AktualityAkviziceModernizace

Aero dodalo armádě první L-159A po předepsaných pracích PP16

V tomto týdnu společnost Aero Vodochody předala 21. základně taktického letectva v Čáslavi první z 16-ti jednomístných letounů L-159A ALCA, které nyní procházejí u výrobce periodickými pracemi po šestnácti letech provozu PP16. Provoz těchto podzvukových strojů tak bude na základě smlouvy s armádou prodloužen o dalších osm let, nebo 2000 letových hodin. Předání první Alky ev. č. 6052 se bohužel zhruba o měsíc a půl zdrželo, neboť při jednom ze záletů ještě s továrním pilotem letoun postihl nepříjemný „birdstrike“, jehož výsledkem byl poškozený motor a tuto věc musel výrobce samozřejmě akutně řešit.

Smlouva na opravy jednomístných letounů L-159A za celkem 1,6 miliardy korun byla podepsána v roce 2019 na veletrhu IDET v Brně. „Nyní předáváme první hotový letoun, aktuálně máme v různé fázi rozpracovanosti dalších 8 letounů a další L-159 by měla dorazit na opravy do Aera koncem letošního roku. Dodávky letounů poběží v pravidelných intervalech do konce roku 2022 tak, aby byla zajištěna provozuschopnost flotily L-159 a obranyschopnost České republiky,“ sdělil Jan Štechr, viceprezident Aera Vodochody pro oblast MRO.

I když je tedy v současné době prakticky polovina jednomístných strojů z nejstarší provozované 50. série ve Vodochodech (jde pravděpodobně o letouny ev. č. 6048, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 6057 a 6058), nedochází k omezení provozu flotily čáslavských L-159 a například v uplynulých dnech během cvičení Ample Strike 2020 přistavovala 212. taktická letky na létání standardně 5 mašin, které většinou doplňovaly tři spárky od 213. výcvikové letky. Na severní stojánce čáslavského letiště, kterou používají obě zmiňované letky, tak bylo naprosto běžně na letové akci k vidění celkově osm „Stopadesátdevítek“.

Kromě samotných předepsaných prací PP16, při kterých je zároveň všem letounům prodloužena technická životnost z původních 25 let na neuvěřitelných 40 let, zajišťuje Aero Vodochody na letounech L-159 také celou řadu vylepšení. Jedná se například o úpravu pro použití brýlí nočního vidění NVG, tedy přizpůsobení kabiny a instalaci souprav vnitřního a vnějšího osvětlení letounu s duálním módem (pozičních, antikolizních a formačních světel). Po dokončení PP16 budou s NVG kompatibilní všechny L-159 provozované AČR, neboť dvoumístné L-159T1+ byly upraveny již během modernizace a prací PP2000, zatímco nové L-159T2 jsou takto vybavené přímo z výroby.

Dalším vylepšením je pak instalace zařízení ESIS, tedy Electronic Standby Instrument System, což je záložní elektronický zobrazovač, který je schopný nahradit několik jiných záložních přístrojů či ukazatelů a poskytuje pilotovi nutné údaje o poloze, vzdušné rychlosti, barometrické výšce, rychlosti, stoupání a klesání či kurzu v případě selhání běžných přístrojů. Jinou a už méně viditelnou změnou po PP16 je zesílení části trupu v oblasti pod čelním štítkem na pravé straně, kde se nachází kování pro pozdější možné uchycení tankovacího nástavce. Toto zesílení trupu již mají všechny spárky L-159T1/T2 s nově vyrobenými trupy. A posledním vylepšením je údajně úprava palivového systému do standardu podobného na letounech L-159T2, kdy bude možné centrálním tlakovým plněním paliva plnit rovněž přídavné nádrže, a celý palivový systém je patrně připraven pro pozdější možnou implementaci tankovacího nástavce.

Ačkoliv se tedy během PP16 realizují některé modernizační projekty, je obrovská škoda, že se nepodařilo uskutečnit záměr z roku 2015 na integraci zaměřovacího kontejneru, jak původně navrhovala tehdejší Koncepce rozvoje taktického letectva. Ta předpokládala akvizici víceúčelového podvěsného kontejneru pro průzkum a navedení přesné munice pro L-159 s přibližným zavedením v roce 2019 a celkovými náklady cca 130 mil. Kč. Právě nemožnost nést jakýkoliv optoelektronický senzor je dneska asi nejvíce limitujícím faktorem Alcy při plnění úkolů CAS nad bojištěm, kdy pilot nemá dostatečné situační povědomí, které by mu výstup z podobného kontejneru dával, a zároveň je při odhozu přesně naváděné munice odkázán na ozařování cíle FACem či jinou vzdušnou platformou.

Každopádně současné periodické práce PP16 umožní provozovat tohoto neúnavného dříče 212. taktické letky až do rozmezí let 2028-2030 a následně se armáda musí rozhodnout, jak dále naloží s jednomístnými stroji. Bytí či nebytí jednomístné Alcy dozajista ovlivní rozhodnutí o podobě pokračování „nadzvuku“ po roce 2027, nechme se tedy překvapit.

První dokončený L-159A ev. č. 6052 v již obnoveném zbarvení, zachycený v hangáru MRO výrobce nedlouho před předáním armádě. Krásně je vidět nové přední formační světlo s duálním režimem. (foto: Aero Vodochody Aerospace, www.aero.cz)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: Air National Guard photo by Tech. Sgt. Mindy Bloem)

(zdroj: tisková zpráva Aera Vodochody, Aero dodalo armádě první L-159 po předepsaných pracích PP16, http://www.aero.cz/cz/o-nas/media/tiskove-zpravy/aero-dodalo-armade-prvni-l-159-po-predepsanych-pracich-pp16/; vlastní archív a články na czechairforce.com)