AktualityCvičeníZahraniční mise

Cvičení EAGLE 2023 a seskoky HALO/HAHO v podhůří Krkonoš

Po dva červencové týdny mohli obyvatelé podhůří Krkonoš a Orlických hor spatřit vysoko na obloze velký čtyřmotorový transportní letoun A400M belgického královského letectva, který v České republice participoval na mezinárodním cvičení EAGLE 2023. Šlo o bilaterální výcvikovou aktivitu českých a belgických speciálních sil, zaměřenou převážně na provádění výsadků z velmi vysokých výšek, neboli tzv. HAHO seskoků.

Výškové seskoky volným pádem typu HALO/HAHO (High Altitude Low Opening, High Altitude High Opening) s využitím kyslíkových souprav jsou obecně nedílnou součástí výcviku a schopnosti zasazení vybraných jednotek speciálních sil, díky čemuž je možné provést skrytý výsadek s možností doklouzání až několik desítek kilometrů od místa vysazení. Podobný způsob zasazení snižuje možnost prozrazení a zároveň znamená větší ochranu pro transportní stroj, který tak nemusí letět přímo do „horké“ oblasti. V rámci AČR touto unikátní schopností disponují celkově tři útvary. Konkrétně jde o prostějovskou 601. skupinu speciálních sil, dále o rotu hloubkového průzkumu 102. průzkumného praporu z Prostějova a v neposlední řadě o Středisko výsadkové přípravy 43. výsadkového pluku z Chrudimi.

Problémem velmi specifického výcviku seskoků HALO/HAHO v České republice je skutečnost, že Vzdušné síly AČR stále nedisponují žádnou platformou, ze které by podobný typ seskoků bylo možné realizovat. Transportní letouny CASA C-295M/MW totiž v základní výbavě disponují pouze standardním nouzovým kyslíkovým rozvodem posádky, určeným výhradně jen pro bezpečné sklesání do nízké letové hladiny. A ačkoliv technické řešení pro letouny CASA existuje a používá ho například španělské letectvo, ministerstvo obrany jej do dnešního dne nepořídilo a pravděpodobně už ani nepořídí. Pro kbelskou dopravku jde totiž o zcela marginální spektrum plněných úkolů, navíc armáda už vyhlíží mnohem výkonnější platformu v podobě typu C-390, která by právě seskoky HALO/HAHO měla bez problémů umožnovat.

Praktické procvičení výškových seskoků tak musí AČR realizovat ve spolupráci s našimi aliančními partnery z Belgie, Holandska či Francie. Právě s belgickou armádou a belgickým královským letectvem je v této oblasti dlouholetá a intenzivní spolupráce na základě bilaterálních dohod, a ani tento rok není výjimkou. Letošní cvičení EAGLE 2023 bylo naplánováno v termínu od 11. do 19. července a jeho určitým středobodem se stalo pardubické letiště, odkud působil premiérově belgický velkokapacitní transportní letoun A400M Atlas od 20. Sqn 15. Wingu ze základny Brussel-Melsbroek.

Nové A400M jsou v belgickém letectvu důstojnou náhradou za legendární Herculesy, které dolétaly v prosinci 2021. Oproti C-130H jsou však Atlasy mnohem výkonnější platformou, umožňující přepravu nákladu i na strategické úrovni. Zároveň si však ponechávají schopnosti taktického použití, včetně možnosti výsadků z velmi nízkých výšek, nebo naopak výškových seskoků s použitím dýchacích přístrojů. Belgické osádky na nových strojích oceňují kromě výkonů především špičkové avionické vybavení včetně taktické pohyblivé mapy, díky čemuž je  možné velmi přesně nalétnout bod leteckého vysazení CARP, což má zásadní vliv na úspěšnost celého výsadku. (Foto: Borja Garcia de Sola Fernandez, Airbus.com plus Kristof Moens a Mario Peeters, Belgian Air Force)

 

V belgickém transportním letectvu jsou Atlasy poměrně horkou novinkou, neboť první A400M (reg. CT01) dorazil na základnu Melsbroek ze španělské Sevilly teprve v říjnu 2020. Do současnosti převzala 20. Sqn celkem sedm letounů (CT07 přilétl do Belgie v květnu 2022) a poslední letoun CT08 by měl dorazit v lednu 2025. Nové Atlasy jsou důstojnou náhradou za legendární Herculesy, které belgické letectvo vyřadilo po 50 letech služby v prosinci 2021.  Zároveň jde o mimořádně výkonnou platformu taktického i strategického určení, která umožnuje plnění obrovského spektra  úkolů, a to nejen transport rozměrných nákladů na velké vzdálenosti, ale i specializované výsadkové činnosti z nízkých výšek LALO (Low Altitude Low Opening), nebo naopak výškové seskoky HALO/HAHO.

Do Pardubic nakonec přilétl letoun s reg. CT02, jehož posádka používala během výsadkových misí volačku „GRIZLLY 01/02“. Atlas byl po celou dobu cvičení umístěn na východní provozní stojánce, odkud realizoval odpolední a večerní výsadkové mise v podhůří Krkonoš a Orlických hor. Správa letiště Pardubice zároveň poskytla ve svých prostorech zázemí nejen cvičícím jednotkám, ale také prostor pro servis letounu. Jednotka letištního a technického zabezpečení zajišťovala pro A400M  standardní zabezpečení stlačenými plyny a pozemním elektrickým zdrojem. Poskytla taktéž své zařízení K-loader, jediné svého druhu v rámci AČR, určené k vykládce leteckých palet s materiálem potřebným pro cvičení. Parametrům a požadavkům provozu obřího transportního letounu se letiště muselo přizpůsobit zejména zvýšením požadavků na požární kategorii, která byla o jednu třídu vyšší, než je běžným standardem. Bonusem za tuto službu provedla osádka letounu zaškolení letištních hasičů pro případ nutnosti jakéhokoliv zásahu na daném typu letounu.

Vyhrazené prostory a doskokové plochy v podhůří Krkonoš a Orlických hor, určené pro cvičení EAGLE 2023.

 

Pro cvičení EAGLE 23 bylo vyčleněno celkem  11 doskokových ploch v lokalitách Horní Olešnice, Černý Důl, Zboží u Nové Paky, Bašnice, Kocbeře, Dolany u Jaroměře, Běstviny, Prorubky, Byzhradec, Bělečko a samotné letiště Pardubice. Armáda předpokládala využití pouze dvou doskokových ploch na každý den. Celé cvičení probíhalo ve známém prostoru TRA 37 a v každém časovém okně (dvakrát denně) se zároveň otevíral prostor o poloměru 10 km do letové hladiny FL 120, jehož střed tvořila aeroklubová letiště Jičín, Hořice, Chrudim, Jaroměř, Dvůr Králové, Nové Město, nebo Vrchlabí.

Samotné výškové seskoky se uskutečňovaly z letových hladin 18.000 stop (5,5 km) a 24.000 stop (7,3 km), a za belgickou stranu se do nich zapojili příslušníci Special Operations Regiment s velitelstvím v posádce Heverlee. Pro příslušníky speciálních sil AČR nebyly výsadky z A400M úplnou novinkou, neboť si je vyzkoušeli již na letošním cvičení Noble Jump 2023 na Sardinii. Pro výškové seskoky se v AČR používá padákové křídlo MMS-RA 360 od amerického výrobce Airborne Systems North America. Jde v podstatě o etalon padákové výstroje speciálních jednotek, který je určen pro seskoky ze středních a velkých výšek a pro nesení plné výstroje a výzbroje, včetně nočních seskoků v nepřátelském prostředí s využitím NVG.

MMS-RA 360 může „doklouzat“ 60 až 80 kilometrů daleko od místa seskoku (podle výšky vysazení a větru) a jeho nosnost  včetně výstroje je 204 kg. Velkou předností těchto padáků je i jejich naprostá tichost, neboť ani při provádění přistávacích manévrů nedochází k třepotání žádných částí padáku. Doporučená výška otevření je 7.620 metrů, nicméně seskok může být proveden i z výšky mnohem vyšší.

Výsadky na cvičení EAGLE 2023 probíhaly za různých povětrnostních podmínek a červencové počasí občas potrápilo i intenzivní bouřkovou činností. Obrovskou oporou belgické osádce byl spičkový avionický systém nových A400M, který umožnil přesné nalétnutí do bodu vysazení. (Foto: Ignace Hugens, Belgian Air Force)

 

Jak uvádí belgické posádky 20. Sqn, velkým rozdílem výsadkových operací s novým A400M je oproti starším Herculesům podstatně modernější avionika, která má zásadní vliv na přesnost vysazení. Ve spojení s průhledovými displeji HUD a palubními displeji, kde se na taktické pohyblivé mapě v měřítku až 1:50 000 zobrazuje horizontální i vertikální poloha v prostoru, dokáže avionický systém Atlasu poskytnout posádce mnohem přesnější informace o ideálním vypočítaném bodu leteckého vysazení CARP (Computed Air Release Point), což je zjednodušeně řečeno vypočítaná poloha letadla, kdy je vysazen první výsadkář nebo položka nákladu, tak aby dopadli ve stanoveném prostoru.

Díky tomu je možné vysadit na jediný průlet mnohem více vojáků, než tomu bylo u starších C-130H. Právě špičkové avionické vybavení je alfou a omegou přesných výsadků, což se příslušníkům kbelské dopravky potvrdilo už na nedávném cvičení Swift Response 2022, kde české Casy dokázaly provést naprosto přesný vzdušný výsadek na rozdíl od polských strojů stejného typu, disponujících ovšem starší a jednodušší avionickou výbavou.

Závěrem je možné konstatovat, že cvičení EAGLE 23 splnilo všechny zamýšlené cíle, kterými je zdokonalení a udržení schopností speciálních sil pro plnění úkolů v jejich odbornosti, tedy seskoků z velkých výšek s kyslíkovým vybavením. Zároveň jde o důležitý výcvik belgických posádek transportního letectva, které se učí specifické postupy a způsoby provozu v situaci, kdy je nutné použití kyslíkových masek a s tím spojené velké změny tlaku. Vzhledem ke skutečnosti, že AČR nebude mít ještě minimálně 2 roky schopnost provádět seskoky HALO/HAHO vlastními silami, bude tato důležitá biletrální spolupráce s našimi aliančními partnery pokračovat určitě i nadále.

Velké poděkování patří Kubovi Jiráskovi za pomoc s přípravou aktuality a za fotografie  z pardubického letiště.

Na horním snímku je „GRIZZLY 01“ při „Touch and Go“ na dráze pardubického letiště během nácviku létání okruhů pro vizuální přiblížení na RWY27. Belgická osádka podnikala vesměs dvě mise denně, jednu odpolední mezi 14. a 15. Hodinou, plus jednu večerní mezi 20. a 21. hodinou pro noční seskoky s využitím NVG.  Na prostředním snímku je pak druhý stroj A400M reg. CT04, který přilétl do Pardubic ve čtvrtek 20. července pro zbývající materiál. Na spodním záběru se pak chystá „GRIZLLY 02“ k večerní misi do okolí Nového Města nad Metují, spojené s výsadky na plochu u obce Běstviny. (Foto: Kuba Jirásek, www.planes.cz)


 

 

(úvodní foto: Ignace Hugens, Belgian Air Force)

(zdroj: archív redakce czechairforce.com; článek „Na letišti proběhlo mezinárodní cvičení EAGLE“, autoři major Martin Přibil a nadporučice Iva Machová, https://slp.army.cz/aktuality/na-letisti-probehlo-mezinarodni-cviceni-eagle; článek „BELGIUM TRANSITIONS FROM C-130 HERCULES TO A400M ATLAS“, autor Joe Campionhttps://www.key.aero/article/belgium-transitions-c-130-hercules-a400m-atlas)