AktualityAkviziceModernizaceTechnika

LOM Praha vypsal veřejnou zakázku na pronájem L-39 pro pardubické CLV

Problémům týkajících se pomalu stárnoucí a především stále více opotřebovanější flotily cvičných proudových strojů L-39C Albatros v pardubickém Centru leteckého výcviku (CLV) jsme se na našich stránkách již věnovali. CLV má v současné době ve svém stavu papírově celkově sedm kusů Albíků ev. č. 0103, 0113, 0115, 0441, 0444, 0445 a 0448. Jedná se o letouny,  jež prošly na přelomu let 1999 a 2000 generální opravou a modernizací u výrobce v Aeru Vodochody, při které byly v podstatě „přestavěny“ a dostaly zcela nové přední části trupu, křídla a ocasní části. Ty se nacházely nevyužité u výrobce ve Vodochodech a do nich se namontovalo vybavení a agregáty z původních Albíků. Tím Vzdušné síly AČR a později CLV získaly stroje L-39C technicky odpovídající 53. výrobní sérii.

Ačkoliv byla při přestavbě Albíků stanovena dobová životnost na 25 let a výše maximálního náletu hodnotou 4500 letových hodin, aktuálně provozovaným strojům zbývá už jen zhruba 600-800 letových hodin. Těmto strojům navíc není možné prodloužit technickou životnost, a to jednak z důvodu vyhodnocení zátěžového spektra Albíků z akcelerometru FAU-39, tak i dosavadního způsobu údržby, který spočíval pouze v základních revizích R2/3 bez generální opravy. Samotný akcelerometr byl navržen ve spolupráci s výrobcem Aero Vodochody pro sledování vertikálního zrychlení letounu, což je jeden ze základních faktorů, které ovlivňují mechanické namáhání draku letounu. FAU-39 se instaluje v těžišti letounu L-39 a během letu zapisuje do vnitřní paměti jednotky dosažené hodnoty vertikálního zrychlení. Na jejich základě je pak možné stanovit skutečné čerpání technického života draku letounu. Tato informace je podstatná pro plánování dalšího provozu letounu a stanovení rozsahu jeho údržby. Je tak velice pravděpodobné, že původní L-39C pardubického CLV zřejmě dolétají už v letech 2021 až 2022.

Z tohoto důvodu hledá státní podnik LOM Praha jakožto provozovatel pardubického CLV už delší dobu nějaké řešení, kterým by se podařilo překlenout období do příchodu 4ks úplně nových strojů L-39NG, jež měly původně posílit CLV už v roce 2022 a s nimiž se stále počítá na základě připravovaného kontraktu ve výši 1,1 mld Kč. Tuto akvizici však v lednu 2019 neschválila vláda ČR a do dnešního dne stále nebyla podepsána kupní smlouva. A i když známý letecký publicista Alan Warnes na svém twitterovém účtu uvádí, že smlouva se nyní finalizuje a podepsána by měla být začátkem července, je otázkou, zda tomu tak skutečně bude a jakým způsobem se do jednání o smlouvě promítnou současné kroky s plánovanou změnou vlastníka Aera Vodochody Aerospace, o které informují česká média. I kdyby však letos v létě k podpisu smlouvy skutečně došlo, celá akvizice má už nyní zpoždění a LOM Praha musí najít nějaké řešení, které by zajistilo plynulý výcvik na cvičných proudových strojích zhruba do roku 2023, kdy se předpokládá plné zahájení výcviku na L-39NG. Výrobce totiž potřebuje na dokončení objednaných letounů cca 18 měsíců od podpisu smlouvy a první letouny L-39NG by se tak mohly v Pardubicích objevit nejdříve v druhé polovině roku 2022.

Pardubické CLV již netrpělivě očekává nové stroje L-39NG, které díky svému vybavení posunou výcvik na úplně nový level. Nákup 4ks má však více než roční zpoždění a i když pravděpodobně dojde k podepsání kupní smlouvy ještě během tohoto léta, zahájení výcviku na těchto letounech nelze očekávat dříve než v roce 2023. (foto: Jan Kouba, www.aero.cz)

 

Starší Albíky ještě prošly u provozovatele LOM Praha rozsáhlými revizemi R3, které se provádí po šesti letech provozu nebo náletu 900 hodin. V květnu 2017 tak byl zpět k CLV předán stroj ev. č. 0113, v prosinci téhož roku pak letoun ev. č. 0115 a jako poslední se do Pardubic vrátil koncem roku 2018 i Albík ev. č. 0445. Původní Albatrosy dolétají zhruba v letech 2021-2022. (foto: Jakub Jirásek, www.planes.cz)

 

Jedním ze zvažovaných řešení bylo převzetí a znovu zprovoznění trojice bývalých vojenských L-39ZA ev. č. 5015, 5017 a 5019, které armáda v červnu 2019 definitivně vyřadila ze své výzbroje a ponechala uložené na 21. zTL v Čáslavi. První informace o převzetí Zetáček pardubickým CLV se objevily již v září 2019 a na podzim chtěl LOM Praha údajně tyto letouny uvést znovu do provozu. Předpokládalo se využití v tzv. demilitarizované verzi bez palubního kanónu a křídelních závěsníků pro výzbroj, tedy v „čisté“ konfiguraci, ve které jsou standardně provozovány i L-39C pardubického CLV. Tento záměr však podle nepotvrzených informací neprošel přes Odbor dohledu nad vojenským letectvím (ODVL SDK MO). Trojici Zetáček nakonec armáda předala LOMu Praha až na jaře letošního roku a koncem dubna 2020 byly všechny tři stroje transportovány pozemní cestou v rozloženém stavu z Čáslavi do Pardubic. Zde následně došlo k jejich opětovné kompletaci a letouny budou v CLV sloužit alespoň jako zdroj náhradních dílů a agregátů pro stávající flotilu L-39C.

Nemožnost uvedení Zetáček do provozu nakonec donutila státní podnik LOM Praha dne 1. června 2020 k vypsání veřejné zakázky na pronájem 2 – 4 letounů L-39 Albatros v předpokládané ceně zhruba 120 mil. Kč bez DPH. LOM Praha požaduje letouny v předem schválené technické konfiguraci, tak aby byly splněny podmínky pro zápis letounů do Vojenského leteckého rejstříku České republiky. Albíky tak budou muset disponovat minimálně radiostanicí pro 1. letecké pásmo (kanálový rozestup 8,33 MHz), odpovídačem Mode-S a zároveň musí být uzpůsobeny pro použití výškové výstroje v podobě Anti-G kalhot ARZ820 NATO, musí být vybavené kyslíkovou soustavou KKO-5 pro masky KM34D a konektory pro připojení přilby ALPHA 300/700. Požadovány jsou rovněž obě plně funkční katapultážní sedačky VS-1BRi po celou dobu trvání nájmu a zároveň musí být vybaveny havarijním zapisovačem zaznamenávajícím základní parametry letu, minimálně v hodnotách původního zapisovače SARPP-12G.

Doba nájmu je stanovena do konce roku 2023 a hodinový nálet pro celkový počet letounů je požadován 2100 letových hodin. Už v roce 2020 se předpokládá nálet 300 letových hodin a v letech 2021 až 2023 vždy 600 letových hodin ročně. Požadované provozní lhůty do GO a provozní doby jednotlivých agregátů včetně samotného draku letounu a motoru AI-25TL musí být do konce r. 2023, nebo 700 hodin u každého jednotlivého stroje. Případné odchylky od standardu zbarvení vojenských letadel, zavedeného Technickým bulletinem č. 8/2020 bude nutno předložit ODVL MO ke schválení a stejně tak barevné provedení letounů musí umožnit dočasné umístění státních znaků a symbolů na pronajímaných letounech. Provoz a údržbu bude provádět personál CLV podle průvodní dokumentace letounů a při uplatnění podmínek údržby strojů L-39 vedených ve vojenském leteckém rejstříku ČR, včetně výměn agregátů.

Své nabídky mohou zájemci posílat až do 15. července, přes léto by pak mělo dojít k jejich vyhodnocení a vybrání vítěze. Je tak docela možné, že již v druhé polovině tohoto roku budeme na pardubickém letišti vídat Albíky v zajímavém zbarvení s praporovými znaky ČR a s novými trupovými čísly, které pomohou CLV překlenout období do zavedení moderních strojů L-39NG z produkce Aera Vodochody.

Velké poděkování si zaslouží Lukáš Mach za svolení publikovat fotky vyřazených Zetáček po jejich převozu do Pardubic.

Trojice L-39ZA ev. č. 5015, 5017 a 5019, které původně sloužily u čáslavské 213. výcvikové letky a jež armáda vyřadila v červnu 2019. Záměr na jejich uvedení do provozu v CLV sice nevyšel, ale nakonec byly alespoň v rozloženém stavu dopraveny z Čáslavi do Pardubic, kde poslouží jako zdroj náhradních dílů a agregátů pro flotilu strojů L-39 zdejšího Centra leteckého výcviku. Fotografie je zachycují už smontované před hangárem CLV (bývalý TOP 30.bilp), kanón GŠ-23 a křídelní pylony jsou demontovány. Výroční ev. č. 5019 by měl zároveň skončit na podstavci v areálu pardubického letiště. (3x foto: Lukáš Mach, www.airplane-pictures.net)


 

 

(úvodní ilustační foto: Miroslav Kostelník, LKMT Spotters, https://www.facebook.com/lkmt.spotters.fanpage/)

(zdroj: Veřejná zakázka: Pronájem letounů L-39, https://zakazky.lompraha.cz/contract_display_3505.html; vlastní archív, články na czechairforce.com; https://www.speel.cz/akcelerometr-fau-39/)

(aktualizace: 7. 7. 2020)