AktualityCvičeníZahraniční mise

Speciální síly AČR na cvičení Night Hawk 2021 v Dánsku

Severské cvičení speciálních sil Night Hawk je poměrně velmi dobře známou výcvikovou aktivitou, kterou pravidelně organizuje dánské velitelství zvláštních operací SOKOM (Specialoperationskommandoen) a do níž se v letošním roce zapojily i Speciální síly Armády České republiky. Přestože cvičení vzniklo počátkem 90. let především jako aktivita dánského královského letectva (RDAF), v současné době se jedná primárně o mezinárodní cvičení speciálních sil a letectvo či další armádní složky se do něj zapojují pouze v rámci některých scénářů, jako podpora speciálních operací.

Cílem cvičení typu Night Hawk je obecně příprava speciálních sil a jednotlivých úkolových skupin speciálních operací SOTG (Special Operations Task Group) v plánování a samotném provedení speciálních operací, které jsou realizovány v mnohonárodním operačním rámci a rozsáhlém spektru taktických činností, co nejvíce se blížících reálnému nasazení. Může tak jít o širokou škálu činností například v městském prostředí, případně potlačování hybridních hrozeb, a nebo v současné době aktuální téma záchrany civilních osob z nebezpečných oblastí.

Letošního Night Hawk 21  se v termínu 27. září až 7 října 2021 účastní celkově 2500 vojáků ozbrojených sil ze 13 evropských států (Belgie, Dánsko, Anglie, Estonsko, Nizozemsko, Litva, Polsko, Švýcarsko, Slovinsko, Česká republika, Německo, Ukrajina a Rakousko) a z tohoto počtu je zhruba 1500 příslušníků speciálních sil. Jde tak o doposud největší severské cvičení speciálních sil, do kterého je navíc zapojeno cca 30 ks letecké a vrtulníkové techniky (vrtulníky CH-53GS, EH-101 Merlin, AS-332 Super Puma,  EC-635P, AS-550C-2 Fennec, AS-532U2 Cougar Mk2, Chinook HC6, Mi-171ŠM a letouny A400M, C-130J plus F-16AM), umístěné na letecké základně RDAF Aalborg. Naopak námořní technika v podobě cca 10 plavidel operuje z námořní základny Frederikshavn.

Cvičení se odehrává prakticky na celém území Dánska a to včetně civilního prostředí, mimo vojenské výcvikové prostory. Díky tomu je Night Hawk obzvláště oblíbené u zahraničních účastníků, protože většina procvičovaných scénářů se realizuje ve velmi realistickém prostředí. Ceněny jsou především vrtulníkové noční operace v městské zástavbě, které kladou vysoké nároky na piloty a celou posádku. V podobném duchu se odehrávají i přistání transportních letounů na pláži v lokalitě Rømø, jež zase prohlubují dovednosti posádek přistávat na omezeném a nezpevněném povrchu.

Každopádně podobná cvičení bývají naprosto pochopitelně zahalena určitou rouškou tajemství, tak aby nedošlo k odhalení taktiky, kterou používají speciální jednotky při svém skutečném operačním nasazení. Proto o české účasti budeme informovat spíše velmi obecně a navíc pouze ve smyslu nasazení vrtulníkové techniky. Není asi žádným tajemstvím a uvádí to i veřejný dokument o plánovaných cvičeních pro rok 2021, že letošního cvičení Night Hawk 2021 se za Speciální síly Armády České republiky účastní 601. skupina speciálních sil a letecká jednotka pro speciální operace SOATU (Special Operations Air Task Unit) s vrtulníky Mi-171ŠM od 222. vrtulníkové letky z Náměšti nad Oslavou.

Modernizované „stosedmdesátjedničky“ jsou k podobným účelům a kooperaci se speciálními silami přímo určené a jejich přístrojové či navigační vybavení umožňuje patřičně vyškoleným osádkám provádět letecké operace za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci. Počty, trupová čísla a jakékoliv další detaily přímo ze cvičení tentokrát redakce czechairforce.com nebude vzhledem k citlivosti tématu uvádět. Co asi zveřejnit lze, je že české vrtulníky se do Dánska vydaly po vlastní ose s mezipřistáním na severoněmecké základně Schleswig-Jagel a logistickou podporu opět zajistila transportní CASA C-295MW ev. č. 0481, která na dánskou leteckou základnu Aalborg přepravila v předstihu vše potřebné.

Závěrem lze uvést, že účast na prestižním cvičení Night Hawk je bezesporu obrovským přínosem pro Speciální síly AČR, které tak získají další neocenitelné zkušenosti z operací v mezinárodním prostředí.

Dánské velitelství zvláštních operací SOKOM schválilo k publikování i několik fotografií českých vrtulníků Mi-171ŠM ze cvičení Night Hawk 2021,  pochopitelně s vyretušovanými trupovými čísly. Série záběrů pochází z propršeného prvního dne cvičení 27. září, kdy se jednotlivé týmy musely certifikovat pro tzv. rychlé slanění pomocí „Fast Rope“. Stosedmdesátjednička na snímku má kompletní zástavbu pro SOF a disponuje už novým jeřábem Breeze Eastern. (3x foto: FLVFOT-NORD, Specialoperationskommandoen)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: Stanislav Peterawww.stanislavpetera.com)

 (zdroj: Specialoperationskommandoen – SOKOM, https://www.facebook.com/Specialoperationskommandoen/; https://globe.adsbexchange.com/?icao=4984b5&lat=52.840&lon=14.868&zoom=5.4&showTrace=2021-09-22; https://www.dr.dk/nyheder/seneste/2500-deltager-i-stor-international-oevelse-specialstyrker-i-danmark; Night Hawk 18 – SOF Exercise in Denmark, https://sof.news/exercises/night-hawk-18/; Explosions can occur during major military exercises, https://nord.news/2021/09/27/explosions-can-occur-during-major-military-exercises/; Største nordeuropæiske Specialoperationsøvelse til dato, https://forsvaret.dk/da/nyheder/2021/storste-nordeuropaiske-specialoperationsovelse-til-dato/?fbclid=IwAR2iJGEk17ma1q3zBIACMAeDJDER2XnOjcu8PZJPpf0UeS_pFOgPDwpkYzs; Sněmovní tisk 1120/0, část č. 1/12 Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2021, https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1120&CT1=0)