Aktuality

Čáslavskou základnu čeká třítýdenní výluka a přesun do Pardubic

Z důvodu plánované technické odstávky čáslavské řídící věže, nutného provedení údržby zpevněných ploch a prací spojených s budováním nové infrastruktury bude v červenci probíhat výluka leteckého provozu na 21. zTL v Čáslavi, a část techniky včetně personálu tak bude přesunuta na záložní letiště v Pardubicích. Samotný přelet letecké techniky je plánován na 7. července 2020 (záložní termín je stanoven na 8. července 2020). Ještě téhož dne také dojde k zaujetí nepřetržité hotovosti v rámci aliančního systému NATINAMDS dvojicí letounů JAS-39C Gripen. Přesun techniky a personálu zpět na mateřskou základnu v Čáslavi je zatím plánován na 27. července 2020.

Pro plnění leteckého výcviku a pro zabezpečení nepřetržité hotovosti budou na pardubické letiště přemístěny oba typy letecké techniky, které 21. základna provozuje. Konkrétně půjde o 6ks strojů L-159 ALCA a 6ks letounů JAS-39 Gripen, které bude v Pardubicích zabezpečovat personál v počtu do 80 osob. Dvojice hotovostních letounů JAS-39C Gripen bude provádět 1-2 cvičné lety Tango Scramble denně. Na základě dohovoru velitele 21. základny taktického letectva Čáslav plukovníka Petra Tománka, velitele Správy letiště Pardubice podplukovníka Petra Hataly a ředitele Centra leteckého výcviku Jaroslava Špačka budou letové směny čáslavské základny organizovány v pracovní dny úterý – čtvrtek v čase 09.00 – 23.00 hod, v pátek pak v čase 09.00 -14.00 hod.


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: Sdělení 21. základny taktického letectva Čáslav, autor kapitánka Hana Havrdová, tisková a informační důstojnice 21. základny taktického letectva Čáslav – redakčně upraveno, http://www.starymaterov.cz/wp-content/uploads/2020/05/2020-06-19_TSvyluka21.zTL_.pdf)