AktualityCvičeníZahraniční mise

„Elephant Walk“ v portugalském stylu na cvičení ETAP-T 2023

Neuplynul ani měsíc od skončeného cvičení českých vrtulníkářů na portugalské základně Beja a příslušníci Vzdušných sil AČR se do Portugalska opět vrátili. Tentokrát ovšem šlo o personál kbelské základny dopravního letectva s transportním letounem CASA C-295M, který se zde v první půlce července účastnil specializovaného výcvikového kurzu ETAP-T.

Efektní znak cvičení ETAP-T 2023.

Výcvikové aktivity v rámci evropského programu taktické letecké přepravy ETAP (European Tactical Airlift Programme)  jsou součástí evropského projektu European Tactical Airlift Center (ETAC) a české posádky transportních letounů se jich pravidelně účastní. Evropský program taktické letecké přepravy byl vytvořen s cílem zlepšit operační leteckou kapacitu evropských zemí a tak dosáhnout větší interoperability mezi jejich letectvy. Program si obecně klade za cíl zlepšit a vyvinout společné taktiky, techniky a postupy za účelem překonání všech aktuálních výzev v moderním společném operačním prostředí.

Evropský program taktické vzdušné přepravy je tvořen třemi hlavními projekty: výcvikem (ETAP – Training), kurzem instruktorů programu (ETAP – Instructor) a certifikačním kurzem (ETAP – Course). Výcvikové kurzy, jako ten právě skončený v Portugalsku, jsou dvoutýdenní výcvikovou aktivitou, kde se jednotlivé scénáře přizpůsobují schopnostem a požadavkům každého účastníka. Cílem je dosáhnout co největší interoperability mezi zúčastněnými zeměmi a vytvořit základ pro úspěšné zvládnutí společných operací.

Vyhrazené prostory cvičení ETAP-T 2023.

Certifikační ETAP-C pak garantuje vycvičenost v rámci evropské spolupráce a poskytuje posádkám transportních letadel komplexní kurz taktiky letecké přepravy. Jeho primárním cílem je tak zlepšení taktických znalostí jednotlivých posádek, zapojených do výcvikového kurzu, kde se seznamují s reálnými scénáři nasazení a jsou vystavovány různým hrozbám v podobě pozemní PVO či od nepřátelských stíhačů. Instruktorský kurz ETAP-I je zase zaměřen na mentoring a poskytnutí širších zkušeností instruktorům programu ETAP, kteří následně mohou asistovat při přípravě posádek k letu a podporovat je v průběhu plnění mise, což výrazně přispívá k jejich rozvoji.

Organizování výcvikových kurzů transportního letectva právě v Portugalsku a Španělsku je ideální z mnoha důvodů. Jednak jde o možnost využít rozsáhlé prostory bez výraznějšího omezení civilního provozu, kdy se například pro nedávno skončený ETAP-T v Portugalsku podařilo vyhradit celkově 10 rozsáhlých pracovních prostorů společně s třemi tranzitními koridory, které se v podstatě táhly od severu k jihu po celé východní části Portugalska.

Dalším faktorem je množství „zajímavých“ lokalit, ve kterých lze trénovat celou řadu specifických scénářů použití transportního letectva. Posledním a velice důležitým faktorem je prakticky celoročně ideální počasí, ostatně právě to sehrálo hlavní roli při přenesení známého kurzu TLP (Tactical Leadership Programme) z belgického Florennes do španělského Albacete. Samozřejmostí pak je profesionální přistup velení portugalského či španělského letectva při organizaci podobných kurzů, což v součtu přispívá k naplnění požadavků na kvalitní výcvik posádek transportního letectva.

Nejsilnější účast na kurzu ETAP-T měla německá Luftwaffe, která na základnu Beja vyslala jak velkokapacitní A400M Atlas (54+39) od LTG62 z Wunstorfu, tak horkou novinku C-130J-30 Super Hercules (55+01) z výzbroje společné francouzsko-německé letky BATS, umístěné ve francouzském Evreux/Fauville. Velkokapacitní Atlas například prováděl výsadky příslušníků portugalského 2. výsadkového praporu (2.º Batalhão de Infantaria Paraquedista), nebo převážel vozidla VTLB 4×4 ​Panhard Ultrav M11, patřící 3. jízdnímu pluku brigády rychlého nasazení (Regimento de Cavalaria n.º 3 da Brigada de Reacção Rápida). Menší C-130J-30 zase dokázal přistát v rámci jednoho ze scénářů na letišti v Mogadouro, které disponuje velmi krátkou dráhou o rozměrech pouhých 800 x 30 m. (foto: Carlos Senra Barbosa, Força Aérea Portuguesa>

 

V pořadí 2. ročník výcvikového kurzu ETAP-T na portugalské základně Beja (Base Aérea N.º 11) se uskutečnil v termínu od 2. do 14. července a ve výsledku se do něj s leteckou technikou zapojilo celkem šest států. Kromě domácího Portugalska (letoun C-295M) šlo dále o Německo (A400M a C-130J-30 Super Hercules ze společné francouzsko-německé letky BATS), Itálii (C-130J Hercules), Českou republiku (C-295M), Rumunsko (C-27J Spartan) a Španělsko (C-295M). Vzdušné síly AČR zastupovali převážně příslušníci 242. transportní a speciální letky ze 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích, kteří se vydali s Casou ev. č. 0453 na šestihodinový přelet do Portugalska již v pátek 30. června.

Po prvním neletovém školícím a plánovacím dni se v úterý 4. července okolo 10:15 hod. vznesl z dráhy základny Beja první stroj C-130J-30 společné německo-francouzské jednotky BATS (Binational Air Transport Squadron), který tak zahájil praktickou letovou část celého cvičení ETAP-T. Letové mise probíhaly denně nejprve v tzv. dopolední vlně v čase od 09:00 do 12:30 hod. a následně ještě v odpolední vlně v čase od 14:45 do 18:30 hod. Jednotlivé scénáře letových misí postupovaly vždy od nejjednodušších k nejtěžším úkolům a zaměřovaly se například na taktickou komunikaci s velícím stupněm, přesnou navigaci v nepřátelském vzdušném prostoru při zásobovacích letech formou výsadků vojáků, materiálu a techniky, nebo evakuaci osob z nepřátelského území přistávacím manévrem, včetně zdravotnického odsunu raněných (MEDEVAC). Díky cvičení ETAP-T si tak posádky vyzkoušely řadu taktických modelových situací, které by v domácích podmínkách bylo poměrně obtížné nasimulovat, jako například překonávání protivzdušné obrany v neznámém prostředí, reakce na hrozby stíhačů apod.

Mezi konkrétní a nejzajímavější aktivity patřily operace z městského letiště v Seia (Aeródromo Municipal de Seia) se vzletovou a přistávací dráhou RWY 08/26 s omezenými rozměry 1472 x 29m, ze které operoval i velkokapacitní A400M v rámci scénáře zaměřeného na bleskové přistání a vyložení nákladu (Rapid Air Landing). Dalšími aktivitami byly shozy materiálu ve vojenském výcvikovém prostoru Margarida (Campo Militar de Santa Margarida) či výsadky a přistání na malém letišti v Mogadouro (Aerodromo de Mogadouro) s velmi krátkou dráhou RWY 03/21 o rozměrech pouhých 800 x 30 m.

Posádka české Casy s hodně drsnou volačkou „SNAKE 44“ startuje hned první letový den cvičení ETAP-T z dráhy RWY 01L základny Beja a směřuje plnit stanovené úkoly do pracovních prostorů APOLO, PUPPIS a AQUARIUS, spojené s činností nad letištěm v Mogadouro na severu Portugalska a nad vojenským výcvikovým prostorem Margarida, severně od Évory. (foto: Carlos Senra Barbosa, Força Aérea Portuguesa).

 

Poslední letové mise cvičení se uskutečnily 13. července v dopoledních hodinách a odpoledne již čekalo na všechny účastníky slavnostní zakončení mnohonárodního cvičení ETAP-T 2023. Ceremoniál, kterému předsedal velitel portugalského letectva, generálporučík António José de Matos Branco, skončil stažením vlajek všech zúčastněných zemí za zpěvu státní hymny. Velitel letectva prohlásil ETAP-T 2023 za ukončený a vyjádřil slova uznání za tvrdou práci, odvedenou v rámci celého cvičení a při jeho přípravě.

Velitel Evropského centra taktické letecké přepravy ETAC plukovník Juan Gonzalo Fernández González ve svém projevu rovněž poděkoval všem účastníkům za jejich úsilí v průběhu cvičení a portugalskému letectvu za jeho bezchybnou a profesionální organizaci. Úspěšně skončený ETAP-T 2023 je tak příslibem dalších kurzů transportního letectva, organizovaných v budoucnu portugalským letectvem na základně Beja.

V druhém týdnu cvičení si účastníci cvičení vyzkoušeli i efektní „Elephant Walk“, kdy na dráze 01L základny Beja pojíždělo všech sedm transportních strojů, účastnících se červencového kurzu ETAP-T 2023. Samotný Elephant Walk je příznačný pro vedoucí stroj formace, kterým je portugalská CASA C-295M z jednotky Esquadra 502 v Montijo, která nese právě název „ELEFANTES“. (foto: Carlos Senra Barbosa, Força Aérea Portuguesa>


 

 

(úvodní foto: Carlos Senra Barbosa, Força Aérea Portuguesa)

(zdroj: archív redakce czechairforce.com; tiskové zprávy Força Aérea Portuguesa ke cvičení ETAP-T 2023; článek „Las Fuerzas Aéreas de Europa demostraron sus capacidades de transporte en el Ejercicio Multinacional ETAP-T 2023“, https://www.zona-militar.com/2023/07/17/finalizo-en-portugal-el-ejercicio-multinacional-de-transporte-tactico-etap-t-2023/)

(aktualizace: 22. 7. 2023)