AktualityCvičeníMimořádné události

Nácvik záchrany osob z těžebního rypadla pomocí vrtulníku Sokol

Začátkem listopadu se v areálu velkolomu Jiří společnosti Sokolovská uhelná uskutečnil mimořádně zajímavý nácvik vyproštění osob z těžební techniky za pomoci vrtulníku W-3A Sokol. Podobný druh náročného a specifického výcviku na obřím rypadle provádí vrtulníkáři AČR velmi sporadicky, tentokrát navíc proběhl jak za světla, tak netradičně i za tmy.

Velkolom Jiří společnosti Sokolovská uhelná se nachází severně od Sokolova u obce Vintířov a leží v dobývacím prostoru Alberov, který je pojmenován podle již neexistující vesnice uprostřed dnešního lomu. Ten je vůbec největším těžebním provozem Sokolovské uhelné s roční produkcí kolem osmi milionů tun uhlí. Právě podobný prostor s množstvím důlních rypadel je ideální k procvičení evakuace a záchrany osob z důlních strojů pomocí lezecké techniky a za použití vrtulníku.

Vůbec první takové cvičení v prostoru povrchového dolu Jiří u Vintířova se uskutečnilo ve dnech 8. až 11. října 2007 a šlo o součinnostní výcvik složek IZS Karlovarského kraje na téma ,,Záchrana osob z těžebních strojů za pomoci vrtulníku“. Cvičení se zúčastnili letečtí záchranáři z Hasičských záchranných sborů Karlovarského kraje ze stanic Sokolov a Cheb, dále příslušníci Armády ČR z Letecké pátrací a záchranné služby z Líní se dvěma vrtulníky W-3A Sokol, příslušníci PČR z Červeného Hrádku a „domácí“ příslušníci báňské záchranné služby Vintířov.

Zatím poslední cvičení ve velkolomu Jiří se odehrálo ve dnech 9. a 10. listopadu a to za použití jednoho vrtulníku W-3A Sokol ev. č. 0712 od kbelské 243. vrtulníkové letky. Letošní nácvik záchrany osob z těžebních strojů za pomoci vrtulníku se navíc uskutečnil kromě denních podmínek i za tmy, což představovalo skutečnou výzvu pro piloty i záchranáře. Jako výcviková platforma tentokrát posloužilo důlní výsuvové rypadlo UNEX KU 300.1A/5, umístěné na housenicovém podvozku, jež slouží k těžbě materiálů v uhelných pánvích povrchových dolů. Podobné rypadlo se používá nejen k těžbě uhlí, ale i k dočišťování skrývky těsně nad uhelnou slojí. Listopadového cvičení se rovněž účastnili i letečtí záchranáři IZS Plzeňského kraje a čtenáři našeho webu se na tuto netradiční a poměrně raritní činnost mohou podívat objektivem fotografa Jana Kostíka z HZS Praha.

Do listopadového nácviku záchrany osob z těžebních strojů za pomoci vrtulníku se v prostoru povrchového dolu Jiří u Vintířova zapojil kbelský W-3A Sokol ev. č. 0712. Jeho posádka používala v průběhu výcviku volací znaky HANDY 22/54. (foto: Jan Kostík, HZS Praha via 24. zDL Praha-Kbely)


 

 

 

(úvodní foto: Jan Kostík, HZS Praha via 24. zDL Praha-Kbely)

(zdroj: facebook 24. zDL Praha-Kbely)