AktualityČlánkyModernizace

Modernizace letounů L-159A pokračuje

Letos v srpnu uplynulo již 20 let od vzletu prvního prototypu letounu Aero L-159.  Alca po téměř dvaceti letech slaví i první exportní úspěchy a dokonce se v médiích objevují informace o zvažovaném obnovení výroby. Za těch 20 let od vzletu prototypu sice Alca neprošla zásadnějším upgradem, dílčí modernizace však pokračují.

K první částečné modernizaci došlo přibližně po deseti letech od převzetí prvních sériových L-159 do výzbroje Vzdušných sil AČR. V polovině roku 2009 podepsala vláda a výrobce Aero Vodochody smlouvu o dílčí modernizaci 8+1 kusů L-159A evidenčních čísel 6048, 6050, 6052, 6053, 6057, 6058, 6059, 6062 a 6063*. Modernizace spočívala v zástavbě nových komunikačních systémů, vylepšení palubního software a modernizaci pilotních kokpitů.

Nový MFD 5 x 7 palce s rozlišením 1024 x 768 obrazových bodů

Velkým problémem se ukázala právě úprava software, neboť jeho hlavním integrátorem do Alcy byla společnost Boeing, která ovšem v roce 2006 neslavně odešla z Aera Vodochody. Vše se naštěstí vyřešilo, když v roce 2008 malá americká firma Vdot Systems z Kalifornie odkoupila od Boeingu potřebné technologie a především tzv. softwarovou maketu, na které se ověřuje zástavba veškerých nových prvků a jejich vzájemná funkčnost s palubními systémy Alcy. Společnost Vdot Systems se tedy stala hlavním integrátorem nových avionických systémů a software pro L-159. Vybrané letouny byly postupně modernizovány v průběhu let 2010 až 2011, kdy na nich výrobce Aero Vodochody prováděl předepsané práce, označované jako PP2000. Ty se dělají po nalétání 2000 hodin, a nebo uplynutí tzv. dobové životnosti 8 let. Nejviditelnější změnou spojenou s modernizací jsou nové barevné multifunkční displeje MFD o rozměrech 5 x 7 palce amerického výrobce IEE Inc. z kalifornského města Van Nuys. Díky barevnému panelu TFT s rozlišením XGA 1024 x 768 obrazových bodů a pozorovacími úhly H: +/-80 V: -60 +80 mohou zobrazovat například digitální mapy, využívající mapových podkladů z dílny Vojenského hydrometeorologického a kartografického ústavu v Dobrušce.

Šifrátor Elcrodat 4-2

Díky novým displejům se musely některé přístroje přestěhovat, a tak se změnila i ergonomie kokpitu. Důvod k zástavbě nových MFD byl především ten, že výrobce Honeywell ukončil servisní podporu původních MFD o rozměru 4 x 4 palce.  Další důležitou změnou je nový systém spojení odolný proti rušení Have Quick II, fungující na principu tzv. frekvenčního hopingu, který byl s novým softwarem nainstalován do stávajících radiostanic Rockwell-Collins AN/ARC 210. Přibyly také zcela nová zařízení systému utajeného spojení Elcrodat 4-2 odpovídající standardům NATO. Jedním z velkých hendikepů byla právě nemožnost dorozumívat se s aliančními kolegy ve skrytém módu. Zařízení Elcrodat 4-2 je taktický úzkopásmový i širokopásmový utajovač pro datové a hlasové provozy německého výrobce Rohde & Schwarz a kromě letounů L-159 si našel cestu i do modernizovaných Mi-171ŠM. Další změnou pak je výměna civilních identifikačních palubních zařízení za nové odpovídače AN/APX-119 od amerického Raytheonu, fungující v módu S, a díky kryptomodulu KIV-119 také ve vojenském aliančním módu 4.

Poznámka* – Smlouva z roku 2009 uvádí celkem 8 letounů k modernizaci. Podle údajů, které má autor k dispozici, však bylo v roce 2016 ve výzbroji letky celkem 9 modernizovaných L-159A.

Současná vlajková loď 212. letky, Alca „6053“ ve zbarvení Spitfiru Mk.VB AD572 DU-C od 312. Sqn RAF, na kterém létal gen. František Peřina. Tento stroj by měl během příštího roku projít u výrobce v pořadí již druhou velkou revizí, během které mu bude výroční zbarvení bohužel přestříkáno klasickou šedou kamufláží. (foto: Aleš Hottmar)

 

Současně s touto rozsáhlou modernizací, která mimo jiné zahrnovala upgrade operačních letových programů pro multifunkční displej, hlavní a záložní palubní počítač, certifikovaných pro použití v letounech L-159, byl v průběhu let 2011-2012 proveden na 19 letounech softwarový upgrade bloků jednotky sběru dat FDAU (Flight Data Acquisition Unit) českého výrobce Speel Praha s.r.o., a to v souvislosti s rozšířením zařízení PANDA o softwarový modul TRACE.

Ukázka zobrazení z modulu TRACE (foto: Speel Praha s.r.o.)

Softwarový produkt PANDA, který je rovněž dílem společnosti Speel Praha s.r.o., umožňuje uživateli získat a efektivně analyzovat data uložená v záznamových zařízeních a proto je využíván primárně specialisty skupin objektivní kontroly (SOK) při řešení příčin leteckých mimořádných událostí. Software PANDA funguje pod operačními systémy Windows XP nebo Windows 7 a díky modulovému uspořádání jej lze neustále doplňovat a zdokonalovat. Nejpoužívanějšími moduly software PANDA z hlediska rekonstrukce letu jsou moduly VIEW a TRACE. První z uvedených modulů je určen pro grafické vykreslení průběhu zvolených parametrů, modul TRACE umožňuje rekonstrukci letu v 3D zobrazení nad mapou s možností změny pozice pozorovatele, volby pohledu v samostatném okně a s vyznačenou trajektorií letu. Oba moduly je možné synchronizovat a sledovat tak chování letadla zejména v zájmových částech záznamu letu. Piloti L-159 jsou s možnostmi software PANDA seznámeni a mohou těchto možností využívat při podrobném vyhodnocení konkrétních misí.

V roce 2013 následovala další malá modernizace, kdy se realizoval projekt upgradu software palubního počítače a multifunkčních displejů MFD pro tzv. režim „BULLSEYE“ k získání schopnosti zobrazení polohy cíle od předem definovaného bodu, čímž se implementovala schopnost standardního navedení na vzdušné a pozemní cíle, používané v letectvech NATO. Rozdílné vybavení kabin jednomístných L-159 ovšem způsobovalo při výcviku nemalé problémy a proto se armáda rozhodla sjednotit vybavení kokpitů celé flotily jednomístných L-159. V květnu 2017 tak byla podepsána smlouva o nákupu 16ks nových MFD (z toho jsou 2 záložní jako náhradní díly) o rozměru 5 x 7 palce, určených k modernizaci sedmi zbývajících L-159A evidenčních čísel 6051, 6054, 6060, 6064, 6065, 6066 a 6070**. Pravděpodobně se bude opět jednat o barevné displeje amerického výrobce IEE Inc. s rozlišením XGA 1024 x 768 obrazových bodů. Mimo to bude zakoupeno i 7 kusů zařízení R2990143 pro nahrávání dat do MFD. K sjednocení kokpitu všech L-159 by mělo dojít v průběhu roku 2018. To již budou první Alky procházet další, tzv. druhou revizí, během které jim bude u výrobce obnoven meziopravní resurs, stanovený na 2000 letových hodin, nebo dalších 8 let provozu.

Poznámka** – Smlouva o nákupu nových MFD uvádí, že jejich zástavba bude provedena na letounech evidenčních čísel 6051, 6054, 6060, 6063, 6064, 6066 a 6070. Stroj 6063 však byl podle údajů, které má autor k dispozici, modernizován již v průběhu let 2010/11.

Alca „6070“ je vybrána pro prototypovou zástavbu vnitřního a vnějšího osvětlení, kompatibilního s brýlemi NVG. Tento letoun má na levé straně trupu pod kabinou malou kresbu soba, namalovanou pravděpodobně během jednoho ze cvičení HTIC ve Švédsku. (foto: Aleš Hottmar)

 

Není to ale jediná modernizace pro L-159 v příštím roce. Armáda chce u taktického letectva zahájit výcvik v použití brýlí nočního vidění NVG (Night Vision Google) a proto začíná upravovat a modernizovat v rámci oprav PP2000 dvoumístné Alcy na standard L-159T1+ pro použití NVG. Armáda však chce podobným způsobem upravit i jednomístné Alky a proto bude v období únor až listopad 2018 provedena na stroji evidenčního čísla „6070“ prototypová zástavba, která spočívá v přizpůsobení vybavení kabiny pro NVG včetně provedení úpravy vnitřního a vnějšího osvětleni letounu (pozičních, antikolizních a formačních světel). Jako záložní stroj pro prototypovou zástavbu je vybrán letoun „6060“.

Záložní zobrazovač ESIS

Mimo to bude provedena prototypová zástavba přístroje ESIS pro ověření možnosti zvýšení bezpečnosti pilotáže. Zařízení ESIS (Electronic Standby Instrument System), neboli záložní elektronický ukazatel je znám už ze zadní kabiny dvoumístných L-159T1. Důvod instalace na jednomístných Alkách je stejný jako na spárkách T1, jeden přístroj nahrazuje celou řadu záložních elektromechanických přístrojů a ukazatelů (umělý horizont, ukazatel horizontální situace, barometrický výškoměr, rychloměr, vario apod.).

Dalším prvkem, který by měl zlepšovat provoz Alcy ve Vzdušných silách AČR je nákup nového speciálního software od pražské společnosti INNA s.r.o. pod označením MSS-1, jež má zabezpečovat přípravu dat a údajů pro palubní avionický systém L-159, naplánování mise pro jednotlivý letoun nebo pro skupinu letounů stejného typu do stupně letka.

Přilba HGU-55/P

V létech 2018/19 by ještě mělo dojít k softwarové integraci IFF s aliančním módem 5 plus civilním módem a piloti „stopadesátdevítek“ navíc získají nové výškové vybavení, které je realizováno v rámci programu FMS (Foreign Military Sales). Bude se jednat o klasické a prověřené letecké přilby HGU-55/P amerického dodavatele Transaero  inc.  (Gentex corp.), kyslíkové masky Gentex MBU-20/P kategorie HALP (High Altitude/Low Profile), vesty i anti-G kalhoty. V druhé polovině roku 2017 probíhaly certifikační zkoušky vybrané výškové výstroje včetně samotných letových testů na 21. zTL v Čáslavi v letounech L-39ZA a L-159T1, vždy za přítomnosti pilota vzdušných sil a továrního pilota Aero Vodochody. Není bez zajímavosti, že právě přilby série HGU-55 umožňující připevnění brýlí nočního vidění typu AN/AVS-9, které jsou standardním  noktovizním prostředkem nočního vidění, pracující na principu zesilování jasu světla. Brýle jsou uchyceny k přilbě pomocí speciálního úchytu, který obsahuje baterie, umožňuje odklopení brýlí nahoru (pokud nejsou používány) a také zajišťuje automatické odpadnutí brýlí v počáteční fázi katapultáže.

To jsou prozatím poslední modernizace v souvislosti s L-159, se kterými se ve Vzdušných silách AČR počítá. Možná ale ne poslední, protože Aero Vodochody nabídlo armádě rozsáhlou modernizaci na standard generace 4+, neoficiálně označovaný jako L-159MLU (Mid Life Upgrade). Tento rozsáhlý upgrade počítá se softwarovým vylepšením funkcí radaru Grifo, integrací zaměřovacího optoelektronického kontejneru, novým systémem REB, instalací tzv. mokrého křídla s wingtipy pro protiletadlové řízené střely, pevným tankovacím nástavcem a integrací přílbového zaměřovače HMD. Bude nakonec záležet na armádě, jakým způsobem se rozhodne a zda v budoucnu vyčlení další finanční prostředky na zvyšování bojových schopností L-159. Problémem totiž je, že okolo roku 2025 čeká celou flotilu L-159 v pořadí již třetí velká revize, neboli předepsané práce po 6000 letových hodinách, anebo uplynutí dobové životnosti po celkem 24 letech provozu. Rozsah a cena těchto prací bude pravděpodobně výrazně vyšší než u dosavadních stupňů údržby. Zatím se bohužel zdá, že hlavním hybatelem různých modernizačních programů pro Alcu bude irácké letectvo a především americká společnost Draken International.

Po instalaci nových MFD bude mít 212. letka ve výzbroji všech svých 16 ks L-159 se sjednocenými kokpity. Letouny čísel 6049, 6055 a 6068 byly v roce 2016 předány iráckému letectvu, kde v současné době létají u 115. Sqn na základně Balad pod označením IQAF-5903, 5904 a 5905. (foto: Aleš Hottmar)


 

(úvodní foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: vlastní archív; registr smluv https://smlouvy.gov.cz/; simulátor letounu Aero L-159 Alca http://kuknamys.cz/; Aero Vodochody a.s. www.aero.cz; IEE Inc. www.ieeinc.com; L3 Aviation Products www.L3aviationproducts.com; Rohde & Schwarz SIT GmbH www.rohde-schwarz.com; článek „Využití programu PANDA pro analýzu letu z leteckého simulátoru X-Plane 10“, autoři Ing. Radek Bystřický, Ph.D., Ing. Jiří Pařízek, CSc., prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc., Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenských technologií, Katedra leteckých elektrotechnických systémů; SPEEL PRAHA s.r.o., www.speel.cz)

(aktualizace: 2. 5. 2018)