AktualityAkviziceModernizace

Armáda zmodernizuje šest vrtulníků W-3A Sokol zástavbou zařízení Enhanced Vision System

Ve středu 17. října 2018 předložil ministr obrany Lubomír Metnar vládě České republiky informaci o veřejné zakázce „Pořízení EVS pro vrtulníky LZS a SAR“. Jejím předmětem je modernizace 6 vrtulníků W-3A Sokol v SAR úpravě ev. čísel 07140719 z výzbroje 243. vrtulníkové letky provedením zástavby zařízení EVS (Enhanced Vision System) v letech 2018 až 2020. Součástí zakázky je i zabezpečení školení v obsluze a údržbě pro létající a pozemní technický personál. Dodavatelem bude společnost WSK PZL (Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego), která je organizací schválenou k projektování vrtulníků typu W-3A Sokol, dále je jediným vlastníkem typového osvědčení (type certificate) a zároveň organizací DOA (Design Organisation Approval – organizace s oprávněním provádět změny letecké techniky) s vymezením na vrtulníky W-3A Sokol.

Realizace veřejné zakázky je nezbytná pro dosažení schopností, které zlepší orientaci pilotů a výrazně zvýší bezpečnost letového provozu při nasazení vrtulníků v rámci LZS a SAR (Letecké záchranné služby a Služby pátrání a záchrany). Umožní posádkám vrtulníků vidět a reagovat na situace, kdy se nelze spoléhat na lidský zrak (např. bezpečně přistát do terénu v noci a za ztížených meteorologických podmínek, kdy je redukována letová dohlednost). Zástavbou systému EVS bude zabezpečena maximální ochrana života, zdraví a bezpečnost létání při dodržení zásad hospodárnosti a efektivnosti. Předpokládaná hodnota zakázky je 31 400 000 Kč bez DPH a k uzavření smlouvy by mělo dojít do 30. listopadu 2018 s předpokládanou realizací do 30. listopadu 2020.

Ukázka projekce systému EVS-3000 na palubní HUD. (foto: www.rockwellcollins.com)

Enhanced Vision System je termín označující skupinu technologicky pokročilých systémů, které poskytují augmentaci zraku pilota. S pomocí EVS je možné „vidět“ obraz prostředí před letadlem skrze tmu, mlhu a většinu typů srážek a prezentovat jej s pomocí projekční jednotky HUD, anebo jej zobrazit na Head Down displeji. Pilot tak může získat vizuální reference a vidět letiště, přibližovací a dráhová světla, RWY a pojížděcí dráhy, ale i ostatní letadla a další nebezpečné překážky, přestože za daných podmínek nejsou lidským okem viditelné. V závislosti na druhu omezení dohlednosti může EVS například poskytnout dohlednost okolo 3 kilometrů. Při projekci na HUD je obraz EVS promítán jako pozadí standardních symbolů HUD a jeho měřítko a orientace odpovídá přesně obrazu, který by pilot viděl za dobrých meteorologických podmínek pouhým okem. Primární technologií pro EVS je dnes použití infračervených kamer (detektorů). Tyto senzory detekují elektromagnetické vlnění v části spektra neviditelné pro lidské oko. Je tak možné zobrazit i nepatrné rozdíly v teplotě sledovaných objektů bez ohledu na tyto objekty zakrývající mlhu nebo srážky. Takto získaný obraz představuje „tepelné vnímání“, které je předáváno pilotovi nejčastěji prostřednictvím HUD, na který se obraz EVS promítá po předchozím elektronickém zpracování tak, aby vytvářel souvislý obraz téměř fotografické kvality. EVS podstatně zlepšuje situační uvědomění a také zvyšuje bezpečnost, protože pilot může nejen přesně zalétnout přiblížení pomocí informací navigačních prostředků zobrazených na HUD, ale současně může i monitorovat situaci a prostředí před letadlem i daleko mimo dosah lidského zraku.


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: Informační servis Ministerstva obrany ČR, tisková zpráva – vládní agenda, http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/default.htm; semestrální práce “Prostředky zlepšování  vizuálního situačního uvědomění“, autor David Přibyla, ČVUT – fakulta dopravní – ústav letecké dopravy)