Aktuality

Flotila Zlínků pardubického CLV dosáhla celkového náletu 20 000 hodin!

Ve čtvrtek 25. června 2020 v 9:30 hodin dopoledne bylo při sólovém letu studentky brněnské Univerzity obrany dosaženo celkového náletu flotily osmi strojů Zlín Z-142C AF v podobě úctyhodných 20 000 letových hodin, které Zlínky nalétaly od založení CLV v roce 2004. Příležitost k dosažení tohoto důležitého milníku dostala studentka UNOB čet. Nela Mistríková, kterou k letu připravoval dlouholetý instruktor Centra leteckého výcviku v Pardubicích a bývalý display pilot na typu Vladimír Bachorík*.

CLV dnes provozuje celkem osm letounů Zlin Z-142C AF ev. č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567 a 0568, které slouží převážně k základnímu testovacímu výcviku posluchačů Univerzity obrany Brno, nebo v poslední době i k výcviku zahraničních pilotních žáků. V Pardubicích se Zlínky objevily již v roce 1995 v souvislosti se vznikem 34. základny školního letectva a od roku 1996 na nich byl zahájen výcvik. V uvedené době byly ve stavu 343. výcvikové letky, jež se skládala ze dvou rojů Z-142C AF a dvou rojů vrtulníků  Mi-2.  Na přelomu let 2003-2004 byly všechny Zlínky v souvislosti se zrušením 34. základny speciálního letectva převedeny pod nově vytvořené Centrum leteckého výcviku (CLV), kde v podstatě slouží doposud.

V roce 2009 měly Z-142C AF nalétáno v průměru 2600 hodin na letoun a celá flotila Zlínků vykazovala od vzniku CLV nálet 8300 hodin. První výraznější modernizace se uskutečnila až v letech 2012-2013 v rámci tzv. velké revize C, tedy skoro po dvaceti letech provozu typu. Původně se na letounech prováděla generální oprava po 1500 letových hodinách, vzhledem k její finanční náročnosti se však později přešlo na jiný typ údržby. Během již zmiňovaných revizí C došlo na Zlíncích k výměně křídel, ocasních partií plus některých dalších částí, a zároveň byl také nainstalován akcelerometr AMU1, čili zařízení pro měření a záznam zatížení křídla. Zlínky díky tomu mohou létat i akrobatické prvky a navíc se jejich technická životnost prodloužila z původních 3600 na 5500 letových hodin. To bylo velice důležité, neboť v roce 2014 se už průměrný nálet každého letounu pohyboval v rozmezí 3200 až 3400 hodin! Další modernizace Zlínků pak proběhla v letech 2018-2019 a týkala se výhradně upgrade radionavigačního vybavení, tak aby letouny splňovaly nové normy civilního letového provozu. Šlo například o zástavbu nových radiostanic s krokem 8,33 kHz apod.

Ačkoliv provoz Zlínků nebyl vždy úplně bezproblémový, pokaždé se mimořádnou situaci podařilo vyřešit a za celou službu typu tak nedošlo k žádné závažné havárii či dokonce ztrátám na životech. Asi nejzávažnějším problémem bylo vždy vysazení motoru M337AK. Například v dubnu 2005 musela osádka Zlínku nouzově přistát na travnatou plochu určenou pro provoz zemědělských letadel mezi obcemi Dolany a Křičeň. Letoun nebyl vážněji poškozen a příčinou byla prasklá ojnice motoru. V červenci 2007 zase řešila osádka ve složení posluchač prap. Jaroslav Vinš a instruktor Jaromír Doležal vysazení motoru během cvičného letu vlivem roztržení ojnice a byla nucena nouzově přistát na letišti v Chrudimi. K zatím poslední vážné události došlo v březnu 2018, když osádka Zlínku evidenčního čísla 0559 byla nucena nouzově sednout do nezpevněného terénu před silnicí č. 324 (Dražkovice – Pardubice), přibližně 1,5km před prahem dráhy 27 pardubického letiště. Dvoučlenná osádka nouzové přistání bravurně zvládla a nedošlo tak k žádnému poškození letounu.

V loňském roce prováděli výcvik na letounech Z-142C AF zejména posluchači Univerzity obrany Brno, piloti vyšších velitelství či základen a do výcviku byl zařazen i zaměstnanec Univerzity obrany v Brně. Výcvik probíhal podle již nově schválených osnov leteckého výcviku s ohledem na změnu výcviku na letounech Z-142C AF rozloženou do dvou let, nikoliv pouze jednoho, jak tomu bylo v předchozích letech. Za rok 2019 nalétala flotila Zlínků  téměř 800 hodin a řešila se jedna mimořádná událost v podobě dýmu v kabině, kterou způsobilo provozní opotřebení.

Podle současných plánů mohou být Zlínky provozovány zhruba do období let 2025-2026, kdy dosáhnou dobové životnosti 30 let a pravděpodobně i maximálního povoleného náletu. Následně se vedení podniku LOM Praha musí rozhodnout, jakým způsobem bude vyřešena jejich náhrada. Každopádně službu Zlínků v AČR/CLV a jejich zásadní podíl na vyškolení řádově desítek pilotů je možné považovat za velmi úspěšný a přínosný.

Poznámka*- Vladimír Bachorík po ukončení VVLŠ SNP v Košicích v roce 1987 zahájil kariéru vojenského pilota u 30. bilp v Pardubicích, kde létal na strojích L-39ZA a Su-25K, a to na funkcích starší pilot až velitel roje. V roce 1994 přešel k 1. leteckému školnímu pluku v Přerově, kde působil jako učitel létání – instruktor. Koncem roku 1994 v souvislosti se zformováním 34. základny školního letectva se opět vrátil do Pardubic, kde působil jako učitel létání na typech Z-142C AF či L-39C a na funkcích velitel roje a velitel 343. výcvikové letky. Na konci roku 2003 došlo ke zrušení 34. základny speciálního letectva a Vladimír Bachorík ukončil svou vojenskou kariéru a odešel do zálohy v hodnosti major. V této době měl na svém kontě následující nálety: L-29 Delfín 90 hodin, L-39C/ZA Albatros 424 hodin, MiG-21 71 hodin, Su-25K 320 hodin, Z-142C AF 2650 hodin. Po vzniku Centra leteckého výcviku v Pardubicích v roce 2004 spadajícího pod státní podnik LOM Praha přešel do CLV a zde slouží na pozici pilot-instruktor a vedoucí oddělení výcviku na Zlíncích. V letech 1999-2007 byl taktéž display pilotem a předváděl leteckou akrobacii na Zlínku nejen na domácích leteckých dnech, ale i v zahraničí.

K dosažení důležitého milníku v podobě celkového náletu 20 000 hodin na flotile Zlínků pardubického CLV došlo 25. června 2020 během sólového letu studentky Univerzity obrany čet. Nely Mistríkové, kterou k letu připravoval instruktor Vladimír Bachorík.  (foto: CLV Pardubice, https://www.facebook.com/CLVPardubice)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: oficiální facebooková stránka CLV Pardubice, https://www.facebook.com/CLVPardubice; vlastní archív)

(aktualizace: 17. 7. 2020)