AktualityPilotiZahraniční mise

České Gripeny budou střežit nebe nad Pobaltím až do září

Ministryně obrany Jana Černochová v týdnu informovala vládu, že nadzvukové letouny české armády budou v rámci tzv. Air Policingu chránit vzdušný prostor nad pobaltskými zeměmi až do konce září. Vyhověla žádosti litevské strany o prodloužení o dva měsíce a české Gripeny se tedy nevrátí koncem července.

Litva, Lotyšsko a Estonsko nemají vlastní kapacity pro zajištění ochrany vzdušného prostoru nad Pobaltím, to zajišťují členské země NATO. Od srpna však neměl Českou republiku kdo vystřídat, litevský ministr obrany proto požádal, zda by bylo možné prodloužit působení české armády o dva měsíce, do konce září 2022. Od října převezme dohled nad pobaltským vzdušným prostorem Dánsko.

„Pokračování v plnění tohoto úkolu potvrzuje, že Česká republika patří ke spolehlivým partnerům v NATO, což je právě v době ruské agrese na Ukrajině dvojnásob důležité,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Prodloužení nevyžaduje nové schválení vládou a parlamentem, lze jej uskutečnit na základě již schváleného mandátu platného od 1. dubna do konce září. Stačí rozhodnutí ministryně obrany, která přesto informovala poslance příslušných výborů i vládu. Vzdušné síly Armády České republiky jsou schopny výše uvedený požadavek zabezpečit, proto se ministryně rozhodla žádosti vyhovět. Zvýšené náklady ve výši cca 14 mil. Kč budou v maximální možné míře hrazeny Litvou.

Autor textu: Jiří Táborský, tiskové oddělení MO ČR, redakčně upraveno

Sedmá zahraniční mise enhanced Air Policing  2022 (eAP) pravděpodobně vstoupí do historie českého taktického letectva jako zatím nejdelší nasazení českých Gripenů v cizině. Kontingent příslušníků 7. úkolového uskupení Armády České republiky bude nakonec v Litvě působit rekordního 1/2 roku, což je vzhledem k počtu letounů a personálu 211. taktické letky jistě úctyhodný výkon. Příslušníci tygří letky si však neodpočinou ani po návratu z mise v Pobaltí, neboť už od 1. září se budou spolupodílet na ochraně vzdušného prostoru Slovenska. (foto: Lithuanian Air Force a Arnaud Chamberlin, NATO AirCom)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Milan Nykodým, 21. zTL Čáslav, www.army.cz)

(zdroj: https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ceske-letouny-budou-strezit-nebe-nad-pobaltim-do-zari-237511/)