AktualityAkviziceModernizaceTechnika

První vládní Airbus podstupuje údržbu v JOB AIR Technic

V sobotu 14. ledna přilétl na mošnovské letiště vládní Airbus A319CJ z kbelské 24. základny dopravního letectva, aby zde podstoupil plánovanou údržbu u společnosti JOB AIR Technic, sídlící na zdejším letišti. Tato ostravská společnost totiž od listopadu 2022 zabezpečuje veškerou údržbu a opravy „vládních“ Airbusů dopravního letectva AČR na základě kontraktu s Ministerstvem obrany, uzavřeného v loňském roce. Letoun ev. č. 3085, pojmenovaný po generálmajoru Josefu Ocelkovi, je tak vůbec prvním vládním Airbusem, jenž v Mošnově prochází plánovanou údržbou většího rozsahu.

V minulosti tuto servisní podporu celé flotily letounů A319CJ českého letectva zajišťovala společnost  Glomex MS a to díky poněkud „nechtěné“ servisní smlouvě, pokrývající období let 2016-2021. Ministerstvo obrany si totiž původně představovalo, že se o oba Airbusy postará přímo jejich výrobce, společnost Airbus S. A. S. Ta ve výběrovém řízení z roku 2014 podala sice nejvýhodnější nabídku, ovšem následně přišla s dodatečnými podmínkami, jež by celý tendr prodražily. Ministerstvo obrany proto raději celou soutěž zrušilo, jenže po zásahu antimonopolního úřadu muselo v tendru pokračovat a resort tehdejšího ministra obrany Martina Stropnického nakonec jako vítěze vybral firmu Glomex MS. Tato „známá“ česká společnost „z domečku v pražských Záběhlicích“ však v celém kontraktu fungovala pouze jako zprostředkovatel služeb a veškeré práce na letounech ve skutečnosti nechávala po celou dobu trvání smlouvy realizovat u německé organizace  Lufthansa Technik AG v Hamburku.

Vzhledem ke končícímu termínu servisní podpory vyhlásilo Ministerstvo obrany začátkem roku 2021 novou veřejnou zakázku na „Servisní podporu letounů A-319CJ“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. března 2021. Vítězem tohoto výběrového řízení se nakonec stala začátkem února 2022 „napodruhé“ ostravská společnost JOB AIR Technic, která je součástí holdingu Czechoslovak Group. Nové vedení Ministerstva obrany tak dalo jasně najevo, že už si nepřeje v podobných situacích uzavírat smluvní kontrakty s různými prostředníky, a proto smlouvu uzavřelo s českou firmou se zázemím v České republice, která zároveň veškeré práce skutečně realizuje vlastními silami. Obrana si od takového řešení slibuje  krátkou reakční dobu pro provedení veškerých potřebných oprav a údržby, což potvrdil přímo rezortní náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic, Lubor Koudelka.

Proti rozhodnutí MO se však ohradila v tendru neúspěšná společnost Glomex MS, která u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podala v březnu 2022 stížnost. Glomex jako navrhovatel například poukazoval na fakt, že se hangáry JOB AIR Technic nenacházejí v tzv. zabezpečené zóně (Secured Restricted Area), jak je standardem na jiných mezinárodních letištích, a pro vstup do hangáru oprav údajně nejsou vyžadovány žádná formální povolení od orgánu veřejné moci či jiné obdobné autority. Navrhovatel byl rovněž přesvědčen o netransparentnosti postupu zadavatele při posouzení nabídek a výběru dodavatele. ÚOHS však svým rozhodnutím z léta 2022 veškeré námitky společnosti Glomex shodil ze stolu.

Aktuální sedmiletý kontrakt mezi Ministerstvem obrany a společností JOB AIR Technic se vztahuje na kompletní zabezpečení provozu a servisní podpory obou vládních Airbusů ev. čísel 2801 a 3085, jejich údržby a oprav, řízení letové způsobilosti, zabezpečení a údržby náhradních dílů, zajištění technické pomoci a ostatních služeb potřebných k zabezpečení provozu letounů. Součástí je i školení, výcvik posádek a technického personálu. Veškerá údržba vládních Airbusů bude předem plánovaná podle počtu cyklů a půjde o celou škálu činností mimo základní traťovou údržbu, které se týkají například řízení zachování letové způsobilosti CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization), zabezpečení a údržby náhradních dílů, zabezpečení technické dokumentace, databází a SW letounů včetně jejich aktualizace. Společnost JOB AIR Technic bude rovněž zajišťovat i plánovanou údržbu podle jednotlivých intervalů, specifikovaných a nastavených dle schváleného programu „CEF A319CJ MAINTENANCE PROGRAM“. Jde konkrétně o údržbu typu „R“ Check (prováděných po 18-ti měsících), „C“ Check (po 36-ti měsících) či „4C“ Check (po 72 měsících), včetně následných větších šestiletých a desetiletých revizí, plus GO podvozku a „C-Engine“ Check po 3.000 letových hodinách, nebo 1.600 letových cyklech.

Úplně první kratičkou inspekci či blíže nespecifikovanou opravu  podstoupil v Mošnově vládní Airbus ev. č. 3085 již v pátek 30. prosince 2022, když v hangáru JOB AIRu strávil cca 2 hodiny a následně odlétl jako CEF3153 na ruzyňské letiště. K první velké údržbě pak tentýž letoun přelétl do Mošnova už zmiňovaného 14. ledna, kdy vykonal 30-ti minutový přelet na trase Kbely-Kolín-Šumperk-Opava-Mošnov s tradičním volacím znakem „DOLPHIN 61“ a po přistání z hlavního směru 22 zaroloval před hangár JOB AIR Technics. Ačkoliv armáda či údržbová organizace nesdělily přesný rozsah prací, původně se mělo jednat o standardní plánovanou údržbu v délce jednoho týdne. Při podrobné kontrole stavu opotřebení lopatek obou motorů však bylo u některých lopatek zjištěno opotřebení mimo povolenou mez, což si následně vynutilo mnohem větší servisní zásah a celá oprava se tak protáhla na více než měsíc.

Velké poděkování patří Radimu Koblížkovi z týmu LKMT Spotters za nádherné fotky z přistání vládního Airbusu v Mošnově.

Vládní Airbus 319CJ ev. č. 3085 přistává v Mošnově jako „DOLPHIN 61“ z hlavního směru 22 a roluje spojkou BRAVO přímo k hangáru společnosti JOB AIR Technic, aby zde podstoupil první větší údržbu. (3x foto: Radim Koblížka, LKMT Spotters)


 

 

 

(úvodní foto: Radim Koblížka, LKMT Spotters)

(zdroj: LKMT Spotters;  Ostrava Airport – Aviation Photography; archív redakce czechairforce.com; https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18280.html, www.adsbexchange.com; článek „V Ostravě se budou servisovat vládní Airbusy, Job Air Technic získá dlouhodobý kontrakt s armádou“, autor Vojtěch Očadlý, https://zdopravy.cz/v-ostrave-se-budou-servisovat-vladni-airbusy-job-air-technic-ziska-dlouhodoby-kontrakt-s-armadou-123105/)

(aktualizace: 24. 2. 2023)