Aktuality

V Praze se uskutečnila konference Gripen User´s Group

Uživatelé letounů Gripen tento týden jednali v Praze na konferenci Gripen User´s Group. Jedná se o pravidelné shromáždění, které se koná dvakrát ročně za účasti zemí, které mají ve výzbroji nadzvukový letoun JAS-39 Gripen. Na jaře se vždy setkávají velitelé vzdušných sil uživatelských států, z jejichž jednání vyplynou témata, která jsou předmětem symposia pracovní skupiny v druhé polovině roku.

„Česká republika se stala členem Gripen User´s Group po podepsání Memoranda o porozumění v roce 2007. Od té doby uplynulo už 10 let a mohu konstatovat, že zatímco v prvních letech jsme čerpali hlavně ze znalostí našich kolegů, dnes jsme v pozici, kdy řadu zkušeností můžeme novým členům předávat zase my,“ vysvětlil velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Jaromír Šebesta.

Čtyři desítky zástupců ze Švédska, České republiky, Maďarska, Jihoafrické republiky, Thajska a Brazílie si po tři dny vyměňovaly zkušenosti a sdílely poznatky z provozu letounů, které pak mohou využít ve vlastních vzdušných silách a rovněž pro plánování zahraničních operací. Přítomní se rozdělili do tří pracovních skupin. První byla zaměřena na akvizice, rozvoj a operační využití systému Gripen. Za českou stranu se účastnil náčelník odboru bojové přípravy vzdušných sil plukovník gšt. Jaroslav Míka, který je zároveň předsedou letošního sympozia. Dále zástupce ze sekce rozvoje a plánování schopností MO, která má na starost rozvoj taktického letectva a v neposlední řadě také příslušník sekce vyzbrojování a akvizic MO. V podobném zastoupení byli i představitelé z ostatních partnerských států. Důležitým faktorem byla také účast delegátů švédské vládní agentury FMV, kteří se zabývají například plněním smlouvy o pronájmu letounů. Ačkoliv zástupci obranného průmyslu nejsou formálními členy, na některé otázky, které v průběhu setkání vyplynou, mohou nejlépe odpovědět  právě výrobci.

Další skupinu tvořili velitelé jednotlivých „gripenových“ letek a inspektoři bezpečnosti letů. Ti se zabývali otázkami používání letounů na taktické úrovni a v neposlední řadě také bezpečností letového provozu. Poslední celek se skládal ze specialistů, kteří měli za úkol řešit každodenní používání systému Gripen z hlediska jeho údržby. Hlavním výstupem konference je dokument zvaný Action List. V něm přítomní sdílí soubor znalostí, poznatků, vědomostí, informací a know-how pro efektivní využití všech vlastností letounu. Zároveň, pokud se vyskytne záležitost, kterou nelze vyřešit na místě, určí se časový horizont k vypracování odpovědi i nositel úkolu. Jednotliví uživatelé mohou specifikovat problémy nebo nejasnosti, které vyžadují řešení ve spolupráci s ostatními státy nebo s výrobcem.

„Věřím, že sympozium naplnilo očekávání všech účastníků. Pravidelná setkání jsou velmi prospěšná nejen pro uživatele, ale také pro výrobce letounu. Ačkoliv všichni máme stejný letoun, přeci jen každá země je odlišná, ať už se jedná o klimatické podmínky, taktické použití nebo třeba systém výcviku pilotů,“ vysvětluje plukovním Míka.

A dále dodává, že každé takové setkání nás posunuje zase o krok kupředu a připravuje nás na různé situace i nové výzvy.

(Autor textu: mjr. Denisa Vernerová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR – informační servis www.army.cz)