AktualityAkviziceModernizace

LOM PRAHA zahájil proces obměny Zlínků v pardubickém CLV

Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, jež spadá pod státní podnik LOM PRAHA a které pro armádu zabezpečuje kompletní pilotní výcvik, začalo v posledních letech s postupnou obměnou své různorodé letecké a vrtulníkové techniky, převzaté v roce 2004 převážně od bývalé 34. základny speciálního letectva. Ačkoliv je pro státní podnik hlavní prioritou akvizice nových cvičných proudových letounů L-39NG, pardubické CLV čekají i mediálně méně zajímavé projekty, které jsou však z pohledu leteckého výcviku neméně důležité. Jde především o další rozšíření flotily vrtulníků Enstrom 480 o dva pronajaté stroje a nově i pořízení čtyř cvičných letounů s pístovým motorem, které v CLV postupně nahradí letité a již značně olétané Zlínky.

Vrtulové stroje Z-142C AF, určené primárně pro elementární výcvik posluchačů brněnské Univerzity obrany se v Pardubicích objevily již v roce 1995 v souvislosti se vznikem tehdejší 34. základny školního letectva. Samotný výcvik prvních posluchačů na nich však začal až o rok později, kdy byly Zlínky oficiálně začleněny do celého školícího systému. V roce 2004 si všech osm Zlínků ev. č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567 a 0568 převzalo nově vzniklé Centrum leteckého výcviku (CLV) , které jako civilní subjekt spadající pod státní podnik LOM PRAHA převzalo kompletní pilotní výcvik příslušníků AČR. K vůbec prvnímu letu Z-142C AF v barvách CLV došlo 23. března 2004, kdy se na něm začali rozlétávat tamní instruktoři a již v dubnu 2004 byl na Zlíncích zahájen praktický letecký výcvik s posluchači Univerzity obrany Brno.

V červnu 2020 dosáhla flotila pardubických Zlínků celkového náletu 20.000 hodin, což jsou ovšem pouze hodiny nalétané od roku 2004 v CLV a není do nich započítána devítiletá služba v řadách 34. zŠL, respektive 34. zSpecL. Celkové nálety každého Zlínku tak dnes ve skutečnosti již překračují hodnotu 4.000 letových hodin a přestože tyto letouny prošly prodloužením technické životnosti až na 5.500 hodin, je nasnadě, že se pomalu blíží konci své služby. V letech 2025-26 totiž dojde k vyčerpání jejich třicetileté dobové životnosti, stanovené výrobcem. A protože další prodloužení životnosti je z ekonomického hlediska nerentabilní či dokonce vzhledem k technickému stavu nemožné, přistoupil státní podnik LOM PRAHA k veřejnému výběrovému řízení na dodávku nových cvičných letounů s pístovým motorem, které postupně nahradí původní Zlínky.

Zlínky slouží už přes 27 let k základnímu výcviku posluchačů brněnské Univerzity obrany a je nasnadě, že se pomalu blíží ke konci své dobové životnosti, stanovené výrobcem na 30 let. V letech 2012-2013 prošla celá flotila „lomáckých“ Zlínků v rámci velké revize C první větší modernizací, spojenou s výměnou křídel, ocasních partií a některých dalších částí, díky čemuž se mohla  jejich technická životnost prodloužit z původních 3.600 na 5.500 letových hodin. Zanedlouho se však celá flotila pardubických Z-142C AF přiblíží k celkovému náletu 35.000 letových hodin a státní podnik LOM PRAHA proto zahájil proces jejich postupné náhrady novým typem. (foto: archív LOM PRAHA s.p.)

 

Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks čtyřmístných a 2 ks dvoumístných letounů s pístovým motorem pro základní a pokračovací výcvik v předpokládané hodnotě 44 mil. Kč (bez DPH). Státní podnik konkrétně požaduje, aby obě verze letounů (dvoumístné i čtyřmístné) byly vybaveny pístovým motorem od stejného výrobce, moderním skleněným „glass kokpitem“, dvěma radiostanicemi a vyžaduje se devadesátiprocentní shoda ovládacích prvků a uspořádání pilotních prostorů. Dva dvoumístné letouny musí být se sedadly vedle sebe plně akrobatické (+6 /-3g), zatímco dva čtyřmístné letouny zase musí splňovat bezgenerálkový provoz. Předpokládané termíny dodání jsou pro první čtyřmístný letoun do 31. března 2023, zatímco druhý čtyřmístný stroj musí být převzatý nejpozději do 23. prosince 2023. Dodávky obou dvoumístných strojů se pak musí uskutečnit nejpozději  do 30. června 2023. Všechny dodané letouny budou zároveň zapsány do Vojenského leteckého rejstříku České republiky.

 

Základní technické specifikace pro pořízení nových pístových letounů

 • Dolnoplošník nebo středoplošník (z důvodu výcviku skupiny a akrobacie)
 • Základní konstrukční prvky kovové konstrukce
 • Tříkolový podvozek příďového typu
 • Shodné principy ovládání letounu na zemi a za letu
 • Z konstrukčního hlediska maximální možný počet stejných dílů u obou verzí
 • Z hlediska obsluhy maximální možný počet shodných přípravků a nářadí
 • Pouze jeden dodavatel obou verzí
 • Maximální MTOW 2 000 kg
 • Plnohodnotné dvojí řízení (páky řízení, pedály nožního řízení)
 • Vybavení a certifikace pro lety IFR, možnost létání přístrojů v zakryté kabině v souladu s požadavky provozních předpisů na jednopilotní letoun pro provoz IFR
 • Navigační vybavení – výkonnost RNP APCH-LPV
 • Autopilot (minimum stabilizace v příčném a podélném směru) minimálně u čtyřmístné verze
 • Možnost plného ovládání navigačního vybavení a AP z obou pilotních míst
 • S-mód XPDR plus ES (Extended Squitter/ADSB out (ADSB in na MFD výhodou)
 • ELT-406 s GPS interface
 • Basic Flight Data Recorder (není podmínkou, avšak min. datová karta výhodou)
 • Palubní akumulátor typu NiCd
 • Spotřeba paliva u dvoumístné verze do 30 litrů za hodinu letu (ne akrobatického provozu) a u čtyřmístné verze do 35 litrů za hodinu letu
 • Dolet minimálně 1000 km plus navigační záloha pro IFR u čtyřmístné verze a 700 km plus navigační záloha pro 2-místné
 • Pilotní kabiny u obou verzí vybaveny „GLASS COCKPIT“ se stejnou logikou ovládání, doporučeno Garmin 500 TXI nebo obdobný systém
 • Pro obě verze stejná logika ovládání systémů letadla a navigačního vybavení
 • Stejné nebo velmi podobné letové vlastnosti obou verzí letounů
 • Dvoumístná varianta se schopností výcviku akrobacie
 • Čtyřmístná varianta se schopností výcviku základních úkolů techniky pilotáže, včetně nácviku vývrtek, popřípadě základních prvků akrobacie (akrobacie není podmínkou)
 • Není nezbytně nutné vybavení stejným motorem u obou verzí, musí být ale od jednoho výrobce. Je naprosto nutná stejná logika obsluhy a ovládání motorů u obou verzí (umístění ovladačů, spouštění a vypínání, ochuzování, apod.)

Příklad grafického zobrazení skleněného kokpitu řady Garmin G500 TXi na dotykovém barevném displeji. 

 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, akvizice 4 cvičných letounů s pístovým motorem není jediným projektem postupné obměny letového parku CLV. Nejpozději v prosinci letošního roku by měly flotilu šesti vrtulníků Enstrom posílit další dva stroje En-480B-G, pronajaté od společnosti DSA a.s. z Hradce Králové. Tento pronájem bude realizován na základě veřejné zakázky z června letošního roku a měl by vyřešit zvýšenou poptávku armády po výcviku nových vrtulníkářů. Pronájem obou vrtulníků je zatím stanoven do konce roku 2024 s roční opcí. Dalším a tak trochu nekonečným příběhem je obstarání nových proudových strojů L-39NG od Aera Vodochody jako náhrada za pomalu končící Albíky. Několik let táhnoucí se obchod by měl být uzavřen do konce roku a státní podnik získá 4 nové stroje L-39NG v cvičné verzi s opcí na další 4 letouny.

Všechny zmiňované projekty pak společně s nedávnou modernizací letounu L-410 Turbolet, upgradovaného novým radionavigačním vybavením a skleněným kokpitem Garmin G700 TXi, posunou výcvik mladých pilotů AČR či zahraničních klientů na úplně novou úroveň. Zároveň jsou nezbytným předpokladem toho, aby pardubické CLV obstálo v tvrdé konkurenci evropských výcvikových center a úspěšně pokračovalo v rozvoji nových aktivit, kterými je například prestižní účast v mezinárodním projektu NATO Flight Traning Europe (NFTE). Zatím se zdá, že perníkáři mají docela slušně našlápnuto.


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar, další fotografie společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s. jsou pouze ilustrační!!)

(zdroj: veřejné zakázky LOM PRAHA s.p., registr smluv ČR, archív redakce czechairforce.com)