instalace systému palubního povětrnostního radiolokátoru ART-2000 od společnosti Bendix King do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0839, 0848, 0849 a 0850. Do vrtulníku evidenčního čísla 0834 provést pouze úpravu zástavby v souladu se schváleným bulletinem, neboť zástavba povětrnostního radaru již byla provedena během generální opravy v LOM Praha s.p. v roce 2006.

– zástavba panelového USB zdroje 5V DC v kabině pilotů a zdroje 230V/50Hz v nákladové kabině do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850.

– propojení ovládání a zobrazení povětrnostního radiolokátoru ART-2000 s multifunkčním displejem od stanice Garmin GTN-750 do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850.

– instalace vyhledávacího světlometu SX-16 „Nightsun“ do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850 od kalifornského výrobce Spectrolab Inc. Světlomet SX-16 je už znám například z vrtulníků W-3A Sokol a jedná se o vysoce výkonný světlomet, který se používá při nočním pátrání po hledaných či pohřešovaných osobách a dalších činnostech, jako je například přistání do neznámého terénu apod. Je velmi dobře ovladatelný posádkou vrtulníku a jeho standardní dosah je cca 1000m, jinak maximální účinnost světlometu může dosahovat až 1600 m.

Breeze-Eastern HS-29900

– zástavba jeřábů Breeze-Eastern HS-29900-59* amerického výrobce do vrtulníků Mi-17 evidenčních čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850 včetně upevňovacích konzol, háku pro slaňovací lano, madla a stupačky tak, aby bylo umožněno variantní použití s původními jeřáby typu LPG-150 s nosností 150 kg. Zástavba moderního jeřábu Breeze-Eastern HS-29900 představuje zásadní zlepšení v porovnání s původními jeřáby LPG-150 nebo SLG-300. Nosnost tohoto jeřábu je 272 kg při vlastní váze jen 49 kg. Breeze-Eastern se montuje zvenku nad dveře vrtulníku, takže nezabírá prostor v nákladové kabině. V nosníku jeřábu je integrovaný hák pro použití lan „Fast-rope“ nebo běžných horolezeckých lan. Tento typ jeřábu už byl například instalován na stroj Mi-17 „0832“ Centra leteckého výcviku v Pardubicích.

Poznámka* – detail smlouvy hovoří o dodávce pouze 2 ks jeřábů Breeze-Eastem HS-29900-59.

– zástavba tzv. „crashworthy“ pilotních sedadel a bezpečnostních upínacích pasů palubního technika do vrtulníků evidenčních čísel 0834, 0839, 0848, 0849 a 0850, které se instalují pro eliminaci účinku dopadu kokpitu na zem.


Modernizace vrtulníků Mi-17 na tzv. standard Eurocontrol se bude realizovat ve dvou fázích, přičemž každá fáze bude rozdělena na jednotlivé etapy. Začátek prací měl být zahájen v podniku LOM Praha s.p. během srpna roku 2017, přičemž Fáze I. by měla být ukončena nejpozději do 30. září 2018, zatímco dokončení Fáze II. se předpokládá nejpozději do 20. prosince 2019.

Na Sedmnáctkách se v současné době provádí v podniku LOM Praha s.p. poslední možná generální oprava, díky které jim bude prodloužena životnost (meziopravní technický resurs) o dalších 7 let a 1000 letových hodin. V roce 2016 se na stroji 0834 realizovala 1. a 2. etapa GO, která byla dokončena v následujícím roce. Na strojích 0848 a 0849 se plánuje generální oprava v roce 2019. Všechny kbelské „Sedmnáctky“ již mají aplikovaný bulletin 3071-BE-AB výrobce MVZ Mila o prodloužení technické životnosti až na 35 roků, který je možné individuálně prodloužit ještě o cca 1-2 roky. Vzhledem k roku výroby se tedy dá předpokládat, že k vyřazení všech „Sedmnáctek“ dojde přibližně v období let 2024 až 2026, po neskutečných 37 letech provozu. Každopádně, pokud se nestane něco nepředvídatelného, staré dobré „Sedmnáctky“ zůstanou ještě pár let ve výzbroji našeho letectva. Byla by určitě škoda se předčasně zbavovat tohoto neúnavného a spolehlivého dříče.

„0850“ ještě v době, kdy byl ve výzbroji 232. vrtulníkové letky na 23. zVrL v Přerově. Tento vrtulník létal v polovině devadesátých let u Záchranné služby v Líních, kde dostal speciální červeno-bílé zbarvení. Poté byl nasazen v misi KFOR, což dokládal nápis na trupu a tři bílé pruhy na nosníku, které jsou na fotografii již odstraněné. Přídavné pancéřování pilotní kabiny a kazety ASO-2V byly po přesunu k 243. vrtulníkové letce do Kbel z vrtulníku sejmuty. (foto Aleš Hottmar)

 

(titulní foto: Radim Špalek)

(zdroj: vlastní archív, registr smluv https://smlouvy.gov.cz/ , www.spectrolab.com, www.breeze-eastern.com , LOM Praha Trade www.lomtrade.cz , Mesit Aerospaace www.mesitaerospace.cz , Air Team https://airteam.eu , Bendix King http://www.bendixking.com)

(aktualizace: 15. 1. 2018)