AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Armáda plánuje modernizaci terminálů LINK 16 v Gripenech

České Gripeny už nějakou dobu používají systém alianční utajované datové komunikace ve formátu LINK 16, který na letounech JAS-39C/D zabezpečují palubní terminály MIDS LVT(4). Ty byly do pronajatých Gripenů pořízeny jako vlastní majetek přímo od americké vlády a po případném skončení pronájmu v roce 2027 a vrácení Gripenů zpět Švédsku zůstanou ve vlastnictví Armády ČR a mohou být využity na jiných platformách. Ministerstvo obrany nyní připravuje modernizaci těchto terminálů z důvodu plánovaného přechodu na nový systém kryptografické ochrany přenosu taktických dat, který se v budoucnu stane novým standardem formátu LINK 16.

Zobrazení informací ve švédském datalinku TIDLS.

Samotná utajená datová  komunikace není na našich Gripenech žádnou novinkou, neboť obdobný systém používají české stroje JAS-39C/D již od roku 2006 v podobě švédské technologie utajeného datového spojení TIDLS (Tactical Information Data Link System), jež byla zprovozněna v rámci softwarové aktualizace MS18.7. Švédský datalink TIDLS je stále moderním systémem, který prošel řadou vylepšení a například oproti aliančnímu protokolu LINK 16 dokáže komunikovat v reálném čase a tím zobrazovat neustále aktuální „picture“ na displeji taktické situace v kokpitu JAS-39. Zároveň má však jednu podstatnou a zcela zásadní vadu na kráse. Je totiž nekompatibilní se zařízením protokolu LINK 16, standardně používaným v NATO, a nedokáže si tak s aliančními stroji „předávat“ šifrovaná data. Z tohoto důvodu a vzhledem k plánovanému zapojení švédského letectva do aliančních operací  se Švédsko už v roce 2008 rozhodlo pro implementace aliančního datového spojení LINK 16 přímo do letounů JAS-39C/D Gripen svého letectva. Ke zprovoznění celého systému došlo v letech 2011-2012 v rámci softwarové aktualizace MS19 a především integrace nově pořízených terminálů MIDS-LVT do švédských Gripenů.

České letectvo si na obdobnou modernizaci muselo bohužel několik let počkat. Samotné letouny byly teoreticky připraveny na integraci LINK 16 již během „hardwarové“ modernizace ve Švédsku v letech 2016-18, spojené s následným přechodem na nejnovější verzi operačního software MS20 na jaře roku 2018. Celý proces implementace LINK 16 do českých Gripenů však zbrzdila opožděná dodávka samotných terminálů MIDS LVT(4), které dorazily teprve na konci roku 2019. Po jejich instalaci do letounů následovaly začátkem roku 2020 letové plus vojskové zkoušky a teprve poté začala 211. taktická letka alianční systém LINK 16 plně operačně používat. Získání terminálů bohužel nešlo řešit jiným způsobem, neboť se jedná o speciální utajenou technologii, která musí být pořizována výhradně v režimu FMS (Foreign Military Sales) na základě kontraktu uzavřeného přímo s vládou Spojených států amerických.

Terminál MIDS-LVT (4) od americké společnosti Viasat.

MIDS-LVT je kompaktní terminál pro distribuované sdílení šifrovaných digitálních informací o poloze, který funguje na principu časové multiplexace a poskytuje datové spojení různým platformám. Jednotliví uživatelé zapojení do LINK 16 tak sdílejí velmi podobné informace, jako v případě švédského datalinku TIDLS. Jde například o letové parametry každého letadla připojeného do sítě, včetně zbytku paliva či aktuálního množství nesené munice. Pilot zároveň vidí na svém displeji MFD všechny vzdušné cíle ve své blízkosti včetně jejich identifikace a popisu, aniž by sám použil vlastní radar či jiné senzory. LINK 16 umožňuje rovněž vzájemnou komunikaci pomocí krátkých textových zpráv a v případě potřeby lze s jeho pomocí přenášet i menší objemy obrazových dat či hlasovou komunikaci. Samotný protokol využívá pro svůj provoz frekvenční pásmo UHF, přičemž spojení je možné realizovat až na vzdálenost kolem 800-900 km. Kvůli nutnosti zapojení velkého počtu účastníků do sítě je použita metoda spojení TDMA (Time Division Multiple Access), kdy je vysílání rozděleno na krátké časové sloty, jež jsou přiděleny jednotlivým terminálům. Právě z tohoto důvodu trvá na rozdíl od švédského TIDLS „aktualizační cyklus“ poměrně dlouhých 12 sekund.

Vývoj v oblasti utajeného datového spojení jde samozřejmě neustále kupředu a NATO již určitou dobu připravuje přechod na nový systém kryptografické ochrany přenosu taktických dat. Vzdušné síly AČR pochopitelně nechtějí zůstat pozadu a na tento nový systém se chtějí zavčasu připravit, ostatně nic jiného nám ani nezbývá, neboť schopnost komunikovat v novém protokolu bude v budoucnu podmínkou pro zapojení do alianční sítě. Určitou výhodou je, že relativně nedávno doručené terminály MIDS LVT(4) v českých Gripenech tento zásadní upgrade  umožňují, na rozdíl od starších terminálů MIDS, které používají švédské či maďarské stroje JAS-39, kde údajně celý proces upgrade bude mnohem složitější.

Nahrávání kryptografického klíče do terminálu MIDS-LVT letounu JAS-39C Gripen švédského letectva. (foto: Försvarsmakten)

Zároveň půjde o zakázku realizovanou opět formou vláda-vláda mezi resortem obrany a vládou USA, zastoupenou Agenturou DSCA, jelikož jde o speciální vojenský materiál, který není možné pořídit jiným způsobem. Předpokládaná hodnota modernizace celkově 17 ks palubních terminálů MIDS LVT (zřejmě 15 ks pro letouny Gripen a 2 ks pro 261. středisko řízení a uvědomování ve Staré Boleslavi) činí 68 mil. Kč bez DPH a její realizace proběhne v letech 2021 až 2023 s předpokládaným uzavřením smlouvy na podzim 2021. Ačkoliv armáda nesdělila žádné technické podrobnosti, půjde s největší pravděpodobností o modernizaci terminálů na standard Block Upgrade 2 (BU2), díky čemuž budou vylepšeny některé funkce a vlastnosti, jako datová propustnost (Enhanced Throughput), kryptografická ochrana (Cryptographic Modernisation) a možnost přeprogramování kmitočtů (Frequency Remapping).

Kromě plánované modernizace již používaných terminálů má armáda v plánu pořídit ještě dalších 5 kusů pozemního segmentu multifunkčního informačního distribučního terminálu MIDS, které budou určené pro utajovaný přenos datových informací v aliančním formátu LINK16 pro jednotlivé prvky velení a řízení Vzdušných sil AČR. Tento záměr je v souladu s dosažením deklarovaných schopností ve prospěch NATO a dále s koncepcí výstavby AČR v oblasti ochrany vzdušného prostoru ČR. Veřejná zakázka v předpokládané hodnotě 62,5 mil. Kč bez DPH bude opět realizována prostřednictvím smluvního vztahu charakteru vláda – vláda, tedy mezi Ministerstvem obrany ČR a vládou USA s předpokladem jejího plnění do 30. listopadu 2023. Tím by měl být celý proces zavádění LINK16 do Vzdušných sil AČR ukončen.


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: Cpl Lee Matthews RAF, © UK MoD Crown Copyright 2019, RAF Photographer)

(zdroj: https://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=230&conn=1579&pg=1; Informace o veřejné zakázce „Modernizace palubního terminálu LINK-16, JAS 39 Gripen“, https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-13–zari-2021-190633/; články na czechairforce.com)